Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji

Prawo zamówień publicznych dla JST – szkolenie on-line

SZKOLENIE ON-LINE

 

DATA:

16 grudnia 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

do 2.12 495 PLN + 23% VAT
od 3.12 595 PLN + 23% VAT

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA JST WG NOWEJ USTAWY

16 GRUDNIA 2020 r.

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia reformy systemu zamówień publicznych, uwagi wprowadzające – 0,5 godz.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego2,5 godz.:
  – zasada efektywności i analiza potrzeb zamawiającego,
  – tryby udzielenia zamówienia, postępowania bagatelne (od 50 tys. zł do 130 tys. zł), zmiany w procedurach krajowych, procedury unijne
  – zmiany w zakresie podstaw wykluczenia,
  – poleganie na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwo,
  – podmiotowe środki dowodowe,
  – termin związania ofertą,
  – zasady wnoszenia wadium,
  – unieważnienie postępowania.
 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i środki ochrony prawnej1 godz.
  – czynności poprzedzające zawarcie umowy,
  – niedozwolone klauzule umowne,
  – modyfikacje umowy,
  – ewaluacja umów,
  – środki ochrony prawnej.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

8.45-9.00 logowanie do platformy
9.00-11.00 szkolenie cz.1 (2h)
11.00-11.30 przerwa
11.30-13.30 szkolenie cz.2 (2h)
13.30 sesja pytań i odpowiedzi

METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.

 • Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
 • Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
 • Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
 • Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
 • Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu

Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa

Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


PROWADZĄCY

Dr hab. Paweł Nowicki, prof. UMK
Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych, prowadzonych we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, na UMK, jak również Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prawo zamówień publicznych wykładał również m.in. w Rzymie, Mediolanie, Budapeszcie i Cardiff.
Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Mediator Stały i Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa Unii Europejskiej.
Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa zamówień publicznych, PPP, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz wykorzystywania środków unijnych. Kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Unii Europejskiej, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski & Partners. Prowadzi również własną kancelarię prawną.
Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu prawa zamówień publicznych. W latach 2012-2015 jedyny polski członek dwudziestoosobowej Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji EuropejskiejEkspert Komitetu Regionów. Autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Ceniony trener zamówień publicznych, prowadzący szkolenia na terenie całej UE.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 2 grudnia 2020 – 495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 3 grudnia 2020 – 595 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER