Pomoc publiczna w finansowaniu spółek komunalnych

POMOC PUBLICZNA W FINANSOWANIU SPÓŁEK KOMUNALNYCH
Szkolenie dla JST i spółek komunalnych

6 czerwca 2019 r.,WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Szkolenie skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem kapitału jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenie przekazuje kompleksową widzę na temat zgodności finansowania działalności prowadzonej przez spółki komunalne, zarówno w zakresie niezbędnych działań inwestycyjnych, jak i działalności operacyjnej.

Najważniejsze zagadnienia:
Przedmiot działalności spółek komunalnych
– Modele finansowania spółek komunalnych
– Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania spółek komunalnych
– System kontroli udzielania pomocy publicznej

PROGRAM SZKOLENIA:
1.
Przedmiot działalności spółek komunalnych
2.
Modele finansowania spółek komunalnych
a. Źródła finansowania działalności spółek komunalnych
b. Finansowanie z elementem pomocy publicznej
Wprowadzenie do tematyki pomocy publicznej
– Pojęcie pomocy publicznej w świetle orzecznictwa, w tym pojęcie przedsiębiorstwa – jakie zachowanie stanowi pomoc publiczną, a jakie nie?
– Dopuszczalność pomocy publicznej – art. 107 ust. 2 i ust. 3 TFUE – przykłady
– Formy pomocy publicznej – przykłady
Pomoc de minimis
Zakres obowiązywania rozporządzenia
– Zasady udzielania pomocy de minimis
Udzielanie pomocy publicznej w myśl Rozporządzenia KE nr 651/2014
– Podstawowe zasady funkcjonowania wyłączenia blokowego
– Zakres obowiązywania rozporządzenia
Działalność spółek komunalnych jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)
– Definicja UOIG
– Miejsce UOIG w prawie krajowym
– Regulacje dotyczące UOIG – Pakiet UOIG
c. Brak pomocy publicznej
– Działalność niegospodarcza
– Test Prywatnego Inwestora
– Działalność o charakterze lokalnym i niewielkim rozmiarze
3. Sprawozdawczość w zakresie publicznego finansowania spółek komunalnych
– Obowiązki sprawozdawcze w zakresie pomocy publicznej
4. System kontroli udzielania pomocy publicznej
a. Konsekwencje braku zgodności działań władz publicznych i beneficjentów pomocy z prawem pomocy publicznej – zwrot pomocy publicznej udzielonej bezprawnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – przykłady
5. Pytania i zakończenie szkolenia

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
15.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku współpracowała przy wielu projektach doradczych oraz postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, a także w wielu projektach z zakresu pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjentów pomocy publicznej, między innymi w sektorach budowlanym, chemicznym, transportowym, obiektów rozrywkowych, lotniczym, gospodarki odpadami, transportu publicznego, kultury. Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej z uwzględnieniem praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadząca posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą publiczną, w tym w szczególności z tematyką zlecania oraz finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie transportu publicznego oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 22 maja 2019 – 795 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 23 maja 2019 – 995 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.