Bezpieczeństwo domu i Rodziny w sytuacji kryzysowej

Bezpieczeństwo Domu i Rodziny w sytuacji kryzysowej

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

23 lutego 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 11.02 695 PLN + 23% VAT
od 12.02 895 PLN + 23% VAT

BEZPIECZEŃSTWO DOMU I RODZINY W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

23 LUTEGO 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

1.Cel i zakres ramowy
Celem warsztatu jest przedstawianie praktycznych działań które warto jest rozważyć aby przygotować dom, a także jego mieszkańców na funkcjonowanie w dłuższym okresie kryzysu spowodowanego na przykład gwałtownymi zmianami pogody lub innymi zakłóceniami.
Jednym z założeń jest to, że po odpowiednim przygotowaniu możliwe będzie funkcjonowanie rodziny bez pogorszenia codziennego komfortu mimo tego, ze przykładowo uszkodzenia infrastruktury otaczającej domu mogą być znaczne, a jej naprawa przedłużać się w czasie.
W zakresie warsztatu zostaną przekazane informacje dotyczące zarówno przygotowania domu i jego mieszkańców do działań w warunkach kryzysowych, jak i działań fazie samego kryzysu przy założeniu że może on trwać od kilku dni do kilku miesięcy.
Warsztat ma charakter wprowadzający do następnych wspólnych działań (również ćwiczeń terenowych) którym celem będzie poza wiedzą dostarczenie konkretnych umiejętności, we wszystkich aspektach działań (energia, woda, żywność, transport, komfortowe schronienie).
2. Główne scenariusze kryzysowe
Główne scenariusze kryzysowe zostały opracowane przez praktyków Safety Experts na podstawie doświadczeń kryzysów zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Wykorzystane zostaną tutaj pozytywne doświadczenia rodzin, które były dobrze przygotowane na taką sytuację poprzez wcześniejsze modyfikacje domów oraz właściwe treningi i planowanie indywidualne.
3. Przebieg warsztatu
Warsztat będzie miał formę dialogu z uczestnikami. Duży nacisk będzie położony na umiejętność odgadnięcia prawidłowych działań (samodzielność) oraz umiejętność realnego wdrażania odkrytych pomysłów. W czasie warsztatu będą demonstrowane konkretne rozwiązania. Zainteresowani uczestnicy będą mogli złożyć zamówienia na niezbędne uzupełnienia ekwipunku fazy kryzysowej, których jakość i funkcjonalność będzie gwarantowana przez Safety Experts.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sytuacje kryzysowe – jak dochodzi do eskalacji, co się wtedy dzieje w sensie emocjonalnym, technicznym, organizacyjnym i społecznym.
 2. Rodzaje realnych zagrożeń i źródeł drastycznego spadku komfortu życia w rodzinach nieprzygotowanych
 3. Standardowe strategie kontrolowania ryzyk kryzysu – dlaczego gdy przemyślane są bardzo skuteczne?
 4. Bezpieczeństwo fizyczne budynku – efektywne kosztowo systemy monitoringu i kontroli dostępu oraz wzmocnienia stopnia ochrony.
 5. Zapewnienie energii elektrycznej przy przedłużającym się braku zasilania zewnętrznego
 6. Zapewnienie czystej wody
 7. Zapewnienie utylizacji ścieków i odpadów
 8. Pewne ogrzewania awaryjne oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło domu w warunkach kryzysowych
 9. Przygotowanie i przechowywanie żywności
 10. Mikroogrodnictwo przydomowe, w tym mikroszklarnie
 11. Integracja systemów zgodnie ze standardami Safety Experts dla znaczącego obniżenia kosztów całości rozwiązania
 12. Przygotowanie samochodów lub innych pojazdów do ewentualnej szybkiej ewakuacji rodziny
 13. Samodzielne wytwarzanie różnych typów paliw w sytuacji załamania się ich dystrybucji via stacje benzynowe
 14. Tezauryzacja pieniędzy na fazę kryzysu, w tym ewakuacji
 15. Ochrona zdrowia, planowanie działań interwencyjnych, przygotowanie indywidualnych gabinetów zabiegowych
 16. Legalna broń i amunicja do ochrony miru domowego, minimalny zakres umiejętności do jej skutecznego i bezpiecznego wykorzystania
 17. Zawody uzupełniające dla członków rodziny na fazę długotrwałego kryzysu
 18. Tworzenie indywidualnych procedur postępowania rodziny na bazie standardów Safety Experts
 19. Optymalne, indywidualne inwestowanie w przygotowaniu rodziny na sytuacje kryzysową
 20. Treningi, treningi, treningi

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-15.30 szkolenie cz.2 (3h)

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


dr Tadeusz Lis, Prezes, Reinvention Sp. z o.o.
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oraz zasad kształtowania Ładu Korporacyjnego. Autor kilkunastu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-zarządczych wykorzystujących nowoczesne rozumienie pojęcia Ładu Korporacyjnego. Studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym w zakresie projektowania firm oraz procesów technologicznych. Ukończył Pedagogikę Myślenia Twórczego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej – specjalność – tworzenie i zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi w projektach ekstremalnych. Uczeń prof. Jan Madeya, oraz prof. W. Turskiego na Uniwersytecie Warszawskim (inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, bazy danych). W Polskiej Akademii Nauk uczeń profesora W.W. Bojarskiego. Doktorat w zakresie Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. Projektant i budowniczy kilkunastu unikalnych systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowanie decyzji (np. system do symulacji skutków rozwiązań prawnych promujących zrównoważony rozwój dla biznesu europejskiego, wykonany na zlecenie Parlamentu Europejskiego, systemy oceny wniosków koncesyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, itp.) Aktywny na forum europejskim – wykładał w Stuttgarcie, Grenoble, Palermo, Brukseli, Kopenhadze, Sztokholmie, Hanowerze, Pradze i Wilnie. Wykładowca harvardzkiej szkoły biznesu – w zakresie standardów zarządczych firm XXI wieku. Był delegatem rządowym w Brukseli, reprezentując Polskę w ramach unijnego Piątego Programu Ramowego (Energia i Środowisko) – w Kraju pełnił funkcję głównego koordynatora programu. Jest czynnym członkiem Project Management Institute (USA) aktywnie szerząc wiedzę na temat profesjonalnych metod zarządzania przedsięwzięciami (nagroda za udział w stworzeniu PMI Warsaw Chapter, wykładowca Intel Innovation Forum). Jako praktyk kierował lub współkierował projektami o budżetach dziewięciocyfrowych (USD). Jest posiadaczem amerykańskiego Certyfikatu Kompetencji TSPM (w dziedzinie zarządzania projektami) oraz amerykańskiego certyfikatu audytora zarządzania aPRO.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 11 lutego 2022 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 12 lutego 2022 – 895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER