Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach z udziałem JST Katowice

Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach JST szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

6 – 7 czerwca 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 29.05 1395 PLN + 23% VAT
od 30.05 1595 PLN + 23% VAT

KONTROLA I WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK JST
PRAKTYCZNE WARSZTATY

6 – 7 CZERWCA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, tel. 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla służb jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się nadzorem bądź kontrolą i audytem spółek komunalnych. Wartość dodana jaką niesie ze sobą szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu przeprowadzenia kontroli i nadzoru s półkach w aspektach prawnych i finansowych.


PROGRAM SZKOLENIA


1. Zasady kształtowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacja i realizacja nadzoru właścicielskiego – mechanizmy i dostępne narzędzia

– Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego
– Pojęcie użyteczności publicznej z uwzględnieniem przepisów unijnych – praktyczne przykłady
– Kapitałowe spółki komunalne – na co zwrócić uwagę
2. Kompetencje kontrolne organów stanowiących i organów wykonawczych, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w Spółce z o.o. a w Spółce Akcyjnej
3. Zasady monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek, mechanizmy i dostępne narzędzia

Aspekty kontroli krok po kroku
– Analiza kosztów poprzez grupy kosztów. Pojęcie koszty uzasadnione.
– Analiza finansowa przy wykorzystaniu wskaźników finansowych na podstawie praktycznych przykładów:
a. Stan finansów firmy
b. Wskaźniki płynności finansowej
c. Koszty ogólnego zarządu a koszty sprzedaży
d. Kontrola wydatków pieniężnych
4. Cele nadzoru właścicielskiego
– Skuteczność i efektywność działania spółek – jak oceniać
– Skuteczność wykonywania praw właścicielskich
– Przejrzystość działania
5. Podstawowe aspekty nadzoru
– Zgodność z prawem/legalność działalności
– Nadzór ekonomiczno-finansowy
6. Obowiązki informacyjne spółki jst – realizacja praw wspólników
7. Doktryna in-house i poziom rekompensaty – aktualny stan prawny

– Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
– Rozsądny zysk i rekompensata
8. Nieprawidłowości w działalności spółek – omówienie i CASE STUDY


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00-12.00 szkolenie (3 h w trakcie krótka przerwa)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30-15.00 szkolenie (2,5 h w trakcie krótka przerwa)
15.00 zakończenie szkolenia


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio
i Wyższa Szkoła Bankowa.
Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 29 maja 2024 – 1395 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 30 maja 2024 – 1595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER