KYC i monitoring relacji z klientem

KYC i monitoring relacji z Klientem

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

DATA:

2 kwietnia 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

1195 PLN + 23% VAT

KYC I MONITORING RELACJI Z KLIENTEM
AGREGOWANIE DANYCH I POPRAWIANIE
DANYCH O KLIENCIE

2 KWIETNIA 2020, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

 


PROGRAM SZKOLENIA


  1. Wprowadzenie – IV Dyrektywa i najważniejsze praktyczne zmiany
  2. Jak wygląda KYC i Customer Due Diligence w przepisach IV AMLD
  3. Środki należytej staranności. Kiedy są stosowane.
  4. Działania podejmowane przez Instytucje Obowiązane przy stosowaniu środków należytej staranności w świetle nowych przepisów.
  5. Wzmocnione środki należytej staranności – brak fizycznej obecności klienta – relacje non-face-to-face.
  6. Wideoweryfikacja, dane biometryczne a ochrona danych osobowych.

III. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

  1. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
  2. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji
  3. Okresowy przegląd matrycy ryzyka

IV. PEP, beneficjent rzeczywisty – nowe podejście w IV AMLD


Rozkład czasowy szkolenia:

10.00 Rozpoczęcie szkolenia
11.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.15 Obiad
14.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia


TRENERWojciech Kapica – Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal
Wojciech jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.
Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych.
Redaktor naukowy i współautor przewodnika po nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolter Kluwer, planowane wydanie październik 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego.
Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 18 marca 2020 – 1195 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 19 marca 2020 – 1395 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER