Rozwój innowacji finansowych a otoczenie regulacyjne w Polsce. PSD2 w działalności banków i FinTechów

ROZWÓJ INNOWACJI FINANSOWYCH A OTOCZENIE REGULACYJNE W POLSCE
PSD2 w działalności banków i FinTechów.

28 LISTOPADA 2018 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA :
1. Wstęp

– Kilka słów o podejściu KNF do innowacji finansowych.
– PSD2 – kontekst regulacyjny i wpływ na innowacje.
– PSD2 a ustawa o usługach płatniczych.
– Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz wyłączenia w świetle obowiązujących przepisów.
2. Obowiązki banków względem dostawców usług płatniczych
– Rodzaje działalności w zakresie usług płatniczych, w tym działalność dodatkowa.
– Outsourcing usług płatniczych i wynikające z tego obowiązki – podejście EBA.
– Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
– Obowiązki w zakresie dostępu do rachunków prowadzonych w bankach z uwzględnieniem możliwości odmowy udostępnienia.
– Obowiązki informacyjne z podziałem na kategorie podmiotów.
– Wymogi dotyczące umów ramowych na świadczenie usług płatniczych.
– Opłaty.
– Ochrona danych osobowych.
3. Bezpieczeństwo usług płatniczych
– Autoryzacja danych płatniczych.
– Nieautoryzowane transakcje płatnicze – konsekwencje dla dostawcy i klienta.
– Odmowa wykonania zlecenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zlecenia z uwzględnieniem usługi inicjowania płatności.
– Nieprawidłowe unikatowe identyfikatory.
4. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych cz. 2
– Wymogi organizacyjne – w tym zarządzanie ryzykiem.
– Incydenty – zakres przedmiotowy i raportowanie do KNF.
5. Silne uwierzytelnianie w świetle RTS oraz prawa krajowego – na styku z AML.
6. Poufność i integralność danych uwierzytelniających oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji.

Rozkład zajęć:
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
11.00 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
15.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
                                                  
Dr Michał Nowakowski

5th Summit –
www.finregtech.pl

Michał Nowakowski jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.
Jest założycielem portalu internetowego www.finregtech.pl, którego misją jest dostarczanie nieodpłatnych analiz regulacji prawnych sektora finansowego (z naciskiem na FinTech) opracowanych w przystępnym języku i formie.
Pełni rolę niezależnego doradcy, którego działalność ogniskuje się wokół analizowania i wdrażania regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI. Jest związany m.in. z Kancelarią Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services, w której pełni funkcję Of Counsel.
Doświadczenie zdobywał m.in. w nowopowstałym globalnym banku mobilnym, gdzie jako Zastępca Głównego Prawnika odpowiadał m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, a także implementację PSD2. Pracował również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także międzynarodowej kancelarii prawnej.
Odbył prestiżowe staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowych w Unii Europejskiej, w tym w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.
Autor licznych publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach dla sektora finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 13 listopada 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 14 listopada 2018 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.


 

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.