Pomoc publiczna w finansowaniu spółek komunalnych

Pomoc publiczna w finansowaniu spółek komunalnych – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

16 listopada 2021 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 8.11 495 PLN + 23% VAT
od 9.11 595 PLN + 23% VAT

 

POMOC PUBLICZNA W FINANSOWANIU SPÓŁEK KOMUNALNYCH

16  LISTOPADA 2021 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedmiot działalności spółek komunalnych
 2. Modele finansowania spółek komunalnych
  a. Źródła finansowania działalności spółek komunalnych
  b. Finansowanie z elementem pomocy publicznej 

  1. Wprowadzenie do tematyki pomocy publicznej
   1. Pojęcie pomocy publicznej w świetle orzecznictwa, w tym pojęcie przedsiębiorstwa – jakie zachowanie stanowi pomoc publiczną, a jakie nie?
   2. Dopuszczalność pomocy publicznej – art. 107 ust. 2 i ust. 3 TFUE – przykłady
   3. Formy pomocy publicznej – przykłady
  2. Pomoc de minimis
   1. Zakres obowiązywania rozporządzenia
   2. Zasady udzielania pomocy de minimis
    3. Udzielanie pomocy publicznej w myśl Rozporządzenia KE nr 651/2014
  1. Podstawowe zasady funkcjonowania wyłączenia blokowego
  2. Zakres obowiązywania rozporządzenia
   4. Działalność spółek komunalnych jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) 

   1. Definicja UOIG
   2. Miejsce UOIG w prawie krajowym
   3. Regulacje dotyczące UOIG – Pakiet UOIG
 3. c. Brak pomocy publicznej
  1. Działalność niegospodarcza
  2. Test Prywatnego Inwestora
  3. Działalność o charakterze lokalnym i niewielkim rozmiarze
 1. Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania spółek komunalnych
  1. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie pomocy publicznej
 2. System kontroli udzielania pomocy publicznej
  1. Konsekwencje braku zgodności działań władz publicznych i beneficjentów pomocy z prawem pomocy publicznej – zwrot pomocy publicznej udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – przykłady
 3. Pytania i zakończenie szkolenia

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-11.30 szkolenie cz.1 (2h)
11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00 szkolenie cz.2 (2h)
14.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


 

PROWADZĄCY

dr Joanna Fornalczyk, CIA
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji,         a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, lotniczym, gospodarki odpadami, transportu publicznego, kultury. Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie. Prowadząca posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą publiczną, w tym w szczególności z tematyką zlecania oraz finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie transportu publicznego oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 8 listopada 2021 – 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 9 listopada 2021 – 595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

rejestracja

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER