Nowe wymogi compliance dla jst i sp komunalnych

Nowe wymogi Compliance w jst i spółkach komunalnych – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

11 czerwca 2021 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 28.05 495 PLN + 23% VAT
od 29.05 595 PLN + 23% VAT

NOWE WYMOGI COMPLIANCE W JST I SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

11 CZERWCA 2021 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa nakłada obowiązek ustanowienia procedur i kanałów na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych przez podmioty prawne w sektorze publicznym i prywatnym a więc zarówno na jednostki samorządu terytorialnego jak spółki komunalne. Zgodnie z art. 8 ust 9 tej Dyrektywy Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust.1, gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Odpowiednie krajowe przepisy muszą zacząć obowiązywać do dnia 17 grudnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione będą aspekty prawne nowych wymogów w obszarze compliance stawiane zgodnie z Dyrektywa Unijną zarówno jst i jak i spółkom komunalnym. Zaprezentowane będą również praktyczne aspekty wdrożenia sytemu compliance tak by sprostać wymogom Dyrektywy Unijnej, która najpóźniej wejdzie w życie 17.12.2021 r. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie zbudować system zgłoszeń nieprawidłowości zgodny z wymogami Dyrektywy.


PROGRAM SZKOLENIA

9.00-10.30 Sesja I: Nowe wymogi compliance w jst – aspekty prawne

 • Wytyczne antykorupcyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego:
  – ocena ryzyka korupcyjnego,
  – kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji,
  – polityka prezentowa i rejestr korzyści,
  – skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych,
 • Wytyczne w zakresie systemów compliance Centralnego Biura Antykorupcyjnego:
  – definicja i cel zgodności,
  – monitorowanie i ocena zgodności,
  – ocena ryzyka braku zgodności.

10.30-10.45 przerwa

10.45-12.00 Sesja II – Compliance w JST – jak zbudować system oparty na wartościach, procedurach i przepisach?
– fundamenty dobrego compliance
– kontrola zarządcza a system compliance w organizacji
– wzorce i dobre praktyki budowy systemu compliance m.in. w oparciu o normę ISO 19600
– funkcje i zadania compliance w JST
– jak promować kulturę zgodności?

12.00-12.30 przerwa

12.30-14.30 Sesja III – Sygnaliści i zgłoszenia wewnętrzne w JST – co zrobić aby system był skuteczny?
– wymogi dyrektywy UE o sygnalistach
– system zgłaszania nieprawidłowości jako część systemu compliance w organizacji
– dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań zgłaszania nieprawidłowości
– od czego zacząć przygotowując i wdrażając systemu compliance w organizacji?
– działania następcze w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami – co decyduje o ich skuteczności


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do szkolenia
9.00-10.30 szkolenie cz.1
10.30-10.45 przerwa
10.45-12.00 szkolenie cz.2
12.00-12.30 przerwa
12.30-14.30 szkolenie cz.3

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Wojciech Kapica – Partner w kancelarii SMM Legal
jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.
Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.
Redaktor naukowy i współautor przewodnika po nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolter Kluwer, planowane wydanie październik 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.
Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.


Krzysztof Krak – Ekspert compliance

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiada doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk przeciwdziałania nadużyciom oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem systemów do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers) oraz szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć.
Zakres oferowanych szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził także szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.
Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie wdrażał i nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro.
Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.
Autor wielu artykułów publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji i prelegent na konferencjach.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 28 maja 2021 – 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 29 maja 2021 – 595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER