KYC i monitoring relacji z klientem

KYC I MONITORING RELACJI Z KLIENTEM
AGREGOWANIE DANYCH I POPRAWIANIE DANYCH O KLIENCIE

7 GRUDNIA 2018 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Agregowanie danych i poprawianie danych o Klientach było wskazane w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Thomson Reuters wśród pracowników obszaru AML jako największe wyzwanie na 2018 rok,  82% ankietowanych wskazało to zagadnienie.

Podczas szkolenia zaplanowane jest ćwiczenie z uczestnikami: rozpisujemy scenariusze monitoringu transakcji po ich wykonaniu

PROGRAM SZKOLENIA I ZAKRES ZAGADNIEŃ:
I. Wprowadzenie – IV Dyrektywa i najważniejsze zmiany
II. Jak wygląda KYC i Customer Due Diligence w przepisach IV AMLD
1. Środki należytej staranności. Kiedy są stosowane.
2. Działania podejmowane przez Instytucje Obowiązane przy stosowaniu środków należytej staranności w świetle nowych przepisów.
3. Wzmocnione środki należytej staranności – brak fizycznej obecności klienta – relacje non-face-to-face.
4. Wideoweryfikacja, dane biometryczne a ochrona danych osobowych.
III. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
1. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
2. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji
3. Okresowy przegląd matrycy ryzyka
IV. PEP, beneficjent rzeczywisty – nowe podejście w IV AMLD

Rozkład zajęć:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Elwira Patsiotos  – Manager Zespołu AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Departamencie Składów I Agencji Celnych. Zajmowała się obszarem prawnym związanym z Wspólnotową Procedurą Tranzytową. Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r. Obecnie jest Managerem Zespołu AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów poufnych EU i NATO. Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i Konferencja dla różnych podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Szkolenia i Konferencja były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance różnych instytucji finansowych.

Wojciech Kapica – Counsel, Gawroński & Partners
Wojciech Kapica jest Counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 22 listopada 2018 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 23 listopada 2018 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.