Compliance w farmacji

COMPLIANCE W FARMACJI

  • PRAKTYKA BIZNESOWA
  • ASPEKTY PRAWNE

27  LISTOPADA 2019, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA COMPLIANCE W FARMACJI

Sesja I: 9.00-12.00 Compliance w farmacji – praktyka biznesowa
Metodyka tworzenia funkcji Compliance
Miejsce komórki ds. Compliance w strukturze organizacji
– Zadania Compliance w Departamencie Prawnym? A może w jednostce ryzyka, w szczególności operacyjnego? A może w audycie? Wady, zalety, dopuszczalność różnych rozwiązań organizacyjnych
– Wymogi dla sprawnego funkcjonowania struktury Compliance w organizacji
– Współpraca departamentu Compliance z zarządem
– Przykładowe modele organizacyjne służące zapobieganiu przestępstwom
– Odpowiedzialność w przypadku braku zastosowania lub nieskutecznego wdrożenia modeli organizacyjnych
Infrastruktura Compliance
Pozycja funkcji Compliance Officer w organizacji
– Jakie jest miejsce osoby odpowiedzialnej za Compliance?
– Organizacyjne odgraniczenie Compliance Officera od audytu wewnętrznego
– W jakich procesach uczestniczy Compliance Officer i jak wygląda ich przebieg?
– Zarządzanie informacją poufną w ramach funkcji Compliance Officera
Prowadzenie: Edyta Banach, Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.

12.00-12.45 obiad

Sesja II: 12.45-17.00 Funkcja compliance w firmie farmaceutycznej – aspekty prawne
1. Nadchodzące zmiany w obszarze compliance:
– Dyrektywa o sygnalistach;
– Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
2. Jak najnowsze zmiany wpłyną na zakres kompetencji i pozycję funkcji compliance?
3. Compliance a antykorupcyjne ISO 37001
4. Jak skutecznie zbudować system antykorupcyjny zgodny z ISO 37001?
5. Jaka jest rola compliance officera w związku z ISO 37001?
6. Jaka jest rola compliance officera w związku z nieprawidłowościami w firmie farmaceutycznej?
7. W jaki sposób umiejscowić pozycję compliance officera w strukturze organizacji?
8. W jaki sposób compliance oficer jest odpowiedzialny za prawidłową komunikację w organizacji?
Prowadzenie: Helena Zielińska, Associate, Life Sciences Practice , Kancelaria DZP

17.00 Zakończenie szkolenia

Rozkład zajęć:
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.00-12.45 obiad
14.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCE SZKOLENIE:
Edyta Banach
Edyta Banach,
Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.
obecnie Business Unit Director, do listopada 2017 odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Słowacji, Czechach i na Ukrainie. Poprzednio pracowała w firmie AstraZeneca, początkowo jako doradca podatkowy, następnie jako Kierownik ds. Zgodności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w firmach doradczych (PwC, Accenture, Ernst&Young) oraz instytucjach finansowych (Credit Suisse oraz Bank Millennium). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.


Helena Zielińska, Associate, Life Sciences Practice , Kancelaria DZP
Helena zajmuje się doradztwem z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego, przepisów korupcyjnych, prawa karnego materialnego oraz proceduralnego.
Bierze udział w złożonych procesach mapowania ryzyka w organizacjach oraz była zaangażowana w opracowywanie wewnętrznej metodologii mapowania ryzyka.
Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przedsiębiorstwach. Uczestniczy również w projektowaniu i wdrażaniu systemów compliance w organizacjach.
Helena jest doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów magisterskich odbyła stypendium na San Diego State University, w trakcie którego pogłębiała swoją wiedzę z zakresu amerykańskiego prawa konstytucyjnego oraz stanowego i federalnego prawa postępowania karnego.
Specjalizuje się również w międzynarodowych przepisach antykorupcyjnych, w szczególności w przepisach amerykańskiego FCPA.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 8 listopada 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 9 listopada 2018 – 1295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER