Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w działalności spółek JST Katowice

Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach JST szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

28 – 29 października 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 18.10 1395 PLN + 23% VAT
od 19.10 1595 PLN + 23% VAT

KONTROLA I WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK JST
PRAKTYCZNE WARSZTATY

28 – 29 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, tel. 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla służb jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się nadzorem bądź kontrolą i audytem spółek komunalnych. Wartość dodana jaką niesie ze sobą szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu przeprowadzenia kontroli i nadzoru s półkach w aspektach prawnych i finansowych.


PROGRAM SZKOLENIA


1. Zasady kształtowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacja i realizacja nadzoru właścicielskiego – mechanizmy i dostępne narzędzia

– Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego
– Pojęcie użyteczności publicznej z uwzględnieniem przepisów unijnych – praktyczne przykłady
– Kapitałowe spółki komunalne – na co zwrócić uwagę
2. Kompetencje kontrolne organów stanowiących i organów wykonawczych, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w Spółce z o.o. a w Spółce Akcyjnej
3. Zasady monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek, mechanizmy i dostępne narzędzia

Aspekty kontroli krok po kroku
– Analiza kosztów poprzez grupy kosztów. Pojęcie koszty uzasadnione.
– Analiza finansowa przy wykorzystaniu wskaźników finansowych na podstawie praktycznych przykładów:
a. Stan finansów firmy
b. Wskaźniki płynności finansowej
c. Koszty ogólnego zarządu a koszty sprzedaży
d. Kontrola wydatków pieniężnych
4. Cele nadzoru właścicielskiego
– Skuteczność i efektywność działania spółek – jak oceniać
– Skuteczność wykonywania praw właścicielskich
– Przejrzystość działania
5. Podstawowe aspekty nadzoru
– Zgodność z prawem/legalność działalności
– Nadzór ekonomiczno-finansowy
6. Obowiązki informacyjne spółki jst – realizacja praw wspólników
7. Doktryna in-house i poziom rekompensaty – aktualny stan prawny

– Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
– Rozsądny zysk i rekompensata
8. Nieprawidłowości w działalności spółek – omówienie i CASE STUDY


ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00-12.00 szkolenie (3 h w trakcie krótka przerwa)
12.00 – 12.30 przerwa
12.30-15.00 szkolenie (2,5 h w trakcie krótka przerwa)
15.00 zakończenie szkolenia


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Magdalena Burda
Współtworzyłam i około 16 lat zarządzałam spółką odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór inwestorski inwestycji drogowych i kubaturowych we Wrocławiu. Spółka została utworzona w 2007 aby rozbudować sieci dróg do Mistrzostw UEFA Euro 2012. W kolejnych latach spółka realizowała plany inwestycyjne  na rzecz Miasta Wrocławia nie tylko drogowe ale także kubaturowe jak Narodowe Forum Muzyki,  stanowiąc pionierskie rozwiązanie w zakresie wykonywania powierzonych usług publicznych, działając na styku sektora publicznego i prywatnego.  Dotychczasowa wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła ponad 5 mld.
Spółka w 2007 roku stanowiła pionierskie rozwiązanie w zakresie funkcjonowania spółek opartych o doktrynę “in house” na styku sektora publicznego i prywatnego.  Spółka wymagała zaprojektowania i wdrożenia procedur niezbędnych do spełnienia wymagań pomocy publicznej co także było moim zadaniem. Byłam także odpowiedzialna za opracowanie wielu procedur operacyjnych zapewniających jej efektywne i skuteczne działanie.
Ponadto, jestem wieloletnim audytorem wewnętrznym w jednostkach samorządowych oraz audytorem zewnętrznym z uprawnieniami: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III).
Na rzecz CGE przeprowadziłam około 30 szkoleń z zakresu rekompensaty i rozliczania spółek. Zajmuje się także weryfikacją rekompensaty i zasad powierzania zadań publicznych spółką.
Ponadto, przeprowadziłam wiele szkoleń w zakresie kontroli spółek handlowych,  kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Jestem wykładowcą z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz wieloletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 18 października 2024 – 1395 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 19 października 2024 – 1595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER