Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

11 października 2022 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 30.09 495 PLN + 23% VAT
od 01.10 595 PLN + 23% VAT

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

11 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

W dniu 5 października  2021 r.  weszła w życie zasadnicza część ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.  o doręczeniach elektronicznych co otwiera kolejny etap rozwój e-administracji w Polsce. Cechą charakterystyczną wprowadzanych zmian jest etapowość tego procesu, a w ślad za tym liczne rozwiązania międzyczasowe, które wymagają szczegółowej analizy. Zmiany, jak również regulacje już obowiązujące stanowią koherentną całość, która stanowić będzie przedmiot szkolenia pt. „Doręczenia elektroniczne w postępowaniu administracyjnym”. Omówione zostaną nie tylko instytucje już funkcjonujące w postępowaniu administracyjnym, ale również publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa czy problem komunikacji transgranicznej.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie tzw. doręczenia elektronicznego
 2. Zakres podmiotowy doręczeń elektronicznych
 3. Zakres przedmiotowy doręczeń elektronicznych
 4. Aspekty techniczne związane z doręczeniami elektronicznymi
 5. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych
 6. Moment doręczenia pisma drogą elektroniczną
 7. Modele doręczeń pism sporządzanych w formie dokumentów elektronicznych
 8. Rola platformy ePUAP
 9. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
 10. Ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego związane z jej  wejściem w życie, w tym: zakres zastosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych, podstawowa siatka terminologiczna oraz świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej (dopuszczalność, warunki skuteczności, moment doręczenia oraz opłaty).

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-11.30 szkolenie cz.1 (2h)
11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00 szkolenie cz.2 (2h)
14.00 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Agata Cebera
– radca prawny, doktor nauk prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ. Autorka opracowania monograficznego „Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej przez organy administracji publicznej”. Autorka i współautorka rozlicznych opracowań artykułowych i monograficznych w tym współautorka komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, metodyki pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadminisatrcyjnym  oraz anglojęzycznej monografii pt. European administrative cooperation. Remarks on Polish procedural provisions. Wykonuje zawód radcy prawnego w indywidualnej praktyce. Prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych (Londyn, Ryga, Györ, Bratysława, Timisoara, Bergamo, Lizbona, Tarnopol, Moskwa). Uczestniczka wymiany bilateralnej z Minzu University of China.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 30 września 2022 – 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 01 października 2022 – 595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER