Rozwój innowacji finansowych a otoczenie regulacyjne w Polsce. PSD2 w działalności banków i FinTechów

ROZWÓJ INNOWACJI FINANSOWYCH A OTOCZENIE REGULACYJNE W POLSCE
PSD2 w działalności banków i FinTechów.

14 STYCZNIA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA :
1. Wstęp

– Jaki innowacje wpływają na rynek usług płatniczych i bankowość?
– Kilka słów o podejściu KNF do innowacji finansowych.
– PSD2 – kontekst regulacyjny i wpływ na innowacje.
– PSD2, RTS a ustawa o usługach płatniczych oraz wytyczne EBA
– Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz wyłączenia w świetle obowiązujących przepisów.
– Czy czeka nas PSD3?
2. Co się zmieniło? Co się jeszcze zmieni?
– Nowe kategorie podmiotów w ustawie o usługach płatniczych.
– Prawa i obowiązki PISP, AISP oraz banków w świetle nowelizacji.
– OpenAPI z perspektywy banków oraz TPP.
– Standard PolishAPI oraz NextGenPSD2.
– Środki awaryjne z uwzględnieniem wytycznych EBA w sprawie wyłączenia.
– Obowiązki informacyjne z podziałem na kategorie podmiotów.
– Certyfikacja TPP – eIDAS.
– Outsourcing czynności operacyjnych z uwzględnieniem projektu wytycznych EBA.
3. Silne uwierzytelnianie w świetle RTS oraz prawa krajowego oraz wideoweryfikacja w świetle wytycznych BaFin
4. Bezpieczeństwo usług płatniczych.
– Autoryzacja danych płatniczych.
– Nieautoryzowane transakcje płatnicze – konsekwencje dla dostawcy i klienta.
– Odmowa wykonania zlecenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub opóźnione wykonanie zlecenia z uwzględnieniem usługi inicjowania płatności.
– Nieprawidłowe unikatowe identyfikatory.
5. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych cz. 2
– Wymogi organizacyjne – w tym zarządzanie ryzykiem.
– Incydenty – zakres przedmiotowy i raportowanie do KNF.

Rozkład zajęć:
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
10.00 przerwa na kawę
12.00 – 12.30 Obiad
14.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dr Michał Nowakowski

www.finregtech.pl
Michał Nowakowski jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości i usług płatniczych (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.
Jest założycielem portalu internetowego www.finregtech.pl, którego misją jest dostarczanie nieodpłatnych analiz regulacji prawnych sektora finansowego (z naciskiem na FinTech) opracowanych w przystępnym języku i formie.
Pełni rolę niezależnego doradcy, którego działalność ogniskuje się wokół analizowania i wdrażania regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI.
Doświadczenie zdobywał m.in. w nowopowstałym globalnym banku mobilnym, gdzie jako Zastępca Głównego Prawnika odpowiadał za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, a także implementację PSD2. Pracował również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także międzynarodowej kancelarii prawnej.
Odbył prestiżowe staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowych w Unii Europejskiej, w tym w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA).
Autor licznych publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach dla sektora finansowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 04 stycznia 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 05 stycznia 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.


 

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.