wdrożenie elementów działań środowiskowych – (E)sg – w ramach raportowania niefinansowego

Przygotowanie do wdrożenia elementów działań środowiskowych – (E)SG

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

18 czerwca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 11.06 895 PLN + 23% VAT
od 12.06 995 PLN + 23% VAT

PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA ELEMENTÓW DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH – (E)SG – W RAMACH RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO (ESRS E1-E5)

18 CZERWCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Regulacje przewidziane przez Europejski Zielony Ład, transponowane do polskiego systemu prawnego sukcesywnie wchodzą w życie, narzucając części przedsiębiorców nowe obowiązki, takie jak raportowanie niefinansowe. Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom środowiskowym – (E)SG –  wynikającym z Dyrektywy CSRD. W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty regulacyjne, metodologiczne oraz praktyczne zastosowania (studia przypadków), opisane w ESRS E1 do E5, w ramach raportowania niefinansowego (ESG).

Podczas szkolenia omówimy w szczególności:
– regulacje odnoszące się do raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, odnoszących się do zagadnień środowiskowych (ESRS E1-E5),
– wytyczne do tworzenia raportów niefinansowych (ESG) w części środowiskowej,
– metodologię tworzenia raportów emisji CO₂ organizacji w trzech zakresach,
– koncepcję oraz praktyczne zastosowanie elementów gospodarki o obiegu zamkniętym


PROGRAM SZKOLENIA

 • Konsekwencje globalnych zmian klimatycznych
 • Europejski Zielony Ład:
  • Porozumienie Paryskie
  • Regulacje EU (SFDR, Taksonomia, CSRD)
  • Jak świat biznesu angażuje się w działania dekarbonizacyjne w skali globalnej
  • Fit for 55
 • Raportowanie niefinansowe (ESG) w oparciu o ESRS
 • ESRS 1 Wymogi ogólne
 • ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji
 • Analiza istotności, ryzyk i oddziaływania.
 • ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Przygotowanie do wdrożenia planu transformacji w związku ze zmianami klimatu:
  • Jak policzyć ślad węglowy organizacji w trzech zakresach?
  • Przykłady zastosowania raportu emisji
  • Jak redukować wielkość emisji CO₂ w przedsiębiorstwie?
 • ESRS E2 Zanieczyszczenie
 • ESRS E3 Woda i zasoby morskie
 • ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 • ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Praktyczne wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Definicja pojęcia Gospodarki o obiegu zamkniętym  i R-strategie
  • Regulacje kluczowe dla zamykania obiegu
  • Cykl życia produktów/opakowań w GOZ i środowiskowa ocena cyklu (Life-cycle assessment)
  • Ekoprojektowanie produktów – zasady i narzędzia
  • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ
  • Omówienie praktycznych zastosowań w przedsiębiorstwach europejskich i polskich
 • Rozwiązania stosowane w strategii konkurencji klimatycznej – podsumowanie i zakończenie

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-16.00 szkolenie cz.2 (3,5h)

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY

dr Aneta Pluta-Zaremba
Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA  oraz doradca biznesowy. W swojej pracy koncentruje się na zarządzaniu łańcuchami dostaw i logistyką. W obszarze jej zainteresowań biznesowych i badawczych są kwestie środowiskowe. Zajmuje się zrównoważonym rozwojem w tym ekologiczną transformacją przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w świetle wymagań i celów krajowych i unijnych. Szczególnie wprowadzaniem rozwiązań zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, szacowaniem śladu środowiskowego i węglowego dla cyklu życia produktów i opakowań.
Swoje pasje naukowe realizuje w projektach krajowych i międzynarodowych w ramach pracy w SGH poświęconych m.in. zrównoważonemu transportowi, opakowaniom biodegradowalnym w tym kompostowalnym, cyrkularnym rozwiązaniom w łańcuchach dostaw i e-commerce. Autorka wielu publikacji naukowych  i biznesowych oraz prelekcji na konferencjach biznesowych z tego obszaru.
Od 2023 roku współtworzy PULL Zielone Transformacje (https://zielonetransformacje.pl) doradzając przedsiębiorcom z segmentu MŚP w działaniach z zakresu Zrównoważonego Rozwoju.


Robert Sulich
Menedżer z 30-letnią praktyką na stanowiskach zarządczych w tym: wiceprezes DHL Parcel, wiceprezes Pharmalink (Grupa Pelion), prezes VSLS. Współzałożyciel (1996) a następnie prezes zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych, organizacji samorządu gospodarczego branży kurierskiej w Polsce.  W jego ramach koordynował wiele inicjatyw środowiska kurierskiego wobec instytucji państwowych i Regulatorów, w tym takich jak Ustawa Prawo pocztowe lub Ustawa o usługach płatniczych.
Realizuje projekty doradcze z obszaru zarządzania, logistyki i e-commerce a także due dilligence. Od 2023 roku współtworzy PULL Zielone Transformacje (https://zielonetransformacje.pl), doradzając przedsiębiorcom z segmentu MŚP w działaniach z zakresu Zrównoważonego Rozwoju.
Posiada dyplomy magistra nauk politycznych i magistra zarządzania  Uniwersytetu Warszawskiego a także dyplom Executive MBA  (MCZ UW i University of Illinois).


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 11 czerwca 2024 – 895 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 12 czerwca 2024 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER