Nowelizacja KSH w nadzorze właścicielskim nad sp jst

Nowelizacja KSH w nadzorze właścicielskim nad spółkami jst – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

6 kwietnia 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 29.03 695 PLN + 23% VAT
od 30.03 795 PLN + 23% VAT

NOWELIZACJA KSH W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM NAD SPÓŁKAMI JST
SZKOLENIE DLA JST I SPÓŁEK KOMUNALNYCH

6 KWIETNIA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

Prawo grupy spółek (prawo holdingowe)

 1. Pojęcia: grupa spółek, interes grupy spółek
 2. Uczestnictwo/ustanie w grupie spółek
 3. Ujawnienie uczestnictwa w KRS
 4. Wiążące polecenie spółki dominującej – forma, zakres
 5. Przesłani odmowy wiążącego polecenia
 6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia
 7. Uprawnienia spółki dominującej względem spółki zależnej
 8. Nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad spółką zależną
 9. Obowiązki i uprawnienia spółki zależnej
 10. Przymusowy odkup; przymusowy wykup mniejszościowych wspólników

Regulacje w zakresie nadzoru w spółce z o.o. i akcyjnej

 1. Pojęcie kadencji zarządu/rady nadzorczej
 2. Treść protokołu z posiedzenia zarządu/rady nadzorczej
 3. Miernik staranności członka zarządu/rady nadzorczej, lojalność
 4. Nowe „sprawozdanie rady nadzorczej”
 5. Szczegółowe wymogi dot. treści sprawozdania rady nadzorczej w spółce akcyjnej
 6. Dostęp rady nadzorczej do informacji
 7. Obowiązki informacyjne zarządu w spółce akcyjnej
 8. Obowiązki rady nadzorczej związane z badaniem sprawozdania finansowego, współpraca z firmą audytorską
 9. Komitety w składzie rady nadzorczej, stałe, doraźne
 10. Doradca rady nadzorczej, pojęcie, zadania, umowa z doradcą, wynagrodzenie doradcy
 11. Szczegółowy tryb pracy rady nadzorczej, zwoływanie, uchwały poza porządkiem obrad
 12. Udostępnianie wspólnikowi/akcjonariuszowi dokumentów na zwyczajne zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie
 13. Wynagrodzenie w radzie nadzorczej wybranej przez oddzielne grupy
 14. Zgoda rady nadzorczej na transakcje spółki akcyjnej ze spółką dominującą, zależną lub powiązaną
 15. Modyfikacja przepisów o odpowiedzialności karnej w ksh: fałszywe dane
 16. Przepisy przejściowe dotyczące mandatów i kadencji członków organów.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-15.30 szkolenie cz.2 (3h)
15.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Anna Kowalik, Radca prawny
Ministerstwo Aktywów Państwowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.
W latach 1990-1991 była zatrudniona w Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. Od 1991 zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a od 1996 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.
Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała od 1996 r. zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Pani Anna Kowalik jest również wykładowcą z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego na kursach dla członków rad nadzorczych i dla kadry zarządzającej.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 29 marca 2023 – 695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 30 marca 2023 – 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER