Pomoc publiczna w finansowaniu spółek komunalnych

Konstrukcja powierzeniowa jako sposób finansowania spółki komunalnej wykonującej zadania publiczne

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

19 września 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 11.09 595 PLN + 23% VAT
od 12.09 695 PLN + 23% VAT

KONSTRUKCJA POWIERZENIOWA JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA SPÓŁKI KOMUNALNEJ WYKONUJĄCEJ ZADANIA PUBLICZNE

19  WRZEŚNIA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedmiot działalności spółek komunalnych
 2. Modele finansowania spółek komunalnych
  a. Źródła finansowania działalności spółek komunalnych
  b. Finansowanie z elementem pomocy publicznej

  1. Wprowadzenie do tematyki pomocy publicznej
   1. Pojęcie pomocy publicznej w świetle orzecznictwa, w tym pojęcie przedsiębiorstwa – jakie zachowanie stanowi pomoc publiczną, a jakie nie?
   2. Dopuszczalność pomocy publicznej – art. 107 ust. 2 i ust. 3 TFUE – przykłady
   3. Formy pomocy publicznej – przykłady
  2. Pomoc de minimis
   1. Zakres obowiązywania rozporządzenia
   2. Zasady udzielania pomocy de minimis
    3. Udzielanie pomocy publicznej w myśl Rozporządzenia KE nr 651/2014
  1. Podstawowe zasady funkcjonowania wyłączenia blokowego
  2. Zakres obowiązywania rozporządzenia
   4. Działalność spółek komunalnych jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)

   1. Definicja UOIG
   2. Miejsce UOIG w prawie krajowym
   3. Regulacje dotyczące UOIG – Pakiet UOIG
 3. c. Brak pomocy publicznej
  1. Działalność niegospodarcza
  2. Test Prywatnego Inwestora
  3. Działalność o charakterze lokalnym i niewielkim rozmiarze
 1. Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania spółek komunalnych
  1. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie pomocy publicznej
 2. System kontroli udzielania pomocy publicznej
  1. Konsekwencje braku zgodności działań władz publicznych i beneficjentów pomocy z prawem pomocy publicznej – zwrot pomocy publicznej udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – przykłady
 3. Pytania i zakończenie szkolenia

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-11.30 szkolenie cz.1 (2h)
11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00 szkolenie cz.2 (2h)
14.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY

Maciej Fornalczyk
Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego. Uczestniczył w projektach z zakresu praktyk dominacyjnych, porozumień rynkowych i koncentracji w takich sektorach jak: telekomunikacyjny, materiałów budowlanych, produkcji spożywczej, wielkiej syntezy chemicznej, petrochemicznym, dystrybucji nawozów i chemikaliów, usług komunalnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem usług publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu), budową i zarządzaniem lotniskami, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz oceną wniosków o finansowanie z funduszy strukturalnych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 11 września 2024 – 595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 12 września 2024 – 695 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER