Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PARTNER MERYTORYCZNY
RKKW_logo_full

19 LUETGO 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych – zagadnienia ogólne, zobowiązania publiczno-prawne, upadłość – radca prawny Łukasz Sieczka
Obowiązki członków zarządu
– Rodzaje odpowiedzialności
– Odpowiedzialność związana z niewypłacalnością spółki – zobowiązania cywilno i publiczno-prawne, opóźnione założenie wniosku o ogłoszenie upadłości
2. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu w ramach Kodeksu spółek handlowych – radca prawny Agnieszka Nalazek
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki
– Odpowiedzialność członków zarządu za przekroczenie dopuszczalnego ryzyka gospodarczego
– Czy członkowie zarządu mogą odpowiadać wobec wspólników?
– Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu
– Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia
– Przedawnienie roszczeń
– Ubezpieczenia D&O dla kadry zarządzającej – na co zwrócić uwagę?
3.Odpowiedzialność karna oraz karno-skarbowa członków zarządu – adwokat Magdalena Niegierewicz
Podstawy odpowiedzialności karnej członków zarządu
– Odpowiedzialność karna członków zarządów za popełnienie przestępstwa w związku oraz z wykorzystaniem pełnionej funkcji
– Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wybrane zagadnienia)
– Odpowiedzialność członków zarządów wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego
– Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządu
– Czy da się uniknąć odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?
4.Inne podstawy odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych
Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie zasad prawidłowej rachunkowości spółki – analiza wybranych przepisów karnych z ustawy o rachunkowości
– Czy delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu?
– Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
– Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie innych ustaw

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
14.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Łukasz Sieczka, Partner, radca prawny, Kancelaria RKKW
– specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, prawie spółek między innymi w odniesieniu do zagadnień prawa holdingowego, jak również w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych,
– z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył licznych transakcjach;
– doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw;
– posługuje się biegle językiem angielskim

Agnieszka Nalazek, radca prawny, Kancelaria RKKW

– specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego
– doradza spółkom w procesach związanych z nadzorem korporacyjnym, zarządzaniem grupami kapitałowymi, tworzeniem umów holdingowych oraz regulacji nakierowanych na realizację interesu grupy kapitałowej
– świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz kadry zarządzającej w procesie zatrudniania, warunków wynagradzania (również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i podmiotach nadzorowanych) oraz w obszarze odpowiedzialności
– doradza przy wielu złożonych sporach korporacyjnych, w tym również na etapie postępowania sądowego
– doradza w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również należących do grup kapitałowych
– posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
– autorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego
– wykładowca na konferencjach i seminariach poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego
– doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobyła jako członek rad nadzorczych
– biegle posługuje się  językiem angielskim

Magdalena Niegierewicz, adwokat, Kancelaria RKKW
– Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
– Specjalizuje się w prawie karnym oraz handlowym, z uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych, specyfiki umów w obrocie gospodarczym, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych
– Zajmuje się bieżącą obsługą spółek, w tym publicznych i z udziałem Skarbu Państwa oraz reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach karnych, w szczególności dotyczących tzw. przestępstw menadżerskich. Bogate doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z nadzorem korporacyjnym zdobyła jako doradca członków organów spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych
– Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom prawa gospodarczego
– Członek redakcji Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”
– Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 4 lutego 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 5 lutego 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.