Prawne aspekty wdrażania i wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji (AI)

Prawne aspekty wdrażania i wykorzystania sztucznej inteligencji – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

25 kwietnia 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 15.04 695 PLN + 23% VAT
od 16.04 895 PLN + 23% VAT

PRAWNE ASPEKTY WDRAŻANIA I WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ SZTUCZNEJ

INTELIGENCJI (AI)

25 KWIETNIA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe techniczne aspekty sztucznej inteligencji.
  Pojęcie tzw. sztucznej inteligencji (AI) – skąd się wzięła i czym jest
  – Rodzaje uczenia maszynowego i głębokiego
  – Rola danych w uczeniu maszynowym
  – Ryzyka związane z wykorzystaniem AI (m.in. przeuczenie, błędy)
 2. Zastosowania sztucznej inteligencji w działalności biznesowej
  – Przykłady wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji w biznesie (np. farmacja, medycyna, transport, przemysł, sprzedaż i marketing, bezpieczeństwo)
  – Korzyści z wykorzystania AI
 3. Praktyczne aspekty wdrożenia AI w organizacji
  Metodyki wdrażania AI – od czego zacząć i na czym skończyć
  – Generalne założenia realizacji projektów dotyczących wdrożenia AI w organizacji
  – Potencjalne problemy na poszczególnych etapach wdrażania rozwiązania AI – jak sobie z nimi radzić
  – POC – przykłady konkretnych „szybkich wdrożeń” wykorzystujących sztuczną inteligencję
 4. ROAD MAP – zapewnienie zgodności rozwiązań AI z prawem i zasadami etyki.
  Co i na jakich zasadach podlega ochronie prawnej – algorytmy, biblioteki, modele AI, dane, bazy danych.
  – AI Governance
 5. Wyzwania prawne związane z zapewnieniem realizacji zasad etycznych oraz ochrony praw człowieka w związku tworzeniem i wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji.
 6. Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych (osobowych/maszynowych) dla potrzeb rozwoju i funkcjonowania AI.
  Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych
  – Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych nieosobowych (maszynowych)
  – Pozyskiwanie danych z utworów (np. publikacji, zdjęć) chronionych prawem autorskim; Dozwolony użytek w zakresie text and data mining
  – Ochrona baz danych i obrót danymi (licencje na bazy danych wykorzystywane do uczenia maszynowego, umowy dotyczące wykorzystania danych na potrzeby uczenia maszynowego).
 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rozwiązania AI.
  Aktualny stan prawny i stan prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi (nowe rozporządzenie UE).
  – W jaki sposób ograniczyć ryzyko odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI wdrożone w organizacji.
 8. Prawa własności intelektualnej a sztuczna inteligencja.
  1. Ochrona wytworów stworzonych przez AI
  2. Patenty na rozwiązania implementujące AI

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz techniczne aspekty funkcjonowania rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym m.in. czym różni się sztuczna inteligencja od ekonometrii, jak uczy się algorytm i jak uczyć go w prawidłowy sposób, kiedy stosować rozwiązania typu AutoML i na ile możemy im „zaufać”, czy sztuczna inteligencja „zawsze zadziała”,
 • poznasz rzeczywiste przykłady wykorzystania AI w różnych sektorach biznesu (np. medycynie, transporcie, cyberbezpieczeństwie, przemyśle, marketingu i sprzedaży),
 • poznasz konkretne rozwiązania AI (proof of concept), pokazujące jak sztuczna inteligencja wspiera konkretne zagadnienia biznesowe,
 • poznasz zasady i metodyki wdrażania rozwiązań AI w organizacji, w tym metodyki realizacji projektów opartych o wykorzystanie danych,
 • poznasz zasady zapewnienia zgodności AI z zasadami etyki,
 • poznać wybrane regulacje prawne jakie powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu, wdrażania i wykorzystywaniu produktów/usług wykorzystujących AI,
 • poznać zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych, (osobowych/maszynowych) na potrzeby AI,
 • poznasz zasady ochrony i wykorzystania baz danych na potrzeby uczenia maszynowego,
 • poznasz modele powiązań kontraktowych w procesie wdrożenia AI w organizacji oraz zasady sporządzania umów dotyczących wdrożenia AI (umowy wdrożeniowe, licencje),
 • poznasz najnowsze wyzwania prawne i kierunki zmian legislacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji, w tym dotyczące odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, praw konsumentów.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-11.00 szkolenie cz.1 (2h)
11.00-11.30 przerwa
11.30-14.30 szkolenie cz.2 (3h)
14.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Maruta Wachta

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

dr inż. Ireneusz Wochlik
Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy Aigorithmics sp. z o.o.
Od ponad 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach digital transformation, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 15 kwietnia 2022 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 16 kwietnia 2022 – 895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER