Zamówienia in-house

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE – JAK BEZPRZETARGOWO ZLECAĆ ZADANIA PUBLICZNE
PRAKTYCZNE WARSZTATY
Weryfikacja rekompensaty i analiza kosztów

14 MARCA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Cel szkolenia: Zapoznania uczestników z funkcjonowaniem spółek opartych o doktrynę in house. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły zagadnień użyteczności publicznej i pomocy publicznej, możliwości tworzenia spółek w oparciu o doktrynę i przesłanek niezbędnych do ich funkcjonowania. Zakres zagadnień obejmie także aspekty wyliczania i weryfikacji  kwoty rekompensaty. Wyjaśnienie zagadnień rozsądnego zysku, kosztów netto, elementy z rachunkowości spółek. Szkolenie nie uwzględnia specyfiki spółek transportowych.

Korzyści dla uczestników: Umiejętność wyspecyfikowania usług publicznych, zakres uregulowania podstawowych kwestii w formie zlecenia dla spółki in house, podstawowe zasady kalkulacji rekompensaty uwzględniające rozsądny zysk i unikanie nadwyżek.

PROGRAM SZKOLENIA
Część prawna
1. Zagadnienie użyteczności publicznej
– Usługi świadczone  w ogólnym interesie gospodarczym,
– Definicja zadań publicznych,
– Wyniki kontroli NIK w tym zakresie,
2.
Pomoc publiczna
– Naruszenie lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową
3. Definicja podmiotu wewnętrznego – czyli o czym mówi doktryna Altmark i  a definicja spółki komunalnej, zakres uregulowań.
4. Doktryna Teckal – Podmiot wewnętrzny
5. Sprawowanie kontroli nad spółkami.
6. Regulacje prawne,
– Regulacje krajowe – ustawa o spółkach komunalnych, rozporządzenia krajowe w zakresie pomocy publicznej,
– Regulacje unijne – Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011, Komunikat Komisji 2012/C8/02 w sprawie reguł UE w  dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, i inne.
7. Spółki In-house funkcjonowanie
8. „Nowa dyrektywa zamówieniowa”- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/ 24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych,
9. Umowa powierzenia o świadczenie usług publicznych – niezbędne elementy, praktyczne omówienie.
-określenie zasad rozliczeń, definicja rekompensaty, rachunkowość
Cześć finansowa – weryfikacja rekompensaty i analiza kosztów
10. Elementy do ustalenia wysokości rekompensaty
– Metody ustalania rekompensaty
– Przychody i koszty uwzględniane w rekompensacie
– Unikanie nadwyżek
11. Rachunkowość spółek
12. Sprawozdanie finansowe
13. Rachunek kosztów – analiza
14. Zagadnienia rozsądnego zysku,
13. Systemy motywacyjne w umowach powierzenia.
14. Miary oceny efektywności finansowej
– miary oceny projektów inwestycyjnych
15. Monitorowanie rekompensaty – nadmierna rekompensata
16. Maksymalna wysokość rekompensaty.

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
15.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY
Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz  administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego,  uczestnik wielu szkoleń  Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz  kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 lutego 2019 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 28 lutego 2019 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.