Zamówienia in-house

Zamówienia in-house – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

14 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 4.10 695 PLN + 23% VAT
od 5.10 795 PLN + 23% VAT

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE – WERYFIKACJA REKOMPENSATY I ANALIZA KOSZTÓW, VAT A REKOMPENSATA

14 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie użyteczności publicznej.
 2. Porządek krajowy a unijny.
 3. Pojęcie Teckal- podmiot wewnętrzny- zamówienia publiczne. Dyrektywa Klasyczna.
 • Normatywne przesłanki kwalifikacji osoby prawnej jako zamawiającego publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Podmiot kontrolowany przez władze publiczne w sposób określony w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Decyzja Komisji Europejskie j- pomoc publiczna.
 2. Pojęcie rekompensaty z uwzględnieniem problematyki Vat.
 • Analiza orzecznictwa krajowego, glosa krytyczna do orzecznictwa.
 • Analiza orzecznictwa TSUE- (Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1 – Nieopodatkowanie – Pojęcie „podmiotu prawa publicznego” – Spółka handlowa należąca w 100% do gminy, odpowiedzialna za określone zadania publiczne należące do gminy – Określenie owych zadań i wynagrodzenia za nie w umowie zawartej między tą spółką i wspomnianą gminą).
 1. Elementy do ustalenia wysokości rekompensaty:
 • Metody ustalania rekompensaty,
 • Przychody i koszty uwzględniane w rekompensacie
 1. Unikanie nadwyżek i ich kontrola.
 2. Aspekty Rachunkowości spółek.
 3. Koszty podlegające rekompensacie.
 4. Ekwiwalent dotacji.
 5. Rozsądny zysk.
 6. Subsydiowanie skrośne

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00-12.00 szkolenia cz. 1 (3h)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30-15.00 szkolenie cz.2 (2,5h)
15.00 zakończenie szkolenia


PROWADZĄCA

Magdalena Burda
 Współtworzyłam i około 16 lat zarządzałam spółką odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór inwestorski inwestycji drogowych i kubaturowych we Wrocławiu. Spółka została utworzona w 2007 aby rozbudować sieci dróg do Mistrzostw UEFA Euro 2012. W kolejnych latach spółka realizowała plany inwestycyjne  na rzecz Miasta Wrocławia nie tylko drogowe ale także kubaturowe jak Narodowe Forum Muzyki,  stanowiąc pionierskie rozwiązanie w zakresie wykonywania powierzonych usług publicznych, działając na styku sektora publicznego i prywatnego.  Dotychczasowa wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła ponad 5 mld.
Spółka w 2007 roku stanowiła pionierskie rozwiązanie w zakresie funkcjonowania spółek opartych o doktrynę “in house” na styku sektora publicznego i prywatnego.  Spółka wymagała zaprojektowania i wdrożenia procedur niezbędnych do spełnienia wymagań pomocy publicznej co także było moim zadaniem. Byłam także odpowiedzialna za opracowanie wielu procedur operacyjnych zapewniających jej efektywne i skuteczne działanie.
Ponadto, jestem wieloletnim audytorem wewnętrznym w jednostkach samorządowych oraz audytorem zewnętrznym z uprawnieniami: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III).
Na rzecz CGE przeprowadziłam około 30 szkoleń z zakresu rekompensaty i rozliczania spółek. Zajmuje się także weryfikacją rekompensaty i zasad powierzania zadań publicznych spółką.
Ponadto, przeprowadziłam wiele szkoleń w zakresie kontroli spółek handlowych,  kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Jestem wykładowcą z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz wieloletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 4 października 2024 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 5 października 2024 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER