Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

Szkolenia tylko dla Państwa

Nasze szkolenia otwarte możemy zrealizować w formule szkoleń zamkniętych tylko dla Państwa pracowników, zarówno w Państwa sali szkoleniowej jak i w zewnętrznej sali organizowanej przez nas.
Prosimy o kontakt, w ciągu 48h przygotujemy dla Państwa ofertę: tel. 22 651 80 75, e-mail: info@certge.pl

Metodologia szkoleń zamkniętych

(możliwe jest skorzystanie z wszystkich etapów lub dowolnie wybranych)

Identyfikacja potrzeby szkoleniowej

kluczowy moment w projekcie szkolenia zamkniętego, mający na celu określenie celu szkolenia, zakresu oraz grupy docelowej. Etap ten realizowany jest najczęściej przez Klienta, CGE służy jednak swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Zdefiniowanie kryteriów oceny szkolenia

ten ważny etap szkolenia CGE przeprowadza tuż po identyfikacji potrzeb, w odróżnieniu od częstej praktyki polegającej
na definiowaniu kryteriów tuż przed realizacją szkolenia, niestety już po zaplanowaniu jego przebiegu co powoduje ogromne trudności w późniejszym mierzeniu efektywności szkoleń. Model stosowany przez CGE gwarantuje ułatwienia w jej pomiarze.

Planowanie przebiegu szkolenia

przed zaplanowaniem szkolenia nasz zespół uszczegóławia z klientem wymagania szkoleniowe tak by przygotowana przez nas oferta odzwierciedlała indywidualne potrzeby klienta w zakresie zawartości programu, formuły prowadzenia zajęć, która ma często ogromny wpływ na efektywność szkoleń oraz w zakresie oczekiwań co do prowadzącego zajęcia, jego doświadczenia i stylu trenerskiego.

Realizacja szkolenia

projekty realizujemy zgodnie z naszą biznesową zasadą by odzwierciedlały poziom najwyższych standardów jakości. Dbamy o stały kontakt z klientem podczas jego realizacji tak by elastycznie i natychmiast reagować jeśli potrzebne byłyby nawet najdrobniejsze zmiany komunikowane przez uczestników.

Ocena rezultatów szkolenia

ten etap następuje tuż po szkoleniu, na podstawie tej oceny jesteśmy w stanie uzyskać informacje odnośnie satysfakcji uczestników, ich reakcji na program oraz zmierzyć zmiany poziomu ich wiedzy i umiejętności. Stosowane przez CGE narzędzia to ankieta ewaluacyjna, wywiad bezpośredni, testy wiedzy, case study, obserwacje w trakcie wykonywania zadań. Na ich podstawie CGE tworzy raport poszkoleniowy.

Ocena efektywności szkolenia

dokonywana w dłuższym okresie czasu po szkoleniu, na podstawie tej oceny możemy określić w jaki sposób zmieniły się zachowania uczestników, mierzyć postęp we wdrażaniu zaplanowanych przez uczestników szkolenia działań poszkoleniowych oraz zmierzyć wpływ szkolenia na wyniki organizacji. Stosowane przez CGE narzędzia to analiza wyników pracy i analiza dokumentów, metoda oceny 360 stopni, grupy kontrolne.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER