nowelizacja ksh

Nowelizacja KSH – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

24-25 lutego 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 16.02 1895 PLN + 23% VAT
od 17.02 2095 PLN + 23% VAT

NOWELIZACJA KSH

PARTNER MERYTORYCZNY

24-25 LUTEGO 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad największą od 20 lat nowelizacją Kodeksu spółek handlowych. Projekt ustawy nowelizującej opracowany przez przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków w ramach Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych wprowadzić ma do polskiego systemy prawnego nową konstrukcje „Grupy spółek”, która będzie pozwalała na efektywne zarządzanie rozbudowanymi grupami kapitałowymi, a także wprowadzania szczególne zasady odpowiedzialności spółki-matki wobec spółek-córek oraz ich interesariuszy.
Przygotowane propozycje zmian Kodeksu spółek handlowych wprowadzają nie mniejszą rewolucję do zasad funkcjonowania rad nadzorczych we wszystkich spółkach kapitałowych w Polsce (tj. spółkach z o.o., prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach akcyjnych). Regulacje zawarte w projekcie ustawy znacząco wpływają na relacje występujące pomiędzy zarządem a radą nadzorczą, a także mogę skutkować modyfikacją organizacji zaplecza organizacyjnego wspomnianych organów.
Warto już dzisiaj zapoznać się ze szczegółami opracowywanej nowelizacji, aby móc z wyprzedzeniem zidentyfikować korzyści mogące wynikać z nowej rzeczywistości prawnej dla prowadzonej w ramach spółek aktywności gospodarczej oraz przygotować się do stosowania w przyszłości dodatkowych instytucji i mechanizmów normatywnych.
Opracowane dla Państwa szkolenie poprowadzą znakomici prawnicy, posiadające praktyczne spojrzenie na bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, w tym osoby biorące udział w opracowywaniu projektu ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 – 24 lutego 2022

9:00 – 10:00 Dotychczasowa organizacja pracy w grupie kapitałowej (KSH przed zmianami)

 • szczątkowe unormowanie holdingu w KSH;
 • odmienne podejście do problematyki grupy spółek w różnych aktach prawnych;
 • problemy będące przyczyną opracowanych zmian KSH;
 • jakie dzisiaj stosuje się protezy dla organizacji grupy kapitałowej;
  Prowadzenie: Karol Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW  

10:00 – 11:30 „Grupa spółek” – nowy dział w KSH

 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek;
 • kto może należeć do grupy spółek;
 • czy spółka publiczna może uczestniczyć w „grupie spółek”;
 • od kiedy istnieje „grupa spółek”;
 • czym jest „wspólna strategia” oraz „wspólny interes” w „grupie spółek”;
 • główne konsekwencje utworzenia grupy spółek z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”;
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek;
  Prowadzenie: Karlina Kobojek, Associate, Kancelaria RKKW

11:30 – 11:45 Przerwa  

11:45 – 13:15 Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

 • kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia;
 • co może być przedmiotem wiążącego polecenia;
 • jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne;
 • czy należy uzasadnić wiążące polecenie;
 • czy spółka dominująca może kazać „upaść” spółce zależnej – zasady odmowy wykonania;
 • czy członek zarządu spółki zależnej odpowiada za wykonanie wiążącego polecenia;
 • odpowiedzialność za wykonanie poleceń
  Prowadzenie: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Kancelaria RKKW

13:15 – 13:45 Przerwa

13:45 – 14:30 Pozostałe udoskonalenia dla spółek kapitałowych

 • aktualny problem z określaniem długości mandatu i kadencji;
 • „mandat” wedle nowych zasad;
 • miernik staranności właściwej dla członków zarządu i rady nadzorczej przy sprawowaniu funkcji;
 • co to jest business judgement rule i jak wpływa na odpowiedzialność menadżerów?
  Prowadzenie: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Kancelaria RKKW

14:30 sesja pytań i odpowiedzi

Dzień 2 – 25 lutego 2022

 9:00 – 10:30 Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych (z uwzględnieniem grupy spółek)

 • rola rady nadzorczej w spółce kapitałowej – organ bardziej nadzorczy, czy „radzący”?
 • aktualny zbiór uprawnień kontrolnych rady nadzorczej;
 • kiedy występuje rada nadzorcza in corpore, a kiedy indywidualni członkowie?;
 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej poza oraz w ramach grupy spółek;
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony;
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady;
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem;
  Prowadzenie: Karol Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW  

10:30 – 10:45 Przerwa

10:45 – 12:15 Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych i zarządów

 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą i zarząd;
 • nowelizacja „covidowa” z 31.03.2020 r.;
 • organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami;
 • co musi a co powinno znaleźć się w regulaminie rady nadzorczej i zarządu?;
 • rola przewodniczącego w kierowaniu radą;
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej;
 • protokoły rady nadzorczej i zarządu, czyli „dzienniki z frontu”;
  Prowadzenie: Anna Kowalik, Radca prawny, Ministerstwo Aktywów Państwowych

12:15 – 12:45 Przerwa

12:45 – 14:15 Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 • kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna;
 • czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę;
 • czy kontrahent spółki zależnej może pozwać spółkę dominującą (najwyższego szczebla) z uwagi na złą kondycję finansową wspomnianej spółki zależnej?;
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek;
  Prowadzenie: Łukasz Sieczka, Partner, Kancelaria RKKW  

14:15 – 14:30 Przerwa

14:30 – 16:00 Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (w tym za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 • aktualne podstawy i zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej;
 • czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej;
 • przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek;
 • wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną;
 • patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad;
  Prowadzenie: Marcin Olchowicz, Senior Associate, Kancelaria RKKW

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-11.30 szkolenie cz.1
11.30-11.45 przerwa
11.45-13.15 szkolenie cz.2
13.15-13.45 przerwa
13.45-15.00 szkolenie cz.3 (1 dzień)   13.45-16.00 szkolenie cz.3 (2 dzień)

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Dariusz Kulgawczuk
Radca prawny,
Partner Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

Karol Szymański, Karol Szymański, Partner Zarządzajacy Kancelarii RKKW
– specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
– posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014
– doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach
– pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji licznych sporów korporacyjnych
– uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne
– od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż
– pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł
– autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego
– wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
– ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych
– współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich więcej
– współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych
– zaangażowany w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”

Łukasz Sieczka, Partner Kancelarii RKKW
Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, handlowym, w tym w prawie spółek, prawie upadłościowym, jak również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i negocjowania umów gospodarczych oraz w obszarze restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Karolina Kobojek, Associate, Kancelaria RKKW
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów. Posiada również doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Specjalizuje się także w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych.

Marcin Olchowicz, Senior Associate, Kancelaria RKKW
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, z uwzględnieniem spraw dotyczących przestępczości karno-gospodarczej („white-collar crime”).
Posiada doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych – w tym podmiotów gospodarczych, jak i w obronie osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Doradza klientom w sprawach związanych z działaniami na szkodę przedsiębiorcy, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji. Z sukcesami prowadzi postępowania dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i kradzieży informacji poufnych. Wielokrotnie świadczył pomoc prawną na rzecz osób oskarżanych o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych. W swojej praktyce prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej.
Udziela także pomocy prawnej w innych postępowaniach represyjnych – postępowaniu dyscyplinarnym, czy postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Anna Kowalik, Radca prawny w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 16 lutego 2022 – 1895 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 17 lutego 2022 – 2095 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER