Certyfikowany Manager ds. Licencji

Certyfikowany Manager ds. Licencji

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

5-6-7 listopada 2024 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 25.10   2695 PLN + 23% VAT
od 26.10   2895 PLN + 23% VAT

Certyfikowany Manager ds. Licencji
5 – 6 – 7   LISTOPADA  2024 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652,
e-mail: info@cge.com.pl

PODCZAS KURSU ZDOBĘDĄ PAŃSTWO PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:
– korzystnego i bezpiecznego zawierania umów licencyjnych
– najkorzystniejszych modeli i konstrukcji licencjonowania
– odpowiedzialności za legalność instalowanego oprogramowania
– efektywnych działań eliminujących ryzyko zagrożeń związanych z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania w firmie
– skutecznego audytu legalności oprogramowania
– wdrożenia procesu zarządzania licencjami optymalizującego posiadane zasoby
– pozyskiwania licencji na oprogramowanie w trybie zamówień publicznych


PROGRAM

Dzień I  (9.00 – 16.00)
1.       Dobra prawnie chronione w działalności IT
– Pojęcie utworu (programy komputerowe, dokumentacja itp.); Opracowania utworów.
– Osobiste i majątkowe prawa autorskie.
– Szczególne regulacje prawne dotyczące ochrony programów komputerowych
– Zakres pojęcia „program komputerowy” – czy interfejs graficzny podlega ochronie jak program komputerowy?
– Zakres praw do programu komputerowego
– Konstrukcja tzw. legalnego nabywcy programu komputerowego. Czy można legalnie korzystać z programu komu terowego „bez licencji”?
– Kopia zapasowa programu komputerowego ( uprawnienia wynikające z przepisów prawa, a firmowa polityka tworzenia kopii zapasowych)
– Reverse engineering  – prawne aspekty analizy i dekompilacji programu komputerowego.
2.       Zawieranie Umów Licencyjnych
– Podstawowe zasady dotyczące trybu zawarcia umowy licencji (oferta/przyjęcie oferty/negocjacje)
– Nabycie nośnika z oprogramowaniem  – „licencja celofanowa” (shrink – wrap licence)
-Umowy licencji zawierane w obrocie elektronicznym (click – wrap licence).
-Wykorzystanie ogólnych warunków umów („wzorców licencji”). Kiedy wzorce licencji wiążą licencjobiorcę?
3.       Licencje na oprogramowanie komputerowe
– Czym się różni licencja od umowy o przeniesienie prawa ?
-Rodzaje  umów licencyjnych: licencje wyłączne i niewyłączne
– Zakres licencji (pola eksploatacji) – do czego upoważnia licencja ?
– Typowe zasady licencjonowania oprogramowania (np. na użytkownika, procesor itp.)
– Zasady sublicencjonowania
– Ograniczenia terytorialne
– Opłaty licencyjne
– Okres obowiązywania licencji  oraz zasady wypowiedzenia licencji:
a. Przez jaki okres obowiązuje licencja jeżeli w umowie nie określono terminu jej obowiązywania?
b. Zasady wypowiadania licencji zawartej na czas nieoznaczony.
c. Czy można zawrzeć „niewypowiadalną” umowę licencji na oprogramowanie?
d. Kontrowersje doktrynalne i praktyczne sposoby zabezpieczenia interesów licencjobiorcy.
e. Licencje oprogramowania w grupach kapitałowych
4.       Modele dystrybucji oprogramowania  (model „sublicencyjny”, model „pośredniczy”, umowy resellerskie)
5.       Licencje „na bazy danych”
– Modele ochrony baz danych (prawo autorskie/ prawo sui generis do baz danych)

– Konstrukcje licencji na bazy danych
6.       Przeniesienie licencji  i „odsprzedaż” używanego oprogramowania.
– Zasady przenoszenie licencji na inny podmiot
– Problem „odsprzedaży używanych licencji”– najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.
Prowadzący: Roman Bieda, Radca Prawny, rzecznik patentowy
Dzień II   (9.00-16.00)
1.       Licencje Open Source
– licencje komercyjne, licencje wolnego oprogramowania a licencje open source (na przykładach BSD, GNU GPL)
– możliwość wykorzystywania oprogramowania open source we własnych rozwiązaniach informatycznych
a. zasady tworzenia nowych programów komputerowych obejmujących oprogramowanie open source (wykorzystanie bibliotek, modyfikacje oprogramowania open source itp.)
b. jakie są konsekwencje wykorzystania oprogramowanie open source we własnym projekcie informatycznym?
– Jak zabezpieczyć się w stosunku do dostawcy wykorzystującego w swoim rozwiązaniu komercyjnym oprogramowanie open source
2.       Odpowiedzialność za usterki oprogramowania
– kto odpowiada za szkody spowodowane błędnym działaniem oprogramowania
– analiza klauzul ograniczających odpowiedzialność dostawcy oprogramowania
– gwarancje na oprogramowanie komputerowe
– umowa serwisowa
a. SLA
b. Definicje wad oprogramowania
c. Inne ważne obszary – jak powinna wyglądać umowa by stanowiła realną wartość biznesową w przedsiębiorstwie, przykłady klauzul umownych
3.        Odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie
– odpowiedzialność cywilnoprawna
– odpowiedzialność karna
– kto ponosi odpowiedzialność za legalność instalowanego oprogramowania  –  zarząd, pracownik, manager ds. licencji?
– jakie działania powinien podejmować  manager ds. licencji w celu eliminacji zagrożenia związanego z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie ?
– jak manager ds. licencji może ograniczyć ewentualną odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie
– zarządzanie dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania
w przedsiębiorstwie („co powinienem posiadać w celu wykazania legalności oprogramowania”)
Prowadzący: Martyna Rzeczkowska, Adwokat, Counsel, Kancelaria ZP Zackiewicz & Partners
Dzień III  (9.00 – 16.00)
1. Zarządzanie infrastrukturą IT a zarządzanie licencjami
– test wiedzy zarządzania infrastrukturą IT
– wyniki badań 2007-2008
– proces zarządzania licencjami
– audyt 50 i 1000 komputerów – zakres prac, ilość danych, przebieg audytu, czas audytu, alokacja zasobów
– praktyczne aspekty audytu legalności oprogramowania – samodzielnie, przez firmę zewnętrzną czy wspólnie
– kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami oraz audyt legalności
2. Audyt legalności oprogramowania, audyt multimediów
– wprowadzenie teoretyczne
– metody wykonywania audytu
– zalety i wady poszczególnych metod
– częstotliwość wykonywania audytu
– jak uniknąć błędów podczas audytu
– test
3. Audyt legalności oprogramowania komputerowego – warsztaty
– oprogramowanie do przeprowadzania audytu legalności: bezpłatne czy komercyjne?
– audyt z wykorzystaniem rejestrów systemowych
– audyt z wykorzystaniem plików
– przebieg audytu dualnego (pliki + rejestry systemowe) – identyfikatory produktowe a klucze produktowe
– dowody legalności na posiadane oprogramowanie
– zestawienia audytowe
– raport z audytu
Prowadzący: Maciej Kaczyński, Prezes, BTC Sp. z o.o.
4. Licencje w zamówieniach publicznych
– kwalifikacja licencji, jako przedmiotu zamówienia publicznego
– czas trwania umowy licencyjnej w zamówieniach publicznych (wraz z problemami intertemporalnymi)
– licencje a problemy z opisem przedmiotu zamówienia
– wybór trybu postępowania na udzielenie licencji w zamówieniach publicznych
– umowy ramowe i ich zastosowanie do umów licencyjnych
Prowadzący: dr Jakub Krysa, Radca Prawny, Kancelaria Kochański & Partners

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

  • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
  • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
  • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
  • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
  • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
  • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PRELEGENCI


Roman Bieda – Radca prawny, Kancelaria Maruta Wachta sp. k., rzecznik patentowy
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski). Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl

Martyna Rzeczkowska, Adwokat, Counsel, Kancelaria ZP Zackiewicz & Partners
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (IP) oraz prawie nowoczesnych technologii, w szczególności w obsłudze prawnej projektów informatycznych, w tym w tworzeniu i negocjowaniu kontaktów IT. Posługuje się językiem angielskim.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zwyciężczyni nieoficjalnych mistrzostw Polski studentów w prawie własności intelektualnej „IP Challenge” (2016), prelegentka wielu konferencji poświęconych tematyce IP oraz AI. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej. Uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego w 2021 roku. Posiada certyfikat AgilePM® Foundation. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów informatycznych. Uczestniczyła w negocjowaniu oraz tworzeniu zaawansowanych i skomplikowanych kontraktów IT dla jednych z kluczowych i największych przedsiębiorstw w Polsce. Prowadzi zajęcia dla studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.

CV
Maciej Kaczyński –
Prezes zarządu, BTC Sp.  z o.o.
Specjalista w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, zarządzania oprogramowaniem (licencjami) oraz bezpieczeństwa danych (w szczególności systemów klasy Data Loss Prevention). Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie europejskie) oraz studiów MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą SA, Akademią BTC. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, współpracując z uczelniami, m.in.: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową w Warszawie, Krakowską Akademią w Krakowie, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Collegium Humanum w Warszawie.
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze” [Albert Einstein].

Jakub Krysa – Radca prawny, Kancelaria Kochański & Partners
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autor i współautor licznych prac naukowych i popularnonaukowych. Rekomendowany w rankingu Legal500 w obszarze „Public Procurement”. Nominowany do nagrody „Lwy Koźmińskiego” w kategorii: prawnik.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym, a także w rozwiązywaniu sporów. Współpracuje z branżami IT, infrastruktury, obronności, energetyki, medycyny oraz smart cites.
Wspierał ARiMR w przetargach na rozwój i utrzymanie kluczowych systemów IT (SIA i OFSA). Współpracował z ZUS w przetargu na rozwój największego systemu IT w Polsce (KSI). Pomagał zagranicznemu wykonawcy w przetargu z obszaru smart cities na budowę i utrzymanie inteligentnego systemu poboru opłat i informacji pasażerskiej w woj. pomorskim. Wspierał wykonawcę w przetargu na świadczenie kompleksowych usług celno-spedycyjnych dla Inspektoratu Uzbrojenia. Współtworzył raport dla Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący wdrożenia modelu G-Cloud w Polsce oraz raport dla CPPC dotyczący sposobów wykorzystania metodyk Agile w zamówieniach publicznych.
Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universidad de Sevilla w Hiszpanii oraz Pontificia Universidad Católica w Peru. W 2017 obronił doktorat z prawa z wyróżnieniem w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W swojej pracy wykorzystuje metodyki Agile. Biegle posługuje się językami angielskim i hiszpańskim.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 25 października 2024 – 2695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 26 października 2024 – 2995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe w formie pdf
– Certyfikaty

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER