Umowa licencyjna

Umowy licencyjne

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

21-22 czerwca 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 10.06 1595 PLN + 23% VAT
od 11.06 1795 PLN + 23% VAT

UMOWY LICENCYJNE

21-22 CZERWCA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dzięki szkoleniu:
Otrzymasz konkretną wiedzę prawną podpartą przykładami (w tym przykładami zapisów umów licencyjnych).
– Poznasz tajniki prawa autorskiego w branży IT.
– Uzyskasz orientację w zakresie rodzajów i konstrukcji umów dotyczących praw autorskich.
– Poznasz ryzyka i szanse związane z umowami licencyjnymi, wynikające z prawa autorskiego i prawa cywilnego.
– Dowiesz się o najczęstszych błędach i zaniechaniach, do jakich dochodzi przy projektowaniu i zawieraniu umów licencyjnych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I: (9.00 – 16.00)
1. WPROWADZENIE – PRAWO AUTORSKIE OGÓŁEM:
Utwór jako przedmiot prawa autorskiego.
Podmiot prawa autorskiego.
Zakres ochrony w prawie autorskim – autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Niezbywalność i niezrzekalność praw osobistych.
– Sankcje za naruszenie praw majątkowych – w świetle ostatnich zmian.
Program komputerowy jako utwór.
– Zakres ochrony.
– Charakter kodu źródłowego programu.
– Dokumentacja programu komputerowego.
Baza danych.
Podwójna ochrona.
– Zakres ochrony co do struktury, danych i programu komputerowego do obsługi bazy.
2. UMOWY UPRAWNIAJĄCE DO EKSPLOATACJI UTWORU.
Umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i licencje.
Licencja wyłączna i niewyłączna.
Umowa o przeniesienie praw majątkowych i licencja – różnice.
3. UMOWA LICENCYJNA – TEORIA VS PRAKTYKA – CZ. I. [WARSZTATY NA „ŻYWYCH KLAUZULACH”]
Specyfikacja utworu w umowie.
Jaki opis programu komputerowego chroni licencjobiorcę?
– Oświadczenia licencjodawcy co do funkcjonalności i uprawnień względem programu.
Uprawnienie do modyfikowania utworu przez licencjobiorcę.
Specyfikacja pól eksploatacji.
Pola eksploatacji – o co w tym chodzi.
– Otwarty katalog pól eksploatacji.
– Pola eksploatacji programów komputerowych.
– Jak należy określić pola eksploatacji w umowie? Warianty niepoprawne, poprawne i poprawniejsze.
– Problematyczna licencja ustna.
– Zakaz udzielania licencji na jeszcze nieodkrytych polach eksploatacji.
Zakres terytorialny licencji i problemy transgraniczne.
Zasada terytorialności licencji w prawie polskim.
– Co jeśli licencja jest poddana prawu obcemu?
– Klauzule wyboru prawa właściwego i jurysdykcji.
– Rozpowszechnianie utworu w Internecie a zasada terytorializmu.
– (Non)sens postanowień zagranicznych umów w polskim prawie – przykłady.
Dzień II (9.00-16.00):
4.
UMOWA LICENCYJNA – TEORIA VS PRAKTYKA – CZ. II. [WARSZTATY NA „ŻYWYCH KLAUZULACH”]
Okres obowiązywania licencji.
Moment udzielenia licencji – przykłady.
– Licencja jako zobowiązanie ciągłe.
– Czas trwania licencji według ustawy. Licencja na czas określony i na czas nieokreślony.
– Sposoby zakończenia licencji. Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie.
– Długość i rola okresu wypowiedzenia licencji.
– Sposoby ochrony trwałości licencji.
Prawa zależne.
Ogólna charakterystyka.
– Uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
– Charakterystyka ogólna.
-Klauzule umowne dotyczące sublicencji – co jest potrzebne, a co nie.
Wynagrodzenie za licencję.
Domniemanie odpłatności licencji.
– Modele wynagrodzenia – ryczałtowe i płatne periodycznie.
– Modele wynagrodzenia – naliczanie od serwera, od użytkownika, od wykorzystywanej usługi, od pola eksploatacji itd.
Licencje na Oprogramowanie Standardowe osób trzecich i ich maintenance.
Legalny użytkownik.
End-user license agreement.
Zmienność zakresu licencji w czasie jej obowiązywania.
„Dokupowanie” na nowe serwery lub użytkowników.
– Pojawienie się nowych pól eksploatacji.
Licencja tymczasowa.
Przejście praw i obowiązków wynikających z licencji.
Przejście wewnątrz grupy kapitałowej.
– Przeniesienie praw na podmiot zewnętrzny.
– Ograniczenie możliwości przeniesienia uprawnień z umowy licencyjnej.
– Przejście praw i zobowiązań z umowy licencyjnej i przekształcenia podmiotowe spółek handlowych


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-16.00 szkolenie cz.2 (3,5h)

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

  • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
  • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
  • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
  • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
  • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
  • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY

dr Adam Karpiński – Councel, Kancelaria Maruta Wachta sp. k.
Doktor nauk prawnych, członek zespołu Vendor Desk. Trener, mentor i wykładowca, m.in. na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w kontraktach IT i prawie własności intelektualnej. Pracował dla międzynarodowych korporacji, software house’ów, dystrybutorów, integratorów, outsourcerów, fintechów i start-upów (i tych z Polski, i z Silicon Valley). Dzięki temu zna problemy, z którymi mierzą się dostawcy IT, a także rozumie specyfikę branży. Prowadził projekty na różnym prawie właściwym i jurysdykcji, od stanu Kalifornia po Hongkong. Obsługiwał również zamawiających, jego doświadczenie obejmuje m.in. sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, paliwowy, telekomunikacyjny i motoryzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą zależnych praw autorskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Twórca obecnej formuły projektu „IP Challenge” (organizator trzech edycji turnieju), były prezes Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW. Uwielbia uczyć i dzielić się wiedzą, w Vendor Desku jest odpowiedzialny za wdrażanie młodych prawników do pracy w zespole. Zna zwinne metodyki zarządzania projektami (agile). Oprócz tego, że zapewnia wsparcie prawne w projektach realizowanych chociażby w oparciu o Scrum, sam wdraża agile w codziennej pracy zespołu, inspirując się branżą IT. Posiada certyfikat AgilePM® Foundation.

Martyna Rzeczkowska – Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta sp. k.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (IP) oraz prawie nowoczesnych technologii, w szczególności w obsłudze prawnej projektów informatycznych, w tym w tworzeniu i negocjowaniu kontaktów IT. Posługuje się językiem angielskim.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zwyciężczyni nieoficjalnych mistrzostw Polski studentów w prawie własności intelektualnej „IP Challenge” (2016), prelegentka wielu konferencji poświęconych tematyce IP oraz AI.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego w 2021 roku. Posiada certyfikat AgilePM® Foundation.
Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów informatycznych. Uczestniczyła w negocjowaniu oraz tworzeniu zaawansowanych i skomplikowanych kontraktów IT dla jednych z kluczowych i największych przedsiębiorstw w Polsce. Prowadzi zajęcia dla studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 10 czerwca 2022 – 1595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 11 czerwca 2022 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER