informacje

Polityka Prywatności firmy Certified Global Education Sp. z o.o.

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.certge.pl– Certified Global Education Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Marysieńki 84, 02-954 Warszawa.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) zapamiętania podejmowanych interakcji i wykorzystanych funkcji.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

7. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki cookies. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Poniżej znajdą Panstwo adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Ochrona danych osobowych

Chronimy zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W niniejszym dokumencie informujemy:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • komu są udostępniane i jak są chronione.

1. Zakres polityki prywatności w obszarze ochrony danych osobowych

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Certified Global Education Sp. z o.o. (dalej CGE) danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, uczestników szkoleń oraz wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej https://www.certge.pl

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Certified Global Education Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 84, 02-954 Warszawa. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy specjalny punkt kontaktowy prowadzony przez naszego pracownika. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres biuro@certge.pl

3. W jaki sposób i w jakim celu zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy w procesie rekrutacji na dany projekt szkoleniowy oraz procesach dotyczących współpracy poprzez formularze zgłoszeń, kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, umowy, bezpośrednio od uczestników szkoleń, osób dokonujących zgłoszenia lub firm i instytucji, które zgłaszają udział do danego projektu szkoleniowego.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursach organizowanych przez Administratora

Cel: wykonanie zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); wypełnienie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych; dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing i promocja produktów i usług; badania satysfakcji Klientów

 1. Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Cel: wykonanie zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); marketing i promocja produktów i usług; udzielanie informacji na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji;

 1. Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych

Cel: wykonanie zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); marketing i promocja produktów i usług; udzielanie informacji na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji;

 1. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach

Cel: wykonanie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); wypełnienie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych; bieżący kontakt wynikający z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia; dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing i promocja produktów i usług; badania satysfakcji Klientów

 1. Newsletter

Cel: marketing i promocja produktów i usług

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

Uczestnicy projektów szkoleniowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu, nr faksu
 • udział w szkoleniach (data, miejsce, nazwa szkolenia),
 • jeżeli dotyczy: dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi

Osoby reprezentujące Klientów biznesowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, nr faksu

5.Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
d) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki

 1. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
   a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
   b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 2. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy –uczestnictwa w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER