Rozwój innowacji finansowych a otoczenie regulacyjne w Polsce. PSD2 w działalności banków i FinTechów

PSD2 – Rozwój innowacji finansowych a otoczenie regulacyjne

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

DATA:

11 marca 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

1395 PLN + 23% VAT

ROZWÓJ INNOWACJI FINANSOWYCH A OTOCZENIE REGULACYJNE W POLSCE
PSD2 w działalności banków i FinTechów.

11 MARCA 2020 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

I. Wstęp
1. Jaki innowacje wpływają na rynek usług płatniczych i bankowość?
2. Kilka słów o podejściu KNF do innowacji finansowych.
3. PSD2 – kontekst regulacyjny i wpływ na innowacje.
4. PSD2, RTS a ustawa o usługach płatniczych oraz wytyczne EBA
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz wyłączenia w świetle obowiązujących przepisów.
6. Czy czeka nas PSD3?
II. Co się zmieniło? Co się jeszcze zmieni?
1. Nowe kategorie podmiotów w ustawie o usługach płatniczych.
2. Prawa i obowiązki PISP, AISP oraz banków w świetle nowelizacji.
3. OpenAPI z perspektywy banków oraz TPP.
4. Standard PolishAPI oraz NextGenPSD2.
5. Środki awaryjne z uwzględnieniem wytycznych EBA w sprawie wyłączenia.
6. Obowiązki informacyjne z podziałem na kategorie podmiotów.
7. Certyfikacja TPP – eIDAS.
8. Outsourcing czynności operacyjnych z uwzględnieniem wytycznych EBA.
III. Silne uwierzytelnianie w świetle RTS oraz prawa krajowego
IV.
Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych.
1. Autoryzacja danych płatniczych.
2. Nieautoryzowane transakcje płatnicze – konsekwencje dla dostawcy i klienta.
3. Odmowa wykonania zlecenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zlecenia z uwzględnieniem usługi inicjowania płatności.
4. Nieprawidłowe unikatowe identyfikatory.
V. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych cz. 2
1. Wymogi organizacyjne – w tym zarządzanie ryzykiem.
2. Incydenty – zakres przedmiotowy i raportowanie do KNF.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

10.00 Rozpoczęcie szkolenia
11.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.00 Obiad
16.00 Zakończenie szkolenia


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Krzysztof Gotkowicz, Adwokat, wspólnik w Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci, specjalista w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego handlowego oraz prawa bankowego.
Posiada bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu procesów sądowych, jak i stałej obsłudze przedsiębiorstw, w tym również w zakresie obsługi banków i innych podmiotów działających na rynku kapitałowym.
W swojej ponad 10-letniej praktyce w obsłudze instytucji finansowych m.in. zajmował się wdrażaniem ważniejszych regulacji europejskich odnoszących się do szeroko rozumianych usług płatniczych i usług bankowych (w tym dyrektyw PSD1 i PSD2).


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 26 lutego 2020 – 1195 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 27 lutego 2020 – 1395 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.


Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER