Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach jst Poznań

KONTROLA I WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK JST
PRAKTYCZNE WARSZTATY

21 – 22 LISTOPADA 2019 r., POZNAŃ

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, tel. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla służb jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się nadzorem bądź kontrolą i audytem spółek komunalnych. Wartość dodana jaką niesie ze sobą szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu przeprowadzenia kontroli i nadzoru s półkach w aspektach prawnych i finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zasady kształtowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacja i realizacja nadzoru właścicielskiego – mechanizmy i dostępne narzędzia

– Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego
– Pojęcie użyteczności publicznej z uwzględnieniem przepisów unijnych – praktyczne przykłady
– Kapitałowe spółki komunalne – na co zwrócić uwagę
2. Kompetencje kontrolne organów stanowiących i organów wykonawczych, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w Spółce z o.o. a w Spółce Akcyjnej
3. Zasady monitorowania i oceny działalności ekonomiczno-finansowej spółek, mechanizmy i dostępne narzędzia

Aspekty kontroli krok po kroku
– Analiza kosztów poprzez grupy kosztów. Pojęcie koszty uzasadnione.
– Analiza finansowa przy wykorzystaniu wskaźników finansowych na podstawie praktycznych przykładów:
a. Stan finansów firmy
b. Wskaźniki płynności finansowej
c. Koszty ogólnego zarządu a koszty sprzedaży
d. Kontrola wydatków pieniężnych
4. Cele nadzoru właścicielskiego
– Skuteczność i efektywność działania spółek – jak oceniać
– Skuteczność wykonywania praw właścicielskich
– Przejrzystość działania
5. Podstawowe aspekty nadzoru
– Zgodność z prawem/legalność działalności
– Nadzór ekonomiczno-finansowy
6. Obowiązki informacyjne spółki jst – realizacja praw wspólników
7. Doktryna in-house i poziom rekompensaty – aktualny stan prawny

– Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
– Rozsądny zysk i rekompensata
8. Nieprawidłowości w działalności spółek – omówienie i CASE STUDY

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie I dnia szkolenia
9:00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio
i Wyższa Szkoła Bankowa.
Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz  kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 31 października 2019 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 1 listopada 2019 – 1795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.