Certyfikowany Compliance Officer w farmacji


CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER
w FARMACJI
NOWA 2-dniowa wersja szkolenia compliance dla farmacji

23-24 PAŹDZIERNIKA 2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dlaczego warto uczestniczyć w kursie:
Wiedza specjalistyczna: zastosują Państwo zdobytą wiedzę z obszaru Compliance w praktyce
Praktyka Compliance: praktyczne przykłady zaprezentowane podczas kursu znajdą zastosowanie w Państwa codziennej działalności
Najważniejsze aspekty prawne z obszaru Compliance wraz z najnowszymi zmianami
Wymiana doświadczeń: zaprezentowana przez ekspertów wiedza oraz dyskusje z pozostałymi uczestnikami kursu to fantastyczna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i praktyk rynkowych
Certyfikat: otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę podczas szkolenia compliance

PROGRAM KURSU
Dzień I, 23 października 2018 r. (9.00-17.00)

Sesja I: 9.00 – 13.00 Funkcja Compliance w firmie farmaceutycznej – Aspekty Prawne
Jakie przepisy musi znać Compliance Officer? Płaszczyzna krajowa i międzynarodowa (unijna)
– Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance
– Jak najnowsze zmiany z zakresu prawa karnego wpływają na zakres kompetencji i pozycję funkcji compliance?
– Compliance officer a przepisy prawa ochrony konkurencji i ochrony danych osobowych
– Jak skutecznie zbudować i egzekwować kodeksy etyczne i procedury compliance?
– Jaka jest rola compliance officera w związku z nieprawidłowościami w firmie farmaceutycznej?
– W jaki sposób compliance officer powinien współpracować z organami nadzorczymi?
Prowadzący: Jędrzej Stępniowski, Associate oraz Maciej Żelewski,  Associate, Kancelaria DZP
13.00 – 14.00 obiad
14.00-17.00 Kontrola zewnętrzna w firmie farmaceutycznej – Organy ścigania
1.   Jakie organy ścigania mogą prowadzić kontrolę – Prokuratura, Policja, ABW, CBA
– podstawy prawne działania,
– uprawnienia,
– podejmowane czynności: kontrolne, operacyjno-rozpoznawcze, procesowe.
2.   Kontrola CBA w firmie farmaceutycznej:
– cel kontroli,
– upoważnienie do kontroli,
– miejsce i czas przeprowadzenia kontroli,
– wyłączenie funkcjonariusza od udziału w kontroli,
– czas trwania kontroli.
3.  Przebieg kontroli i czynności funkcjonariusza podejmowane w ramach kontroli:
– gromadzenie materiału dowodowego,
– przeszukanie i zatrzymanie rzeczy i osób – uprawnienia zatrzymywanej osoby – praktyczne porady,
– przesłuchanie – składanie wyjaśnień oraz prawo do odmowy złożenia wyjaśnień, udział obrońcy/pełnomocnika
– zasady zachowania umiaru przez organy śledcze w trakcie przeszukania i zatrzymania rzeczy,
– case study – na przykładzie kontroli zaistniałych w praktyce
4.   Co z zatrzymanymi rzeczami? Czy i kiedy można odzyskać zatrzymane przedmioty należące do firmy farmaceutycznej?
5.  Rola procedur wewnętrznych w firmie,  pożądane zachowanie pracowników, najczęstsze błędy pracowników w trakcie  czynności kontrolnych.
6.  Protokół kontroli i zastrzeżenia do protokołu kontroli, w tym forma i czas złożenia zastrzeżeń.
7.  Dane objęte tajemnicą zawodową – właściwe procedury.
8.  Skarga na czynności organów śledczych – kto, kiedy oraz w jakim terminie może skarżyć czynności organów śledczych.
Zaproszony: Maciej Jóźwiak, Adwokat w Zespole postępowań sądowych i administracyjnych kancelarii Wierzbowski Eversheds
Dzień II, 24 października 2018 r. (9.00 – 17.00)

Sesja I: 9.00-12.00 Metodyka tworzenia funkcji Compliance
Miejsce komórki ds. Compliance w strukturze organizacji
– Zadania Compliance w Departamencie Prawnym? A może w jednostce ryzyka, w szczególności operacyjnego? A może w audycie? Wady, zalety, dopuszczalność różnych rozwiązań organizacyjnych
– Wymogi dla sprawnego funkcjonowania struktury Compliance w organizacji
– Współpraca departamentu Compliance z zarządem
– Przykładowe modele organizacyjne służące zapobieganiu przestępstwom
– Odpowiedzialność w przypadku braku zastosowania lub nieskutecznego wdrożenia modeli organizacyjnych
Infrastruktura Compliance
Pozycja funkcji Compliance Officer w organizacji
– Jakie jest miejsce osoby odpowiedzialnej za Compliance?
– Organizacyjne odgraniczenie Compliance Officera od audytu wewnętrznego
– W jakich procesach uczestniczy Compliance Officer i jak wygląda ich przebieg?
– Zarządzanie informacją poufną w ramach funkcji Compliance Officera
Prelegent: Edyta Banach, Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.
12.00-12.45 obiad
Sesja II: 12.45 – 14.45 Compliance Officer w praktyce
– Zestawienie czynności Compliance Officera
– Przydatne wskazówki praktyczne
– Lista kontrolna najważniejszych To Do’s dla Compliance Officera
– Przykłady praktyczne
Reguły wywołują opór – Compliance Officer w polu napięć
Sytuacje konfliktowe i strategie rozwiązań
– Konflikty z pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa
– Compliance Officer jako wsparcie działów specjalistycznych
– Delikatne postępowanie w kwestiach wrażliwych
– Rezygnacja z transakcji dla ochrony reputacji przedsiębiorstwa
– Zarząd jako ostatnia instancja decyzyjna
Prowadzący: Andrzej Bednarczyk, Adwokat, Legal & Compliance  Advisor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy
14.45-15.00 przerwa na kawę
Sesja III 15.00-17.00  Due diligence stron trzecich jako element compliance w branży farmaceutycznej
– Weryfikacja standardów etycznych dostawców
– Zakres weryfikacji dostawców oraz dostępne źródła danych
– Konsekwencje braku rozpoznania kontrahentów
– Compliance Due Diligence – case study z branży farmaceutycznej
Prowadzący: Wojciech Niezgodziński, Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

PRELEGENCI:

Jędrzej Stępniowski,  Associate, Kancelaria DZP

Doradza w zakresie  compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. Bierze udział w audytach śledczych i audytach zgodności, a także doradza w zakresie stosowania krajowych i zagranicznych przepisów antykorupcyjnych. Regularnie uczestniczy w projektach  związanych z wdrażaniem i usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz systemów zarządzania ryzykiem nadużyć w spółkach. Ukończył także kurs „Certyfikowany Oficer AML  poziom 1” organizowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
W ramach praktyki prawa ochrony konkurencji doradza w zakresie relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dystrybucji, zachowań monopolistów (ze szczególnym uwzględnieniem rynku farmaceutycznego) oraz w zakresie wdrażania programów competition compliance w przedsiębiorstwach. Zainteresowania w obszarze prawa konkurencji rozwija także w ramach pracy naukowej, przygotowując rozprawę doktorską z tego zakresu oraz z sukcesem uczestnicząc w międzynarodowych konkursach dotyczących prawa konkurencji (uczestnik rundy finałowej konkursu Herbert Smith Freehills Competition Law Moot w Londynie).
Kwalifikacje
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Absolwent Szkoły IP organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Warszawie
– Doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN

Maciej Żelewski,  Associate, Kancelaria DZP

Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony konkurencji i regulacji kosmetycznych. W szczególności zajmuje się kwestiami dystrybucji, reklamy, refundacji i importu równoległego produktów leczniczych. Świadczy bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych i handlowych w spółkach z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych, suplementów diety i tytoniowego. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance, a w szczególności w zakresie przygotowywania strategii i polityk zgodności, wprowadzania mechanizmów wewnętrznych oraz bieżącego prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych. Jednocześnie doradza w zakresie stosowania amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych dla spółek znajdujących się w Polsce.
W ramach praktyki antykonkurencyjnej doradza w zakresie dystrybucji i relacji pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw, praktyk handlowych i rabatowych, zachowań monopolistów oraz zagadnień korporacyjnych (fuzje i przejęcia, joint ventures, współpraca handlowa).
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień międzynarodowych, w tym współpracy z podmiotami zagranicznymi. Doradzał spółkom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotom zagranicznym, wchodzącym na polski rynek. Brał również udział w międzynarodowych postępowaniach i audytach w zakresie compliance.
Kwalifikacje: Absolwent wydziałów prawa brytyjskich uczelni University of Warwick oraz University of London – University College London i Queen Mary’s.
Wybrane publikacje
Współautor publikacji w zakresie prawa farmaceutycznego, regulacji kosmetycznych i opracowań branżowych.
– Konsultował tłumaczenia przepisów farmaceutycznych.
Edyta Banach
Edyta Banach,
Business Unit Director, AbbVie Polska Sp. z o.o.
obecnie Business Unit Director, do listopada 2017 odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Słowacji, Czechach i na Ukrainie. Poprzednio pracowała w firmie AstraZeneca, początkowo jako doradca podatkowy, następnie jako Kierownik ds. Zgodności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również w firmach doradczych (PwC, Accenture, Ernst&Young) oraz instytucjach finansowych (Credit Suisse oraz Bank Millennium). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
Maciej_Jóźwiak
Maciej Jóźwiak jest adwokatem w zespole postępowań sądowych i administracyjnych Kancelarii Wierzbowski Eversheds.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Reprezentował także klientów w postępowaniach arbitrażowych przez Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w sporach regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Doradzał podmiotom gospodarczym z sektorów energetycznego i budowalnego, handlu detalicznego oraz telekomunikacyjnego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Andrzej Bednarczyk,
Legal & Compliance  Advisor, Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy
Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI oraz Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Jest Certyfikowanym Compliance Officer’em przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów. Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2001-2005 redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent podczas ponad 150 szkoleń, warsztatów lub konferencji z zakresu compliance. Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Stowarzyszenia Compliance Polska. Ekspert w zakresie regulacji prawnych i compliance dla podmiotów ochrony zdrowia w projekcie MedKompas prowadzonym w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Wykładowca na studiach podyplomowych „Polityka Compliance w organizacji” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracował w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej, FMCG, chemicznej, w których pełnił role in-house lawyer’a i compliance offcer’a, w których współtworzył i wdrażał programy compliance.

Wojciech Niezgodziński, Manager w Dziale zarządzania ryzykiem nadużyć (FIDS), EY

jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Uzyskał tytuł magistra ze specjalizacją w zakresie Międzynarodowych Rynków Finansowych. Posiada certyfikaty Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor) oraz Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner). Jest także członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).
Doświadczenie w sektorze farmaceutycznym
Był zaangażowany w ponad 50 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej m.in. w spółkach sektora branży farmaceutycznej i medycznej, w tym: dla jednej z wiodących firm farmaceutycznych koordynuje przeprowadzenie cyklicznego kwartalnego audytu zgodności z wewnętrznymi regulacjami przy realizacji transakcji zakupowych, wydatków służbowych i wchodzeniu w interakcje m.in. z funkcjonariuszami publicznymi. Był zaangażowany w szereg zagranicznych projektów obejmujących przeglądy zgodności dystrybutorów globalnej firmy farmaceutycznej. Uczestniczył w procesie analizy i weryfikacji anonimowego zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach, które miały miejsce w oddziale jednej z wiodących, globalnych firm farmaceutycznych. Prowadził audyt dochodzeniowy będący częścią globalnego przeglądu w jednej z największych firm farmaceutycznych pod kątem obowiązywania amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej (FCPA). Dla globalnej firmy produkującej sprzęt medyczny prowadził przegląd po przejęciu oddziału innej firmy (post-acquisition compliance due dilligence).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w kursie przy zgłoszeniu się:
do dnia 5 października 2018 – 1995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 6 października 2018 – 2295 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.