Certyfikowany Lider Produkcji

Certyfikowany Lider Produkcji

SZKOLENIE ON-LINE

DATA:

12 – 13 października 2021 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 4.10 1595 PLN + 23% VAT
od 5.10 1795 PLN + 23% VAT

CERTYFIKOWANY LIDER PRODUKCJI

KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ:

12 – 13 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Korzyści z kursu:
Wiedza ekspercka: zdobyta od ekspertów wiedza pozwoli Uczestnikom kursu sprawnie i nowocześnie zarządzać produkcją w firmie
Wymiana doświadczeń: obecność przedstawicieli różnych branż pozwoli na wymianę i poznanie różnych doświadczeń
Certyfikat: Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz CGE


 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I (9.00-16.00)
Lean – wprowadzenie

 • Historia i geneza Lean
 • Zasady Lean
 • Zapoznanie z rodzajami strat w procesach
 • Sposoby wdrażania i korzyści

5S

 • Omówienie narzędzia 5S
 • Wdrażania 5S
 • Korzyści wdrożenia 5S
 • Audyt 5S
 • Standaryzacja i wizualizacja w miejscu pracy

Dzień II (9.00-16.00)
Autonomous Maintenance / Obsługa Autonomiczna

 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami TPM
 • Zapoznanie z 7 krokami AM
 • Dokładne omówienie kroków AM 1 – 3
 • Audyt AM

Praktyka wdrażania Lean na produkcji (Case studies)

16.00 Zakończenie kursu

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.00-10.30 szkolenie cz.1 (1,5h)
10.30-10.45 przerwa
10.45-12.15 szkolenie cz.2 (1,5h)
12.15-13.00 przerwa
13.00-14.30 szkolenie cz.3 (1,5h)
14.30-14.45 przerwa
14.45-16.00 szkolenie cz.4 (1h15min)

PARTNER KURSU


 

PRELEGENCI

dr inż. Aleksander Buczacki – Adiunkt, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Konsultant Lean Management
Dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej (zarządzanie i organizacja produkcji) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (prawo). Wykładał na studiach podyplomowych Akademia KAIZEN
i studiach MBA World Class Manufacturing realizowanych na Politechnice Warszawskiej. Prezes polskiego oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering). Specjalizuje się
w wykorzystywaniu technik szczupłego zarządzania w produkcji oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowych wyrobów.
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty oraz projekty wdrożeniowe z tematyki Lean Management oraz New Product Development dla wyższej i średniej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw produkcyjnych.
Realizował projekty doradcze m.in. dla branż samochodowej, przetwórstwa chemicznego, elektronicznej, lotniczej, zbrojeniowej, górniczej, oraz maszynowej.

Łukasz Bielakowski – Trener Kaizen, Konsultant Lean Management
Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Certyfikowany Trener KAIZEN. Project Manager zarządzający projektami z zakresu KAIZEN i Lean Management. Obecnie jest konsultantem i kierownikiem projektów Lean Management realizowanych m.in. przez Politechnikę Warszawską.
Od wielu lat prowadzi także szkolenia i warsztaty z tematyki Lean Management dla wyższej i średniej kadry menadżerskiej oraz pracowników produkcyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych Akademia KAIZEN realizowanych przez Politechnikę Warszawską, adresowanych do wyższej i średniej kadry odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją i jej jakością. W swojej pracy wielokrotnie współpracował także z Działami Utrzymania Ruchu wspierając je we wdrażaniu narzędzi Lean zwiększających dostępność maszyn i urządzeń.
Realizował projekty doradcze m.in. dla branży automotive, zbrojeniowej, górniczej, przetwórstwa tworzyw, meblowej oraz maszynowej.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu do:
do dnia 4 października 2021 – 1595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 5 października 2021 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe
– Certyfikat

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER