Podstawy legislacji dla biura zarządu

PODSTAWY LEGISLACJI DLA BIURA ZARZĄDU
SZKOLENIE DLA NIE PRAWNIKÓW

15  MAJA 2018 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA
Część pierwsza
System źródeł prawa
1. Akty prawa powszechnie obowiązującego
– Konstytucja
– Ratyfikowana umowa międzynarodowa
– Ustawa
– Rozporządzenie z mocą ustawy
– Rozporządzenie
2. Akty prawa o charakterze wewnętrznym
3. Hierarchia źródeł prawa
Część druga
Proces legislacyjny w Polsce
1. Pojęcie inicjatywy ustawodawczej
2. Rządowy proces legislacyjny
a. Uzgodnienie projektu ustawy/rozporządzenia
– Konsultacje publiczne
– Uzgodnienia międzyresortowe
– Opiniowanie
b. Komitet do Spraw Europejskich
c. Komitet do Spraw Cyfryzacji
d. Stały Komitet Rady Ministrów
e. Komisja Prawnicza
f. Rada Ministrów
3. Proces Legislacyjny- Sejm i Senat
4. Proces Legislacyjny – Prezydent RP
Część trzecia
Projekt ustawy i rozporządzenia
1. Przygotowanie projektu ustawy
a. Elementy składowe projektu ustawy
– Tekst normatywny ustawy
– Uzasadnienie projektu ustawy
– Ocena Skutków Regulacji
– Tabela zgodności
– Odwrócona tabela zgodności
2. Układ przepisów ustawy (informacje ogólne)
a. Tytuł ustawy
b. Przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe
c. Przepisy zmieniające
d. Przepisy epizodyczne
e. Przepisy przejściowe i dostosowujące
f. Przepisy końcowe – przepisy uchylające, przepisy o utracie mocy obowiązującej ustawy oraz przepisy o wejściu ustawy w życie
g. Ćwiczenia w zakresie analizy projektowanych przepisów – wskazywanie rodzaju i charakteru konkretnych przepisów
3.
Przepis upoważniający do wydania rozporządzenia – Elementy delegacji ustawowej (organ, forma aktu, zakres spraw przekazanych do unormowania, wytyczne do wydania rozporządzenia)
a. Ocena zgodności projektowanych przepisów upoważniających do wydania rozporządzenia z Konstytucją RP oraz Zasadami techniki prawodawczej – zadania praktyczne
4. Nowelizacja (zmiana) ustawy
a. Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy – ćwiczenia praktyczne
5. Vacatio legis ustawy
6. Wejście w życie ustawy/rozporządzenia – określenie wejścia w życie ustawy oraz jej poszczególnych przepisów
7. Projekt rozporządzenia
a. Ocena zgodności projektowanego rozporządzenia z przepisem upoważniającym  – ćwiczenia praktyczne
Część czwarta
Proces legislacyjny w Unii Europejskiej
1. Źródła prawa UE (pierwotne i wtórne)
2. Hierarchia aktów prawa wtórnego
3. Procedura przyjęcia aktów UE

Rozkład zajęć:
9.00 Rozpoczęcie  szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Joanna Nitkowska, koordynator Zespołu Legislacji w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację legislacyjną ukończyła w 1999 r. Od początku drogi zawodowej związana z administracją rządową. Długoletni legislator z doświadczeniem pracy w wielu urzędach (Ministerstwo Gospodarki, Rządowe Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Energii), co przekłada się na duże doświadczenie merytoryczne jak też biegłą znajomość i umiejętność posługiwania się techniką prawodawczą. Obecnie koordynator Zespołu Legislacji w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii, gdzie na co dzień uczestniczy w procesie legislacyjnym na etapie prac rządowych jak też parlamentarnych, sporządza projekty ustaw i rozporządzeń oraz opiniuje projekty tych aktów. Wykładowca prowadzący zajęcia z zasad techniki prawodawczej na aplikacji legislacyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 kwietnia 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 28 kwietnia 2018 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.