Prawo własności intelektualnej pracodawcy

Prawo własności intelektualnej i ochrona informacji pracodawcy

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

22 marca 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 10.03 795 PLN + 23% VAT
od 11.03 895 PLN + 23% VAT

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONA INFORMACJI PRACODAWCY

22 MARCA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Celem szkolenie jest przede wszystkim omówienie zasad nabywania przez firmę praw do utworów
(w tym programów komputerowych, baz danych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
W ramach szkolenie przedstawione zostaną również zasady ochrony informacji poufnych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przewidujemy aktywne metody nauczania, w tym:
– wykład skoncentrowany na praktycznych aspektach ochrony własności intelektualnej i informacji poufnych
– analizę studiów przypadków w postaci wcześniej udostępnionych krótkich filmów animowanych
– interaktywne rozwiązywanie studiów przypadków (wybór wersji klauzuli, rozwiązania kazusu itp.)
– analizę orzecznictwa i klauzul umów

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
– dowiesz się do kogo należy majątkowe prawa autorskie do utworów, w tym programów komputerowych, dokumentacji, baz danych stworzonych przez pracownika oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
– dowiesz się do kogo należą prawa do wynalazków, wzorów przemysłowych, know – how stworzonego przez pracownika oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
– dowiesz się, czy pracownik może wykorzystać u innego pracodawcy wiedzę, doświadczenie, umiejętności nabyte w ramach zatrudnienia w innej firmie
– poznasz zasady sporządzania umów o pracę i umów cywilnoprawnych będących w zakresie praw własności intelektualnej,
– poznasz zasady ochrony informacji poufnych pracodawcy oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
– poznasz zasady sporządzania umów NDA.
SZKOLENIE POLECAMY:
– dyrektorom, kierownikom i specjalistom HR i R&D,
– managerom i specjalistom HR w firmach zajmujących się nowymi technologiami, projektowaniem i tworzeniem nowych rozwiązań technicznych, wynalazków, know – how
– managerom i specjalistom i managerom działów ds. innowacji, R&D,
– pracownikiem firm informatycznych, pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz prac projektowych,
– indywidualnym przedsiębiorcom zatrudniającym informatyków, wynalazców, specjalistów
– prawnikom oraz radcom prawnym.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ochrona informacji poufnych pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu pracy.
 2.  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  1. Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. O co powinien zadbać pracodawca (zamawiający) w celu zapewnienia ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. Jakie działania stanowią naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  4. Wykorzystanie tzw. know – how pracowniczego.
  5. Wykorzystanie informacji uzyskanych w ramach tzw. reverse engineering.
  6. Wykorzystanie informacji poufnych przez pracownika w celu „ujawnienia nieprawidłowości” mających miejsce w firmie.
  7. Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania informacjami poufnymi w firmie.
 3. Umowa o zachowaniu poufności (NDA).
  1. Analiza podstawowych klauzul umowy
  2. Odpowiedzialność za naruszenie NDA
 4. Zasady nabywania przez pracodawcę (zamawiającego) praw do utworów stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
  1. Nabywanie majątkowych praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, w tym programów komputerowych, prezentacji, dokumentacji.
  2. Nabywanie majątkowych praw autorskich od osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  3. Zasady wykonywania osobistych praw autorskich.
 5. Zasady nabywania przez pracodawcę (zamawiającego) praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know – how stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
  1. Nabywanie praw do tzw. wynalazków pracowniczych
  2. Nabywanie praw do wynalazków (wzorów użytkowych, przemysłowych) stworzonych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  3. Projekty racjonalizatorskie

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-15.30 szkolenie cz.2 (3h)
15.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Maruta Wachta

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 10 marca 2023 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 11 marca 2023 – 895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER