Prawne aspekty wykorzystania Sztucznej Inteligencji (AI) w biznesie

Prawne aspekty wykorzystania narzędzi generatywnej Sztucznej Inteligencji (AI) w działalności biznesowej

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

26 marca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 15.03 895 PLN + 23% VAT
od 16.03 995 PLN + 23% VAT

Prawne aspekty wykorzystania narzędzi generatywnej Sztucznej Inteligencji (AI) w działalności biznesowej

26 MARCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Na co dzień, szereg pracowników, czy freelancerów wykorzystuje narzędzie typu Chat GPT, Midjourney, DALL·E, CoPilot do tworzenia tekstów, zdjęć, filmów, muzyki, prezentacji, automatycznego tłumaczenia, sporządzania notatek, czy tworzenia oprogramowania.
Nie ma wątpliwości, że wykorzystanie tego rodzaju narzędzi generatywnej AI pozwala na oszczędność czasu,  przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, a niekiedy stanowi źródło cennej inspiracji! W rezultacie wpływa na rozwój i konkurencyjność całej organizacji!
Z narzędzi tego rodzaju równie chętnie korzystają kreatywni freelancerzy realizując różnego rodzaju projekty dla korporacji, czy innych zamawiających.
Jednocześnie, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tworzenie różnego rodzaju narzędzi generatywnej AI.
Nie ma zatem wątpliwości, że rozwój i wykorzystanie narzędzie generatywnej AI stało się faktem, a organizacja, która nie skorzysta z tego rodzaju rozwiązań w długim okresie skazuje się na obniżenie konkurencyjności, czy rynkowa porażkę…
Jednocześnie dochodzi do nas coraz więcej informacji o sporach sądowych, czy ryzykach prawnych dotyczących wykorzystania generatywnej AI.

Stawiamy sobie zatem między innymi takie pytania i na te pytania odpowiemy w ramach naszego szkolenia:  

 • Czy wytwory np. zdjęcia, filmy, teksty stworzone przy wykorzystaniu systemów AI podlegają ochronie prawnej?
 • Czy mogę dowolnie wykorzystywać w swoich komercyjnych projektach zdjęcia, filmy, teksty wytworzone przy wykorzystaniu narzędzi AI,
 • Czy muszę oznaczać, iż dany tekst, czy zdjęcie powstało przy wykorzystaniu AI?
 • Czy mogę się podpisać się pod pracą stworzoną przy wykorzystaniu narzędzie AI, czy zawierającą elementy wygenerowane przez AI?
 • Do kogo należą prawa do pracy stworzonej przy wykorzystaniu narzędzie AI?
 • Jakie są ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi i wytworów AI w działalności firmy, i jak im przeciwdziałać?
 • Jakie nowe obowiązki dotyczące generatywnej AI wynikać będą z procedowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act),
 • Jakie wymagania i uwarunkowania wynikają z regulaminów najbardziej popularnych narzędzi AI?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy merytoryczne w tekstach wygenerowanych przez AI ?
 • Czy powinienem zabronić swoim pracownikom na korzystanie z narzędzi AI w codziennej pracy?
 • Na co powinienem zwrócić uwagę decydując się na wykorzystanie narzędzi generatywnej AI w organizacji ?
 • Co powinna zawierać polityka wykorzystania narzędzie AI w organizacji ?
 • Czy mogę wykorzystywać utwory (np. zdjęcia, publikacje) udostępnione w internecie w celu trenowania własnych modeli generatywnej AI,
 • Jak mogę przeciwdziałać wykorzystywaniu moich zdjęć, książek, artykułów przez inne podmioty do tworzenie modeli AI ?
 • Jak to wygląda za granicą, w jakim kierunku zmierza orzecznictwo, i jakie są możliwe kierunki zmian przepisów?

SZKOLENIE POLECAMY:

 • Dyrektorom, managerom, specjalistom ds. reklamy, marketingu, promocji, PR,
 • Pisarzom i copywriterom zamierzającym wykorzystywać w swej pracy narzędzie AI,
 • Dyrektorom i managerom wydawnictw, agencji reklamowych, domów mediowych, wewnętrznych działów marketingu, reklamy, IT,
 • Wszystkim niezależnym twórcom zamierzającym wykorzystać w swej pracy narzędzia AI np. do tworzenia grafiki, tekstów, prezentacji, filmów, obróbki zdjęć,
 • Dyrektorom, managerom działów IT oraz niezależnym programistą zamierzającym posiłkować się w swej pracy narzędziami AI (np. Copilot),
 • Dyrektorom, managerom i prawnikom firm tworzącym rozwiązania generatywnej AI,
 • Dyrektorom, managerom, prawnikom firm chcącym chronić swoje utwory (np. zdjęcia, teksty) przed wykorzystaniem na potrzeby tworzenia modeli AI przez konkurencję,
 • Dyrektorom, managerom, prawnikom firm zamierzającym rozwijać biznes w zakresie udostępniania utworów (np. banków zdjęć, tekstów) na potrzeby nauki modeli generatywnej AI,
 • Radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji (AI),
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym wykorzystywać systemy generatywnej sztucznej inteligencji (np. Chat GPT, Midjourney).

 


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Generatywna AI – technologia i biznes
  1. Podstawy techniczne działania systemów generatywnej sztucznej inteligencji (AI)
  2. Możliwości wykorzystania generatywnej AI w biznesie.
  3. Perspektywy rozwoju narzędzi i rynku generatywnej AI.
 2. Wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim na potrzeby uczenia modeli generatywnej AI
  1. Zasady ochrony utworów, w tym zakres majątkowych praw autorskich.
  2. Wykorzystanie utworów, do których organizacja nabyła majątkowe prawa autorskie (w tym problem pół eksploatacji).
  3. Licencje na korzystanie z utworów na potrzeby trenowania modeli AI (wolne licencje/komercyjne)
  4. Wykorzystanie utworów bez zgody uprawnionego (na podstawie tzw. dozwolonego użytku)
   1. Zezwolenie na tzw. zwielokrotnienie efemeryczne
   2. Zezwolenie na Text & data mining (TDM) – nowe regulacje prawne.
 3. Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI ACT)
 4. Wymagania prawne dotyczące wykorzystania utworów na potrzeby generatywnej AI
 5. Wymagania prawne związane z wykorzystaniem wytworów AI, w tym deep fake.
 6.  Techniczne i prawne możliwości przeciwdziałania wykorzystaniu utworów na potrzeby trenowania modeli generatywnej AI.
 7.  Ochrona wytworów (zdjęć, tekstu itp.) stworzonych przy wykorzystaniu narzędzi generatywnej AI.
  Ochrona autorskoprawna i zasady wykorzystania „promptów”
  Prawa autorskie do wytworów AI – w jakich przypadkach wytwory AI podlega ochronie autorskoprawnej, komu przysługują prawa autorskie?
  Regulacje regulaminów narzędzie generatywnej AI
  Przykłady spraw sądowych i kierunki możliwych zmian legislacyjnych.
 1. Obowiązki prawne i ryzyka związane z wykorzystaniem narzędzie i wytworów generatywnej AI (np. Czat GPT, Midjourney) w działalności firmy.
  1.  Ryzyka związane z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych do trenowania modeli AI
  2. Ryzyka związane z napuszenie tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic zawodowych, danych osobowych, dóbr osobistych
  3. Odpowiedzialność za błędy merytoryczne zawarte w materiałach wygenerowanych przez AI
  4. Wymagania wynikające z regulaminów narzędzi AI (np. kwestia oznaczenia wytworu)
  5. Ryzyka związane z dostarczeniem klientowi wytworu AI (np. tekstu, programu komputerowego)
  6. Zabezpieczenie przed roszczeniami oferowane przez dostawców narzędzie AI
  7. Ograniczenie ryzyk w umowach z klientami,
  8. Przykłady sporów sądowych
 1. Szczególne ryzyka i wymagania prawne dot. deep fake
 1. Polityka wykorzystania narzędzi generatywnej AI w firmie.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-11.00 szkolenie cz.1 (2h)
11.00-11.30 przerwa
11.30-13.30 szkolenie cz.2 (2h)
13.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy,
Radca prawny i rzecznik patentowy.  Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektów AI.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Kierował  pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA).
Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 15 marca 2024 – 895 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 16 marca 2024 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER