RODO w HR

RODO  W HR
25 kwietnia  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

O SZKOLENIU:
 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o danych ( RODO), które tworzy nowe ramy prawne ochrony danych osobowych w Polsce.  W celu dostosowania krajowego systemu prawnego do prawa europejskiego, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany szeregów przepisów szczegółowych.  Przedstawione zostały bardzo szerokie zmiany prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych pracowników.
Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki ochrony danych osobowych w działalności HR.
Omówione zostaną między innymi:
– wynikające z RODO nowe zasady ochrony danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (współpracowników),
– projektowane zmiany zasad przetwarzania danych osobowych pracowników, w tym możliwości zbierania zgód kandydatów do pracy i pracowników na przetwarzanie danych osobowych, możliwości monitoringu i kontroli pracowników (np. kontrola poczty elektronicznej, kontrola trzeźwości, monitoring wizyjny w zakładzie pracy),
– zasady przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
– wynikające z nowego rozporządzenia zasady udostępnienia innym podmiotom danych osobowych pracowników i współpracowników,
– nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych oraz wykonywania praw osób, których dane dotyczą,
– zasady ochrony danych osobowych, w tym zasady wyznaczania i obowiązki Inspektora ochrony danych, zasady zgłaszania incydentów, informowania pracowników/współpracowników o incydencie,
– nowe zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych pracowników w ramach usług outsourcingu (obsługa kadrowa, usługi bhp, przechowywanie danych w chmurze itp.).
– zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy ochrony danych osobowych.
  1. Zakres stosowania RODO, pojęcie danych osobowych, przetwarzania.
  2. Kto to jest administrator danych i przetwarzający? Pracodawca jako administrator danych.
 2. Obowiązki informacyjne i prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Nowe zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą. Przykłady realizacji poszczególnych uprawnień przez pracowników/współpracowników.
  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo sprostowania danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo sprzeciwu.
  • Niepodleganie decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie.
 4. Zabezpieczenie danych osobowych pracowników/współpracowników
  • Nowe podejście do bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Ocena skutków dla ochrony danych.
  • Inspektor ochrony danych osobowych (wyznaczenie, zadania, status w organizacji). Współpraca IOD z działem HR.
  • Zgłaszanie incydentów do organu nadzoru oraz informowanie osób, których dane dotyczą.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pracowników w ramach usług outsourcingu (obsługa kadrowa, bhp, opieka medyczna, itp.)
 6. Odpowiedzialność za naruszenie RODO (cywilna/kary finansowe/karna).
 7. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych pracowników/współpracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Obowiązki dokumentacyjne.
 8. Dopuszczalność przetwarzania danych zwykłych i podlegających szczególnej ochronie prawnej (wrażliwych) pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie.
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie stosowania form kontroli: monitoring wizyjny, informatyczny, GPS, kontrola stanu trzeźwości, kontrola osobista, itp.
 10. Udostępnianie danych osobowych pracowników/współpracowników podmiotom zewnętrznym (organizacjom związkowym, inspektorom kontroli, osobom trzecim).

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
17:00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY:
Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy, Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. 
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Dr Arleta Nerka – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej rocznika „Krytyka Prawa”, członek Rady Programowej kwartalnika ABI EXPERT. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia praktyczne, m.in. dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, NIK, podmiotów leczniczych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 10 kwietnia 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 11 kwietnia 2018 – 1 195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.