Partnerzy

Z kim współpracujemy?
partnerzy naszych projektów

Partnerzy


Partnerzy naszych projektów

Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej. Współpracujemy z wiodącymi Uczelniami zarówno państwowymi jak i publicznymi. Partnerami certyfikującymi nasze kursy certyfikowane są Stowarzyszenia, Uczelnie, Kancelarie prawne oraz firmy uprawnione do certyfikacji w poszczególnych dziedzinach zawodowych.

W ramach Partnerstwa z Akademią Leona Koźmińskiego firma CGE realizuje kurs „Certyfikowany Corporate Governance Manager”. Uczestnicy tego kursu otrzymują certyfikaty wydane wspólnie przez CGE oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w ramach podpisanej Umowy o partnerstwie realizujemy certyfikowane kursy i szkolenia a ich uczestnicy poza certyfikatami CGE otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia wystawione przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Współpraca ta daje jednocześnie naszym klientom dostęp do najwyższej klasy ekspertów we wszystkich dziedzinach edukacji jakimi zajmuje się WZ Politechniki Warszawskiej.

W ramach Partnerstwa z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu firma CGE realizuje kursy „Certyfikowany Key Account Manager”, „Certyfikowany Product Manager”, „Certyfikowany Kierownik Projektu Marketingowego”. Uczestnicy tych kursów otrzymują certyfikaty wydane wspólnie przez CGE oraz WSH we Wrocławiu.

Zakład Techniczny Rady Stołecznej NOT

W partnerstwie z Zakładem Technicznym Rady Stołecznej NOT organizujemy certyfikowane kursy z obszaru produkcji i utrzymania ruchu m.in kurs „Certyfikowany Szef Utrzymania Ruchu”, „Certyfikowany Manager Efektywności Energetycznej”. Uczestnicy tych kursów otrzymują certyfikaty wydane wspólnie przez CGE oraz Zakład Techniczny Rady Stołecznej NOT.

W partnerstwie z firmą EnergSys organizujemy kursy m.in. z obszaru zarządzania i nadzoru właścicielskiego. Uczestnicy otrzymują certyfikaty wydane wspólnie przez CGE i EnergSys.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER