Kontrakty IT z perspektywy dostawcy

Kontrakty IT z perspektywy dostawcy

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

DATA:

5 Lutego 2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:

995 PLN + 23% VAT

KONTRAKTY IT Z PERSPEKTYWY DOSTAWCY
WARSZTATY

5 LUTEGO 2020, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dzięki tym warsztatom:
Otrzymasz unikatowe know-how z obszaru prawa IT – wiedzę ekspercką popartą znajomością rynku dostawców IT
– Poznasz perspektywę prawno-biznesową dotyczącą realizacji kontraktów IT od strony dostawcy,
zarówno w projektach kaskadowych (Waterfall), jak i zwinnych (Agile / SCRUM)
– Poznasz kluczowe ryzyka prawne i projektowe dostawców IT
– Dowiesz się, jak te ryzyka zabezpieczyć – pokażemy Ci kilka sprytnych „trików”
– Będziesz miał okazję do indywidualnych konsultacji z jednym z czołowych ekspertów prawa IT w Polsce
Podstawowe informacje o warsztatach:
Jednodniowe szkolenie „Kontrakty IT z perspektywy dostawcy – czyli kluczowe ryzyka dostawców w projektach wdrożeniowych, utrzymaniowych i rozwojowych” jest odpowiedzią na liczne prośby i sugestie dotyczące organizacji szkolenia na temat kontraktów IT, które byłoby dedykowane stricte dla dostawców. Perspektywa dostawców IT znacznie odbiega od punktu widzenia Zamawiającego – pojawiają się inne ryzyka i problemy praktyczne, inne interesy wymagają zabezpieczenia. Wreszcie, inne są cele negocjacyjne i inny jest zakres akceptowalnego ryzyka. Często – zupełnie różny jest budżet na wsparcie prawne.
W ramach „zadania domowego” uczestnicy szkolenia będą mieli za zadanie odnaleźć na „żywym” dokumencie kontraktowym ryzyka dostawcy oraz zaproponować wyjście / zmianę „wystarczającą” dla dostawcy oraz „jeszcze akceptowalną” dla zamawiającego… prowadzący szkolenie następnie zweryfikuje te prace oraz zdalnie przekaże swój feedback.
Metody prowadzenia warsztatów:
– Wykład obejmujący praktyczne aspekty umów wdrożeniowych, utrzymaniowych i rozwojowych z perspektywy dostawcy IT, w tym najważniejsze zagadnienia prawne w tym zakresie
– Omówienie case studies
– Praca domowa na „żywym” kontrakcie wraz ze zdalnym feedbackiem prowadzącego
Warsztaty skierowane są w szczególności do:
– Prezesów i członków zarządu dostawców IT (odpowiedzialnych za podpisywane kontrakty IT – wdrożenie, utrzymanie, rozwój, licencje etc.)
– Innych osób biorących udział w przygotowaniu, negocjacjach lub realizacji umów wdrożeniowych, utrzymaniowych i rozwojowych po stronie dostawców IT (project managerowie, dyrektorzy, handlowcy)
– Osób koordynujących wdrożenie i serwis IT od strony dostawców IT
– Przedstawicieli dostawców IT


PROGRAM SZKOLENIA

8.45-9.00 Rejestracja uczestników – poranna kawa i herbata
9.00-10.15 Wprowadzenie
1.    Rola dostawcy we współczesnych projektach IT.
2.    Kontrakty IT – uwagi ogólne.
3.    Prawa własności intelektualnej w kontraktach IT, w tym open source i kody źródłowe – ryzyka po stronie dostawcy.
10.15-10.30 Przerwa kawowa
10.30-12.30 Umowy wdrożeniowe – część I
1.    Umowa wdrożeniowa – charakterystyka z perspektywy dostawcy.
2.    Dzieło, czy zlecenie – reżymy prawne umowy i płynące stąd korzyści oraz ryzyka dla dostawcy.
3.    Zakres wdrożenia, analiza, change request – jak zapewnić dostawcy kontrolę przedmiotu umowy wdrożeniowej.
4.    Współdziałanie zamawiającego – co jest najważniejsze dla dostawcy.
5.    Harmonogram wdrożenia – elastyczność vs. kontrola nad zasobami.
6.    Realizacja wdrożenia, zarządzanie, personel – o czym trzeba pamiętać.
7.    Procedury odbioru – jak sobie radzić z obstrukcją ze strony zamawiającego.
8.    Odpowiedzialność, kary umowne – standardy rynkowe, sposoby na ograniczenie odpowiedzialności dostawcy.
12:30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Umowy wdrożeniowe – część II
1.    Czas trwania umowy – wyjście z umowy i jego skutki.
2.    Specyfika umów rozwojowych.
3.    Specyfika projektów zwinnych (Agile / SCRUM).
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-16.45 Umowy utrzymaniowe
1.    Umowa utrzymaniowa – charakterystyka z perspektywy dostawcy.
2.    Ryzyka wspólne dla umów wdrożeniowych i utrzymaniowych – krótkie resume.
3.    SLA, definicje błędów, parametry KPI, procedury zgłaszania błędów – jak zabezpieczyć dostawcę, czyli „SLA z dziurami”.
4.    Podwykonawcy, współpracownicy, ochrona personelu.
5.    Utrzymanie a rękojmia i gwarancja – jak nie mnożyć reżymów odpowiedzialności.
6.    Czas trwania umowy – specyfika umowy o świadczenie usług.
16.45-17:15 Zakończenie
1.    Przedstawienie zadania domowego
2.    Q & A
3.    Sesja pytań i odpowiedzi

PROWADZĄCY SZKOLENIE


Maciej Zackiewicz, Szef Zespołu ds. obsługi Dostawców IT (Vendor Desk) w Kancelarii MARUTA WACHTA. Wcześniej Szef Zespołu ds. Kontraktów.
Maciej specjalizuje się w kontraktach IT, ich przygotowywaniu, negocjowaniu i wsparciu w ich realizacji. Ma za sobą lata doświadczeń w obsłudze projektów IT po stronie dostawców. Uczestniczył w realizacji ponad 100 projektów IT, w tym prowadzonych metodyką zwinną (Agile / SCRUM). Maciej rozumie interesy dostawców i wie jak je zabezpieczyć; zna rozwiązania „już” wystarczające [dla dostawców] i „jeszcze” akceptowalne [dla zamawiających]. Posiada certyfikat ITIL® Foundation.
Kancelaria MARUTA WACHTA skupia się nie tylko na prawnych aspektach podpisywanych umów, lecz przede wszystkim na ich biznesowych konsekwencjach. Jesteśmy zaangażowani od początku do końca w projekty naszych Klientów, co daje szeroki pogląd na cały proces związany z wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 21 stycznia 2020 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 22 stycznia 2020 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Zapisz się do newslettera CGE
i bądź na bieżąco z nowościami
i ofertami specjalnymi.

NEWSLETTER