Zasady wymierzania i nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Zasady wymierzania i nakładania administracyjnych kar pieniężnych

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

26 września 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 16.09 695 PLN + 23% VAT
od 17.09 795 PLN + 23% VAT

ZASADY WYMIERZANIA I NAKŁADANIA ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH

26 WRZEŚNIA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie kompleksu przepisów działu IVa k.p.a. regulujących zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Liczne dylematy interpretacyjne, nieścisłości lingwistyczne czy niedostatki techniczno-legislacyjne nie ułatwiają ich stosowania, co w praktyce skutkuje kazuistycznym orzecznictwem sądów administracyjnych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zatem nie tylko przepisy, lecz w szczególności orzecznictwo wykształcone w praktyce ich stosowania.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Administracyjne kary pieniężne – informacje ogólne
 2. Zakres zastosowania działu IVa k.p.a. a klauzule odsyłające w przepisach szczególnych – metoda ogólnej regulacji ramowej i jej konsekwencje w praktyce stosowania przepisów działu IVa k.p.a. w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych
 3. Zasada zasady lex mitior retro agit
 4. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
 5. Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
 6. Siła wyższa jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność za delikt administracyjny
 7. Przedawnienie a administracyjne kary pieniężne –przedawnienie karalności, a przedawnienie wykonania kary orzeczonej
 8. Odsetki
 9. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-15.00 szkolenie cz.2 (2,5h)
15.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Agata Cebera
– radca prawny, doktor nauk prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ. Autorka opracowania monograficznego „Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej przez organy administracji publicznej”. Autorka i współautorka rozlicznych opracowań artykułowych i monograficznych w tym współautorka komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, metodyki pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadminisatrcyjnym  oraz anglojęzycznej monografii pt. European administrative cooperation. Remarks on Polish procedural provisions. Wykonuje zawód radcy prawnego w indywidualnej praktyce. Prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych (Londyn, Ryga, Györ, Bratysława, Timisoara, Bergamo, Lizbona, Tarnopol, Moskwa). Uczestniczka wymiany bilateralnej z Minzu University of China.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 16 września 2022 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 17 września 2022 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER