Prawo antymonopolowe w działalności grup kapitałowych

Prawo antymonopolowe w działalności Grup Kapitałowych

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

22 listopada 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 10.11 995 PLN + 23% VAT
od 11.11 1195 PLN + 23% VAT

 

PRAWO ANTYMONOPOLOWE W DZIAŁALNOŚCI GRUP KAPITAŁOWYCH

22 LISTOPADA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie i zakres prawa antymonopolowego. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:
  – kluczowe pojęcia w prawie ochrony konkurencji – wyjaśnienie i przykłady
  – systemowe i praktyczne wyjaśnienie praktyk ograniczających konkurencję, porozumień ograniczających konkurencję, posiadania i nadużywania pozycji dominującej
  – rynek właściwy – czym jest i jak go wyznaczać
 2. Zakres zadań i kompetencji Prezesa UOKiK: przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz kontrola koncentracji przedsiębiorców:
  – organy antymonopolowe: Prezes UOKiK / Komisja Europejska
  – wyjaśnienie i praktyczne przykłady przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję
  – wyjaśnienie i praktyczne przykłady przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów
  – wyjaśnienie i praktyczne przykłady kontroli koncentracji przedsiębiorców
 3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej. Rodzaje zakazanych działań.
  – praktyczne wyjaśnienie rodzajów praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej
  – przypadki i przykłady nadużywania pozycji dominującej
  – praktyczne zasady tworzenia i negocjowania umów w przypadku posiadania pozycji dominującej
 4. Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję na rynku. Wyłączenia spod zakazu. Program łagodzenia kar.
  – zasady bezpiecznej współpracy i komunikacji z innymi przedsiębiorcami w świetle relacji wertykalnych (kontrahenci) i horyzontalnych (konkurenci)
  – wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję w świetle ustawy antymonopolowej i orzecznictwa
  – programy łagodzenia kar: leniency, leniency plus oraz dobrowolne poddanie się karze
 5. Rodzaje decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Rodzaje i wysokość sankcji.
  – rodzaje decyzji Prezesa UOKiK – systematyka i praktyczne przykłady
  – rodzaje i wysokość sankcji – kary nakładane w toku i po zakończeniu postępowania – uprawnienia organów antymonopolowych – kary dla firmy, pracowników, kadry zarządzającej – jak ich uniknąć / jak się skutecznie bronić
 6. Podstawowe informacje na temat postępowania przed Prezesem UOKiK. Postępowanie wyjaśniające i postępowanie antymonopolowe.
  – rodzaje i wszczynanie postępowań przez organy antymonopolowe – wyjaśniające i antymonopolowe – co jest istotne w praktyce / jak dobrze przygotować strategię każdego rodzaju postępowania
  – kontrole / przeszukania Prezesa UOKiK – przygotowanie, przebieg, ryzyka, strategia.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.30 szkolenie cz.1 (3,5 h)
12.30-13.00 przerwa
13.00-16.00 szkolenie cz.2 (3 h)

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


 

PROWADZĄCY

Marcin Paczewski, Partner zarządzający, Radca prawny, Paczewski Law
Jest uznanym ekspertem w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, energetycznego, farmaceutycznego, IT oraz mediów. Mecenas Paczewski tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, członek OIRP w Warszawie. Mecenas Paczewski jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 10 listopada 2022 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 11 listopada 2022 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER