RODO w marketingu farmaceutycznym

RODO  W MARKETINGU FARMACEUTYCZNYM
20 marca  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

O SZKOLENIU:
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że RODO wprowadza 25.05.2018 r. rewolucję w dotychczasowym postrzeganiu zasad ochrony danych osobowych i wymaga analizy i głębokich zmian na wielu poziomach organizacji:

 • Wdrożenia RODO to nie tylko napisanie i ogłoszenie dokumentacji, ale faktyczna zmiana w DNA firmy wpływająca na procesy, produkty i wymagająca proaktywnego działania;
 • RODO wymaga uwzględnienia analizy ochrony prywatności w każdym nowym działaniu, projekcie czy produkcie;
 • RODO to nie wyłącznie prawny albo wyłącznie technologiczny projekt;
 • RODO to kompleksowe i często niejednoznaczne wymagania nakierowane na zapewnienie skutecznej ochrony danych przez organizację przy jednoczesnym zapewnieniu osobom fizycznym fatycznego i sprawnego dochodzenia swoich praw;
 • RODO oparte jest na risk based approach – nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich – wymagana jest analiza i udokumentowanie wdrożonych rozwiązań w punktu widzenia zapewnienia prywatności i właściwej ochrony danych osób fizycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Kluczowe zmiany i wyzwania RODO;
 • Praktyczne uwagi co trzeba zrobić żeby wdrożyć kluczowe zmiany – uwagi z prowadzonych projektów, czego się nauczyliśmy, najczęstsze błędy, których można uniknąć;
 • Pozyskiwanie zgód na działania marketingowe – co się zmienia,
 • Proponowane zmiany w projekcie nowego Rozporządzenia UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy Regulation) – zgody, polityki cookies;
 • Jakie zmiany należy wprowadzić do polityk prywatności – praktyczne podejście;
 • Profilowanie osób fizycznych – kiedy wymagana jest zgoda, jakie prawa przysługują takim osobom;
 • Korzystanie z dostawców usług – nowe wymagania – jak praktycznie podejść do procesu zmian w umowach o powierzenie danych do przetwarzania;
 • Transfer danych poza teren EOG – restrykcje i możliwe rozwiązania.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
16:00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:

Magdalena Bartosik
,
Counsel w warszawskim biurze Dentons,
Koordynator Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie doradcze w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej oraz technologii, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej konkurencji, mediów, IT oraz e-commerce.  W swojej praktyce koncentruje się obecnie na sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ochroną prywatności, zagadnieniach z obszaru compliance. Systematycznie doradza klientom, wśród których są liczne globalne podmioty  w kwestiach dotyczących zasad ochrony danych osobowych, takie jak realizowane na szeroką skalę programy zgodności z przepisami RODO, strukturyzacja procesów przekazywania oraz ujawniania danych, kodeksy etyczne, procedury, umowy o transferze danych czy polityki bezpieczeństwa danych. Magdalena reprezentowała klientów w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które dotyczyły rejestracji zbiorów obejmujących dane osobowe, przekazywania danych osobom trzecim oraz innych aspektów przetwarzania danych osobowych.
Doświadczenie:
Globalny dostawca mediów
: Prowadzimy w Polsce projekt audytu i wdrożenia RODO w 14 krajach Europy Centralnej.
Wiodąca spółka polska w zakresie obsługi wierzytelności: Polska: Zapewniamy wsparcie prawne w audycie i wdrożeniu RODO w 9 krajach europejskich.
Wiodący leasingodawca flot samochodowych:  Polska: Doradzamy w zakresie wprowadzenia rozwiązań telemetrycznych, w tym negocjowanie umów z dostawcą usługi, przygotowanie pakietu umów i informacji dla klientów zapewniających im zgodność z przepisami ochrony danych osobowych.
Wiodący dostawca gazów technicznych: Polska: Doradzaliśmy w sprawie rozwiązań telemetrycznych.
Wiodący dostawca FMCG: Polska: Doradzamy w projekcie dotyczącym współpracy z instytucją finansową, w tym w zakresie dzielenia baz danych i zbierania danych marketingowych.
Wiodący bank detaliczny: Polska:  Doradzamy w wielu projektach, w tym w zakresie zapewnienia zgodności nowych produktów z przepisami ochrony danych osobowych.
Jedna z największych stacji telewizyjnych: Doradztwo w kwestiach regulacyjnych, praw własności intelektualnej oraz ochrony danych w związku ze strategiczną współpracą w zakresie wiodącej platformy internetowej w Polsce.
Jedna z największych stacji telewizyjnych: Doradztwo w kwestiach regulacyjnych, praw własności intelektualnej oraz ochrony danych w związku ze strategiczną współpracą w zakresie wiodącej platformy internetowej w Polsce.
Globalny bank z siedzibą w USA prowadzący rozległą działalność w Polsce: Doradztwo związane z licznymi projektami outsourcingowymi, w tym przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy oraz przekazywanie ich zewnętrznym dostawcom, ujawnianie danych oraz korzystanie ze wspólnej bazy danych.
Wiodący operator telefonii komórkowej: Doradztwo w kwestiach dotyczących ochrony prywatności, w tym przekazywania danych klientów oraz ujawniania danych objętych przepisami o zachowaniu tajemnicy przez operatorów telekomunikacyjnych.
Wiodący globalny dostawca urządzeń elektronicznych: Doradztwo w różnych sprawach obejmujących np. monitoring pracowników oraz przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy.
Globalny dostawca sprzętu komputerowego: Doradztwo w zakresie ujawniania danych w toku postępowania dochodzeniowego prowadzonego w USA.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 6 marca 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 7 marca 2018 – 1 195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.