Certyfikowany Product Manager

Certyfikowany Product Manager – kurs on-line

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

26 -27 września 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 18.09 2095 PLN + 23% VAT
od 19.09 2295 PLN + 23%VAT

 

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER
26 – 27 WRZEŚNIA 2024

Partner Certyfikujący Kurs

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ i CGE

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl

Cel szkolenia:
dostarczenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu efektywnego i nowoczesnego zarządzania produktami.


 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – (9.00-16.00)
Moduł 1 SKUTECZNA STRATEGIA MARKETINGOWA PRODUKTU  – PLAN MARKETINGOWY PRODUKTU ( w godz. 9.00-12.30)

– Jak zbudować idealną strategię marketingową produktu
– Plan: Analiza konkurencji – Produkt i Firma, na co zwracać uwagę robiąc benchmark produktów konkurencji
– Plan: Forecasting – Intro i  Metody
– Plan: Strategie cenowe – najlepsze narzędzia do pozycjonowania cenowego, psychologia cen
– Plan: Analiza Rynku – segmentacja, marka i pozycjonowanie, szacowanie potencjału
– Plan: Nasz konsument
– Plan: Wymagania – potrzeby rynkowe, wymagania produktowe, priorytetyzacja
– Jakie metody marketingowe stosować do poszczególnych grup produktowych
– Najskuteczniejsze kanały promocji dla produktu
– Techniki budowania idealnego portfela produktu
Prowadzenie: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, konsultant biznesowy
12.30-13.00 PRZERWA
Moduł 2 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM W SPRZEDAŻY – NAJLEPSZE PRAKTYKI I NARZĘDZIA (w godz. 13.00-16.00)
– Macierze sprzedażowe i marketingowe 
– Skuteczna sprzedaż NOWEGO produktu/ usługi w …organizacji
– Potencjał na rynku  dla małych i dużych organizacji
– Różne formy komunikacji z konsumentem/ nabywcą
– Fenomen współczesnej komunikacji-przykłady
– Dane i ich rola we współczesnym marketingu
Prowadzenie: Małgorzata Kosińska, ostatnio Executive Sales Manager, Dr Oetker Polska

DZIEŃ II – (9.00-16.00)
Moduł 3 WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEK – NAJLEPSZE PRAKTYKI I NARZĘDZIA ( w godz. 9.00-12.30)
– Jak opracować dobry plan działań marketingowych w momencie wprowadzania nowego produktu na rynek?
– Jak wyeliminować słabe punkty w procesie wdrażania implementacji i rozwoju produktu  – przykłady i narzędzia
– Strategia wejścia na rynek, w tym propozycja wartości
– Taktyczny plan wprowadzenia nowego produktu – najważniejsze punkty:
a. Portfel produktów i plan cyklu życia
b. Skuteczne sposoby doboru adekwatnego potencjalnego klienta do produktu
c. Polityka cenowa
d. Plan promocji
– Monitorowanie nowego produktu na rynku
– Skutecznie wdrażanie i umiejętność skrócenia wdrażania produktu na rynek – na co zwracać szczególną uwagę
– Narzędzia/Analizy/Techniki w PRAKTYCE przy wprowadzaniu nowego produktu lub grupy produktowej
12.30 -13.00 PRZERWA
Moduł 4 SKUTECZNY PRODUCT MANAGER W PRAKTYCE – SPOSOBY BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ( w godz. 13.00-16.00)
ZROZUMIENIE ROLI PRODUCT MANAGERA W ORGANIZACJI
WYPRACOWANIE WSPÓLNEJ DEFINICJI PRODUCT MANAGERA NA PODSTAWIE WCZEŚNIEJ ZDOBYTYCH  INFORMACJI NA SZKOLENIU.
Dyskusja – 1h
1. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA PM Z INNYMI DZIAŁAMI
– Postawa PM względem produktu, pracy, zaangażowania w organizacji
– Cel pracy PM w organizacji
– Zatem jaki ma cel mój produkt, moje produkty
– Czy mój produkt jest naprawdę tylko mój / dyskusja ?
– Moi klienci wewnątrz firmy jak i na zewnątrz
– Sposób komunikacji produktu, celu, danych klientom zewnętrznym i wewnętrznym
– Wizytacja rynkowa i wnioski z niej płynące
2. WSPÓŁPRACA PRODUCT MANAGERA Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
– Zrozumienie celu firmy – jeden cel – dwie drogi realizacji zadań
– Przełożenie komunikacji marketingowej na działania sprzedażowe – złote zasady
– Budżet, cele, zadania – informacja dla działu sprzedaży – co działa a co nie
Dyskusja grupy / max 1h
3. NARZĘDZIA PRODUKTOWE
– Badania rynkowe – fakty, wnioski płynące z badań
– Cena – niska / wysoka – zrozumienie potencjału
– Promocja cenowa, wyprzedaż – jak komunikować
– Jak ocenić i zrozumieć konkurentów
PODSUMOWANIE
JAKIM JESTEM PRODUCT MANAGEREM – PRZEMYŚLENIA, DYSKUSJA W GRONIE UCZESTNIKÓW
Prowadzenie: Małgorzata Pukszta, Trade Marketing Manager, ostatnio De Care Group

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
– Uzyskanie nowoczesnej  wiedzy z zakresu marketingu, opartej o najlepsze praktyki i narzędzia w zarządzaniu produktami
– Uzyskanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności marketingowych od trenerów – PRAKTYKÓW posiadających praktyczne, wieloletnie doświadczenie marketingowe.
– Uzyskanie CERTYFIKATU wydanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i CGE


 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.45 logowanie do platformy szkoleniowej
9.00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
10.30 przerwa
12.30 – 13.00 przerwa
15.00 przerwa
16.00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

Partner Certyfikujący Kurs


 

PROWADZĄCY SZKOLENIE


dr inż. Artur Gąsiorkiewicz – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, konsultant biznesowy

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce gospodarki cyfrowej, modeli e‑biznesu i marketingu (w szczególności cyfrowego). Posiada doświadczenie biznesowe w obszarze marketingu zarówno po stronie klienta (jako konsultant biznesowy przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej) jak i po stronie agencji interaktywnej (na stanowisku kierowniczym). Autor kilkunastu publikacji z zakresu gospodarki cyfrowej i informatyki gospodarczej. Pomysłodawca i jeden z liderów corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST – „Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie”. W pracy naukowej koncentruje się w szczególności na zagadnieniach: budowania i realizacji strategii marketingu (w tym marketingu cyfrowego według metody SOSTAC ©), projektowania doświadczeń użytkowników/klientów, inwentyki biznesowej oraz współczesnych metod komunikacji marketingowej i sprzedaży.


Małgorzata Kosińska, ostatnio Executive Sales Manager, Dr Oetker Polska
z wykształcenia inżynier , z wyboru lider sprzedaży z 30 letnim doświadczeniem. Zarządzałam sprzedażą w różnych organizacjach i zespołach : od firm krajowych po międzynarodowe, od kameralnych przedsiębiorstw rodzinnych po koncern spożywczy , od zespołów 4 po 160 osobowe. Przeprowadzałam reorganizacje w działach sprzedaży ; przygotowywałam strategie sprzedażowe, negocjowałam strategiczne kontrakty , wprowadzałam dedykowane programy motywacyjne .
Jeśli miałabym się określić jednym zdaniem , to : „Jestem wojownikiem i zwycięzcą uzależnionym od nowych wyzwań”


Małgorzata Pukszta – Trade Marketing Manager, De Care Group

Pasjonatka marketingu handlowego od 15lat. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach Kamis, Agros Nova, Ambra, obecnie De Care Group w różnych kanałach sprzedaży.
Jej motto: „najważniejszy jest konsument.”


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do 18 września 2095 PLN + 23% VAT oszczędzasz 200 PLN
od 19 września 2295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

 

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER