Formularz zgłoszeniowy Certyfikowany Product Manager

Rejestracja na szkolenie

Wypełnienie pól oznaczonych * jest niezbędne.

Dane osoby 1
Imię * Nazwisko *
Stanowisko * Dział
E-mail * Numer telefonu *
Numer faksu
Dane osoby 2
Imię Nazwisko
Stanowisko Dział
E-mail Numer telefonu
Numer faksu
Dane do faktury
Firma * NIP *
Miejscowość * Ulica *
Kod pocztowy * Skrytka pocztowa
Dane osoby akceptującej zgłoszenie
Imię Nazwisko
Stanowisko E-mail
Dane osoby do kontaktu
Imię Nazwisko
Stanowisko Dział
E-mail Numer telefonu
Numer faksu
Proszę o informowanie mnie w przyszłości o propozycjach CGE z zakresu:


Zgoda na otrzymywanie informacji od CGE *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed szkoleniem (w ciągu 14 dni od zgłoszenia) na konto:
Nordea Bank Polska S.A. Nr R-ku: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551
W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie.

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER