Zamówienia in-house

Zamówienia in-house – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

10 maja 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 28.04 695 PLN + 23% VAT
od 29.04 795 PLN + 23% VAT

 

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE – WERYFIKACJA REKOMPENSATY I ANALIZA KOSZTÓW

10 MAJA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie użyteczności publicznej
2. Porządek krajowy a unijny
3. Decyzja Komisji Europejskiej
4. Pojęcie rekompensaty
5. Elementy do ustalenia wysokości rekompensaty
– Metody ustalania rekompensaty
– Przychody i koszty uwzględniane w rekompensacie
6. Unikanie nadwyżek
7. Rachunkowość spółek
– Sprawozdanie finansowe
– Rachunek kosztów – analiza
8. Koszty podlegające rekompensacie
9. Ekwiwalent dotacji
10. Rozsądny zysk
11. Doktryna Teckal – podmiot wewnętrzny
12. Subsydiowanie skrośne
13. Kontrola nadwyżek


 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00-12.00 szkolenia cz. 1 (3h)
12.30 – 13.00 przerwa
13.00-15.30 szkolenie cz.2 (2,5h)
15.30 zakończenie szkolenia


 

PROWADZĄCY

Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 28 kwietnia 2023 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 29 kwietnia 2023 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER