Analiza ekonomiczno-finansowa spółek komunalnych

Analiza ekonomiczno-finansowa spółek jst

SZKOLENIE ON-LINE:

 

DATA:

25-26 października 2021 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 15.10 1295 PLN + 23% VAT
od 16.10 1495 PLN +23% VAT

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁEK KOMUNALNYCH
25 – 26 października  2021

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

DO UCZESTNICTWA ZAPRASZAMY:
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla służb jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się nadzorem bądź kontrolą i audytem spółek komunalnych. Wartość dodana jaka niesie ze sobą szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu przeprowadzania kontroli i nadzoru w spółkach w aspektach prawnych i finansowych.


PROGRAM SZKOLENIA


1. Specyfika działania sektora publicznego

2. Istota działania spółek komunalnych
3. Analiza krok po kroku
4. Analiza makrootoczenia:
– Otoczenie ekonomiczne
– Otoczenie technologiczne
– Otoczenie społeczne
– Otoczenie demograficzne
– Otoczenie polityczne i prawne
5. Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej:
– Bilans,
– Rachunek zysków i strat
– Rachunek przepływów pieniężnych
6. Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
7.
Analiza kosztów poprzez grupy kosztów. Pojęcie koszty uzasadnione.
8. Analiza finansowa przy wykorzystaniu wskaźników finansowych na podstawie praktycznych przykładów:
-stan finansów firmy –analiza bilansu case study
-wskaźniki płynności finansowej – analiza case study
-analiza efektywności firmy- case study
-analiza zadłużenia firmy – case study
9.
Nieprawidłowości w działalności spółek – omówienie i case study.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8:50 logowanie do szkolenia
9:00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
12:30 – 13:00 przerwa
16:00 Zakończenie I i II dnia szkolenia


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio
i Wyższa Szkoła Bankowa.
Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz  kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 15 października 2021 – 1295 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 16 października 2021 – 1 495 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy szkoleniowej
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER