Data Governance – prawne aspekty zarządzania danymi dla AI

Data Governance – prawne aspekty zarządzania danymi dla AI

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

27 marca 2023 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 17.03 995 PLN + 23% VAT
od 18.03 1195 PLN + 23% VAT

DATA GOVERNANCE
Prawne aspekty pozyskiwania, wykorzystywania i zarządzania danymi dla potrzeb rozwoju systemów sztucznej inteligencji

27 MARCA 2023 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Zapewnienie zgodnego z prawem dostępu do danych stanowi kluczowy warunek rozwoju systemów sztucznej inteligencji.
Wykorzystanie danych na potrzeby trenowania i rozwoju systemów sztucznej inteligencji  wiąże się z szeregiem nowych wyzwań etycznych i prawnych. Już teraz kwestia zasad wykorzystania danych na potrzeby AI regulowana jest szeregiem aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim (w tym RODO, przepisy dot. praw człowieka, prawo autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa). W chwili obecnej kończą się prace nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), który wprowadzi dodatkowe wymagania prawne dotyczące zarządzania danymi (data governance) na potrzeby rozwoju systemów sztucznej inteligencji.

Super istotną z praktycznego punktu widzenia staje się również kwestia obrotu danymi („sprzedaży” i wymiany  danych pomiędzy firmami, licencjonowania baz danych). 

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej zasad obrotu i wykorzystania danych, w tym danych nieosobowych na potrzeby trenowania modeli AI i rozwoju systemów AI.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz między innymi:
– zasady i uwarunkowania prawne wykorzystania danych osobowych i nieosobowych („maszynowych”) na potrzeby trenowania modeli AI,
– wyzwania i zasady zapewnienia zgodności danych z zasadami etyki i prawami człowieka,
– nowe wymagania dot. zarządzania danymi (data governance) oraz wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli AI wynikające z Aktu w sprawie sztucznej inteligencji,
– zasady ochrony zbiorów Big Data i baz danych,
– zasady nabywania praw i licencjonowania baz danych, w tym zasady wykorzystania danych i baz danych udostępnianych na tzw. otwartych licencjach,
– zasady pozyskiwania danych (informacji) z utworów chronionych w ramach prawa autorskiego (TDM),
– zasady ochrony danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
– nowe i projektowane regulacje prawne w zakresie wymiany (transferów) danych nieosobowych.
SZKOLENIE POLECAMY:
dyrektorom, managerom i specjalistom firm tworzącym systemy AI,
– dyrektorom, managerom i specjalistom firm zamierzającym wdrażać i wykorzystywać systemy AI,
– managerom i specjalistom departamentów zajmujących się gromadzeniem, zarządzaniem i analityką danych,
– przedsiębiorcom, managerom firm tworzących i oferujących usługi lub rozwiązania informatyczne bazujące na danych, w tym rozwiązania AI, systemy do analizy danych, rozwiązania w zakresie big data,
– managerom, specjalistom, konsultantom ds. transformacji cyfrowej, analityki danych, AI, data scientist,
– przedsiębiorcom, managerom i pracownikom firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i obrotem danymi, w tym big data,
– prawnikom, w tym radcom prawnym, prawnikom przedsiębiorstw (in-house).


PROGRAM SZKOLENIA

 1. ROAD MAP – znaczenie, kategorie oraz podstawy ochrony danych.
  1. Pojęcie danych osobowych i danych nieosobowych (w tym „maszynowych”).
  2. Podstawy ochrony danych
   1. Ochrona danych osobowych
   2. Ochrona danych nieustrukturyzowanych zawartych w utworach (np. dokumentacji, zdjęciach, publikacjach)
   3. Ochrona baz danych.
   4. Ochrona danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
   5. Problem „własności” danych.
  3. Godna zaufania AI – europejskie podejście do rozwoju AI i wykorzystania danych.
 2. Zapewnienia zgodności danych z zasadami etycznymi i prawami człowieka.
    1. Dyskryminacja algorytmiczna – przykłady naruszeń etyki i praw człowieka wynikające z nieodpowiedniego doboru danych treningowych.
    2. Wytyczne i kodeksy etyczne.
    3. Metodyka zapewnienia zgodności z zasadami etyki i prawami człowieka.
 3. Wykorzystania danych osobowych na potrzeby trenowania modeli i rozwoju systemów AI
  1. Wybór podstawy przetwarzania, obowiązki informacyjne, minimalizacja danych itp.
  2. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
  3. Wykorzystanie systemów AI w celu zautomatyzowano podejmowania decyzji.
 4. Akt w sprawie sztucznej inteligencji – nowe wymagania prawne dotyczące zarządzania i wykorzystania danych.
  1. Pojęcie systemu sztucznej inteligencji.
  2. Systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.
  3. Zakres stosowania i podstawowe wymagania wynikające z aktu w sprawie sztucznej inteligencji.
  4. Wymagania prawne dotyczące wykorzystania danych na potrzeby trenowania i testowania systemów AI wysokiego ryzyka.
   1. Kryteria jakościowe danych
   2. Wymagania dotyczące – odpowiedniego doboru danych, adekwatności, bezbłędności, reprezentatywności, kompletności danych.
  5. Odpowiedzialność za naruszenie Aktu w sprawie sztucznej inteligencji
 5. Prawne aspekty pozyskiwania danych z utworów chronionych prawem autorskim (np. książek, publikacji, zdjęć).
  1. Zasady ochrony autorsko prawnej utworów.
  2. Wykorzystanie utworów należących do domeny publicznej.
  3. Wykorzystanie utworów na tzw. wolnych licencjach.
  4. Nowy dozwolony użytek dotyczący tzw. Text & Data Mining (TDM).
  5. Ryzyka prawne związane z pozyskiwaniem danych.
 6. Ochrona i obrót bazami danych.
  1. Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
  2. Ochrona baz danych na podstawie tzw. prawa sui generis.
  3. Umowy dotyczące wykorzystania baz danych.
   1. Przeniesienie praw do baz danych / licencje
   2. Open Data Commons Open Database Licence.
 7. Projekt Data Act – nowe możliwości pozyskiwania danych.
   1. Obowiązki związane z udostępnieniem danych.
   2. Umowy dotyczące udostępnienia danych.
 8. Obrót i wykorzystanie danych nieosobowych ( w tym maszynowych).
   1. Zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych.
    1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych
    2. Wytyczne KE dotyczące rozporządzenia w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej
   2. Umowy i najlepsze praktyki w zakresie obrotu danymi nieosobowymi w sektorze B2B; Problematyka sprzedaży, wymiany danych pomiędzy firmami itp.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.50-9.00 logowanie do platformy
9.00-12.00 szkolenie cz.1 (3h)
12.00-12.30 przerwa
12.30-15.30 szkolenie cz.2 (3h)
15.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Maruta Wachta
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektów AI.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Kierował  pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA).
Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Dorota Skrodzka-Kwietniak
Prawnik, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). Specjalizuje się w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie telekomunikacyjnym oraz zagadnieniach w zakresie prawa nowych technologii. Dużą przyjemność czerpie również z prowadzenia spraw sądowych w postępowaniach cywilnym i administracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych, a obecnie działa jako prawnik in-house w dużej spółce z branży telekomunikacyjnej. Laureatka licznych konkursów, w tym między innymi, II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JDP oraz I edycji Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez KIRP.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 17 marca 2023 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 18 marca 2023 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER