Dokumentowanie kontroli wew. w formie matrycy funkcji kontroli

Dokumentowanie kontroli wew. w formie matrycy funkcji kontroli – doświadczenia banków

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

28 listopada 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 20.11 995 PLN + 23% VAT
od 21.11 1095 PLN + 23% VAT

DOKUMENTOWANIE KONTROLI WEW. W FORMIE MATRYCY FUNKCJI KONTROLI – DOŚWIADCZENIA BANKÓW

28 LISTOPADA 2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl


PROGRAM SZKOLENIA

9:30-12:00
1. Kluczowe elementy systemu  kontroli wewnętrznej w banku: funkcja kontroli, komórka ds. zgodności i komórka ds.audytu i ich wzajemne relacje.
2. Inne niezbędne pojęcia: cele systemu kontroli wewnętrznej, trzy linie obrony, procesy istotne.
3. Kluczowe elementy funkcji kontroli: mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli.
4. Co to jest mechanizm kontrolny, a co to jest monitorowanie mechanizmu kontrolnego? Przykłady.
5. Jak  wyodrębnić kluczowe mechanizmy kontrolne? Potencjalne kryteria.
6. Rodzaje weryfikacji bieżącej przestrzegania mechanizmów kontrolnych. Przykłady.
7. Testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych – rodzaje, planowanie, sposoby dokumentowania.
12:30-14:30
1. Matryca funkcji kontroli – powiązanie kluczowych mechanizmów kontrolnych z procesami istotnymi oraz ich niezależnym monitorowaniem.
2. Propozycja prezentacji elementów matrycy funkcji kontroli w formie tabelarycznej. Korzyści płynące z posiadania dedykowanego narzędzia IT.
3. Organizacja współpracy komórki koordynującej matrycę funkcji kontroli z właścicielami procesów, kluczowych mechanizmów kontrolnych i monitorowań na pierwszej i drugiej linii obrony – potrzeba zaangażowania całej organizacji.
4. Rejestrowanie wyników monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach matrycy funkcji kontroli – potencjalna wartość dodana dla organizacji z powiązania narzędzia do raportowania wyników testów z narzędziem do utrzymania matrycy funkcji kontroli.

 


ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-12.00 szkolenie cz.1 ( 2,5h )
12.00-12.30 przerwa
12.30-14.30 szkolenie cz.2 (2h)
14.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

  • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
  • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
  • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
  • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
  • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
  • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Danuta Kilanowska, wieloletni ekspert w dziedzinie zgodności i kontroli wewnętrznej w bankowości

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w bankowości w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A), Banku Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. Okresowo była także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności  oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równolegle praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assesment.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 20 listopada 2024 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 21 listopada 2024 – 1095 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER