Zamówienia in-house

Zamówienia in-house – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

17 czerwca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 7.06 695 PLN + 23% VAT
od 8.06 795 PLN + 23% VAT

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE – WERYFIKACJA REKOMPENSATY I ANALIZA KOSZTÓW, VAT A REKOMPENSATA

17 CZERWCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie użyteczności publicznej.
 2. Porządek krajowy a unijny.
 3. Pojęcie Teckal- podmiot wewnętrzny- zamówienia publiczne. Dyrektywa Klasyczna.
 • Normatywne przesłanki kwalifikacji osoby prawnej jako zamawiającego publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Podmiot kontrolowany przez władze publiczne w sposób określony w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Decyzja Komisji Europejskie j- pomoc publiczna.
 2. Pojęcie rekompensaty z uwzględnieniem problematyki Vat.
 • Analiza orzecznictwa krajowego, glosa krytyczna do orzecznictwa.
 • Analiza orzecznictwa TSUE- (Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1 – Nieopodatkowanie – Pojęcie „podmiotu prawa publicznego” – Spółka handlowa należąca w 100% do gminy, odpowiedzialna za określone zadania publiczne należące do gminy – Określenie owych zadań i wynagrodzenia za nie w umowie zawartej między tą spółką i wspomnianą gminą).
 1. Elementy do ustalenia wysokości rekompensaty:
 • Metody ustalania rekompensaty,
 • Przychody i koszty uwzględniane w rekompensacie
 1. Unikanie nadwyżek i ich kontrola.
 2. Aspekty Rachunkowości spółek.
 3. Koszty podlegające rekompensacie.
 4. Ekwiwalent dotacji.
 5. Rozsądny zysk.
 6. Subsydiowanie skrośne

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00-12.00 szkolenia cz. 1 (3h)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30-15.00 szkolenie cz.2 (2,5h)
15.00 zakończenie szkolenia


PROWADZĄCY

Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 7 czerwca 2024 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 8 czerwca 2024 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER