Reklamacje – Nowelizacja 2021

Reklamacje – Nowelizacja 2021 – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

 

DATA:

19 listopada 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 10.11 495 PLN + 23% VAT
od 11.11 595 PLN + 23% VAT

REKLAMACJE – NOWELIZACJA PRAWA 01.2021

19 LISTOPADA 2020 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021r. NOWELIZACJA 2021.

 1. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – nowo uprzywilejowany podmiot w postępowaniu reklamacyjnym i nie tylko. Definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.
 2. Przedsiębiorca a Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – co się zmienia w rękojmi, gwarancji, postępowaniu odszkodowawczym; jak zabezpieczyć się przed reklamacjami Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, istotne zagrożenia dla przedsiębiorców nieuprzywilejowanych.
 3. Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu:
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”,
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,
 • Przedsiębiorca – Konsument.
 1. Przedsiębiorca-Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”, Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – różnice w procedurach reklamacyjnych, jakich błędów nie popełnić procedując reklamację złożoną przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.
 2. „Łańcuch roszczeń”: Producent/Importer – Pośrednik (np. Dystrybutor/Hurtowania) – Sprzedawca – Kupujący (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”) – kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie.
 3. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytuł rękojmi.
 4. Obowiązki Przedsiębiorcy względem Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.
 5. NOWOŚĆ – TERMIN na ustosunkowanie się do reklamacji Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu rękojmi (14 dni); domniemanie odpowiedzialności sprzedawcy.
 6. Proces reklamacyjny „Krok po Kroku” – prezentacja procedury reklamacyjnej, w świetle najnowszej zmiany.
 7. Zmiana dokumentacji reklamacyjnej w firmie, w związku z pojawieniem się Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”. Jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWS, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne pod kątem nowelizacji.
 8. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu
 9. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.
 10. Regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.
 11. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” a klauzule niedozwolone (abuzywne). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych w umowach z Przedsiębiorcami „Uprzywilejowanymi”.
 12. Prawo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” do zwrotu towaru kupionego przez Internet, telefon, e-mail, od przedstawiciela handlowego bez podania przyczyny (nawet do 12 miesięcy). Analiza przypadków, gdy Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” nie będzie mógł oddać towaru.
 13. Potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów – jak się ich ustrzec, analiza zalecanych rozwiązań.
 14. Sankcje związane z niezastosowaniem się do nowelizacji od 01.01.2021r.

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.15-9.30 logowanie do platformy
9.30-11.30 szkolenie cz.1
11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00 szkolenie cz.2
114.00 Sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY


adwokat Łukasz Świderek

 • wybitny ekspert z zakresu procedur reklamacyjnych i prawa umów,
 • posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (m.in. obsłudze postępowań reklamacyjnych, tworzeniu i sprawdzaniu dokumentacji reklamacyjnej, procedur reklamacyjnych, opracowywaniu umów) oraz postępowań sądowych,
 • prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
 • wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (kilkaset zrealizowanych szkoleń, tysiące przeszkolonych uczestników, najlepiej oceniany wykładowca);
 • przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • wykładowca na uczelniach wyższych;
 • mediator;
 • autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in. :
 • Książki:
  – Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa, (współautorstwo)
  – „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa (współautorstwo)
  – „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, (współautorstwo)
 • Artykuły:
  – „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”
  – „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”
  – „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”
  – „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”
  – „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”
  – „Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej – nowe możliwości”
 • prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych; Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:
  – „Dokument elektroniczny”
  – „Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym”
  – „Prawa i obowiązki stron umowy gospodarczej”
  – „Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym”
  – „Kandydat na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa”
  – „Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych”
  – „Arbitraż – alternatywne metody rozstrzygania sporów”
  – „Etyka w życiu gospodarczym”
  – „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy – tryby i formy zawierania umów handlowych”

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 10 listopada 2020 – 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 11 listopada 2020 – 595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER