Certyfikowany Bank Product Manager

CERTYFIKOWANY BANK PRODUCT MANAGER
KOLEJNA EDYCJA BARDZO PRAKTYCZNEGO KURSU: z serii PRAKTYCY PRAKTYKOM

19 – 20 KWIETNIA 2018 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
Mariusz Kowalski
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: mariusz.kowalski@szkoleniacge.pl

Cel szkolenia
– Przedstawienie roli i zadań Product Managera w banku
– Zdobycie umiejętności dostosowania produktu do potrzeb Klienta i sieci dystrybucji
– Wskazanie kluczowych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu produktów bankowych
– Praktyczne podejście do wdrażania produktów bankowych – CASE STUDY
– Rozwój w kierunku nowoczesnego Product Managera
– Poznanie najlepszych praktyk w zakresie marketingu produktu bankowego
– Zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie złożonych strategii omnikanałowych
– Otwarty panel wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:
– Opracować strategię wdrożenia produktu bankowego
– Umiejętnie korzystać z silnych stron organizacji w codziennej pracy
– Właściwie zaadresować potrzeby produktowe banku
– Poprawnie skomponować produkt bankowy biorąc pod uwagę strategię firmy oraz jej możliwości dystrybucyjne
– Korzystać z narzędzi  i metod służących budowie bardziej zindywidualizowanej i szytej na miarę oferty, przynoszącej korzyści zarówno bankom jak i przede wszystkim klientom

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I – 19 kwietnia (9.00-17.00)
I Moduł – Zarządzanie produktem bankowym od strony operacyjnej (9.00-12.30)
1.
Rola i zadania product managera
a. Dokumentacja produktowa
b. Systemy, narzędzia, itp.
c. Zarządzanie zmianą w produkcie
d. Dokumentacja procesowa (rozwinięcie w odrębnym punkcie).
2. Zarządzanie produktem bankowym a zarządzanie projektem bankowym
a. Otoczenie rynkowe – jak zmienia się produkt na rynku
b. Wymagania regulatora
c. Rozwój technologii vs produkt
d. Definiowanie zmiany (projekt/CR/mała zmiana)
e. Projektowanie :
– Wycena – zasoby, czas vs. Dochód/zysk na produkcie – kiedy to się opłaca?
– Praca z dostawcą wew. i zew.
– Wdrożenie/testy/produkcja
– Kiedy projekt staje się produktem
3. Zarządzanie operacyjne a zarządzanie procesowe
a. Prametryzacja produktu/karta produktu
b. Procedury operacyjne vs. Procedury produktowe
c. Współpraca z back officem
d. Współpraca z IT
e. Wymagania Compliance vs. Produkt
f. Ryzyka: fraudy, AML, nadużycia, wyłudzenia, itp.
4. Audyt produktu bankowego – wymogi regulacyjne produktu
a. Podsumowanie pkt. Powyżej – wybrane elementy dokumenty procesowe, produktowe
b. Kontrola zgodności procesów rzeczywistych z dokumentacją produktu
c. Luki w dokumentacji vs luki w procesach
Prowadzenie: Marcin Wiśniewski, Menedżer ds. Zarządzania Płatnościami Banku, Alior Bank S.A. oraz
Łukasz Kozioł, Product Manager, PKO Faktoring S.A.
II Moduł – Wdrożenie produktu bankowego – CASE STUDY (13.30-17.00)
Analiza rynku, analiza konkurencji
– Jak budować wiarygodny model oceny
– Prace projektowe
Jak zarządzać zmianą jak zarządzać procesem zmiany/wprowadzania produktu
– Osadzenie produktu
Niebieski i czerwony ocean – czy istnieje w bankowym świcie
– Monitorowanie i kooperacja
Jak budować współpracę IT, marketing, sprzedaż, ryzyko
– Narzędzia
Systemy – jak zbudować własną wikipedię i uniknąć wielu niepotrzebnych pytań
– Puls produktu bankowego, życie produktu
Kottler, narzędzia – SAP, hurtownia danych – dlaczego automatyczne raporty oszczędzają czas
– Zarządzanie rozproszonym strumieniem danych
Stała praktyka gdy zalew nas masa e-maili
– Współpraca z jednostkami sprzedażowymi – jak być kochanym przez Klienta wewnetrznego
– VoC – jak badać satysfakcje Klienta, Klient nie gryzie  – czy wizyta u Klienta to stres? Jak się przygotować
– Daily job – efekty nas oceniają, kooperuj ale bądź asertywny
Prowadzenie: Łukasz Kozioł, Product Manager, PKO Faktoring S.A oraz Marcin Wiśniewski, Menedżer ds. Zarządzania Płatnościami Banku, Alior Bank S.A.
DZIEŃ II – 20 kwietnia (9.00-17.00)
III Moduł – Marketing produktu bankowego

Rynek bankowy będący jednym z najbardziej konkurencyjnych obszarów działalności finansowej jest szczególnie zorientowany na prowadzenie głęboko zintegrowanych działań marketingowych, do których realizacji są potrzebni wszechstronni ludzie i szeroka wiedza merytoryczna. Stare powiedzenie, że „liczy się tylko marketing i innowacje a reszta to tylko koszty” w obliczu dynamicznych zmian staje się postulatem nic nie tracącym na swojej aktualności. Współczesny marketing określany m.in. procesem społecznym, w obliczu nowych technologii i wyzwań przez nie stawianych oraz innowacji staje wobec bardzo poważnych wyzwań, które będę istotnie stymulować zamianę jego istoty, cech i warunków jego prowadzenia. Szkolenie pozwala pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznych aspektów zastosowania pojęć i narzędzi w obszarze marketingu  produktów i usług bankowych a także rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania strategią i komunikacją marketingową.

 • Istotności analiz SWOT/TOWS, PEST/PESTLE, MAE
 • Wybrane zagadnienia metodologii badań biznesowych
 • “Customer journey” a “customer experience” a “moments of truth”
 • Analiza interesariuszy, 7P, model SOSTAC, 3M’s, analiza QFD – dom jakości, wady i zalety macierzy: Ansoffa, BCG,
 • Lejek zakupowy i model AIDAL , reguły różnicowania, 7 sił Portera
 • „Life cycle”  a „Customer Lifetime Value (CLV)”
 • Segmentacja i CRM
 • Plan komunikacji marketingowej produktu (cele, misja, wizja)
  1. Reklama – push campaign, pull campaign, profile campaign
  2. Public Relations (Corporate Identity, Lobbying, Crisis management, Sponsorships, Internal management, Employer branding, CSR, Corporate governancy)
  3. Promocja sprzedaży
  4. Sprzedaż osobista
  5. eMedia
 • Zrównoważona karta wyników – po co my to wszystko robimy
 • Ocena efektywności działań marketingowych
 • Współczesne wyzwania internetu i nowych technologii
  Prowadzący: Piotr Cirin, Manager Produktu w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski S.A.

IV Moduł – Omnikanałowości a zarządzanie produktem bankowym
Omnikanałowość jest międzykanałowym modelem biznesowy, który jest używany przez banki do zwiększenia jakości doświadczeń klienta. Model, którego centralnym punktem jest klientocentryczność przyczynia się do zdecydowanej transformacji dotychczasowego multikanałowego środowiska w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych. Pomimo wielu kanałów obsługi klient postrzega organizację i jej starania jednokanałowo. W ramach szkolenia poznamy przykłady procesów omnikanałowych, główne etapy transformacji organizacji bankowej w celu wdrożenia pełnego omnikanałowego podejścia. Zapoznamy się z głównymi narzędziami i  metodami służącymi budowie bardziej zindywidualizowanej i szytej na miarę oferty przynoszącej korzyści zarówno bankom jak i przede wszystkim klientom. Szkolenie pozwala pozyskać wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji złożonych strategii omnikanałowych pozwalając świadczyć usługi najwyższej jakości we właściwy miejscu, czasie i kanale niezbędne w dzisiejszej pracy managerów produktów bankowych.

 • Pojęcie, charakterystyka i ewolucja omnikanałowości w kontekście jakości doświadczenia klienta
 • Przykłady rozwiązań omnikanałowych – analiza punktów styku
 • Rola Agile, integracji, architektury opartej na SOA oraz cloud computingu w budowaniu rozwiązań omnikanałowych
 • Przechwytywanie kontekstu klienta (wewnętrznego i zewnętrznego), zarządzanie kontekstem, analiza i eksploracja danych oraz antycypacja (rola big data i data mining)
 • Interakcje, funkcje, zarządzanie kanałami – zmiana roli managera produktu w ramach podejścia omnikanałowego
 • Konsekwencje, wady i zalety oraz przyszłość omnikanałowości w bankowości – racjonalizacja procesów i personalizacja produktów i usług
  Prowadzący: Piotr Cirin, Manager Produktu w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski S.A.

Rozkład zajęć:
9:00 Rozpoczęcie I i II dnia szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie I i II dnia szkolenia

PROWADZĄCY KURS
Marcin Wiśniewski, Menedżer ds. Zarządzania Płatnościami Banku, Alior BankS.A.
Od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym. Ekspert w zakresie rozliczeń międzybankowych w systemach krajowych i paneuropiejskich. Współtwórca systemu EuroELIXIR, współodpowiedzialny za rozwój systemu ELIXIR w latach 1998-2008. Wieloletni Produkt menadżer oraz Projekt menadżer.
Członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej, Przewodniczący Grup roboczych przy Związku Banków Polskich. Współautor Standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim oraz Standardu kodu dwuwymiarowego („2D”), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim. Uhonorowany w 2016 r Medalem Mikołaja Kopernika.
Obecnie w Banku BPH S.A. odpowiada za bieżący monitoring procesów rozliczeniowych, pod kątem bezpieczeństwa i ergonomii. Określa strategie ich rozwoju. Prowadzi projekty związane z rozliczeniami międzybankowymi w systemach ELIXIR, SEPA EuroELIXIR, SORBNET2, TARGET2, SWIFT oraz płatności natychmiastowych.

Łukasz Kozioł, Product Manager, PKO Faktoring S.AS.A.
Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UW, jest absolwentem MBA.
Był odpowiedzialny za uruchomienie licznych projektów produktowych w tym projektów faktoringu oraz leasingu, w tym uruchomienie produkcyjne systemu faktoringowego, przygotowanie, regulacji produktowych, procedur, tabeli opłat i prowizji, modelu rentowność produktu, kampanii marketingowej.
Jest odpowiedzialny za współpraca z jednostkami banku, w ramach wsparcia sprzedaży faktoringu oraz leasingu we wszystkich kanałach bankowych.
Dodatkowo reprezentuje w COE/CAB na CEE GE, jest przedstawicielem w Polskim Związku Faktorów.

Piotr Cirin, Manager Produktu w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski S.A.
Specjalizuje się w modelu finansowania małych i średnich przedsiębiorstwa w ramach bankowych grup kapitałowych. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK SA oraz w spółkach leasingowych. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, uczestniczył we wdrażaniu i optymalizacji licznych produktów, usług i procesów bankowych – posiada certyfikaty PRINCE 2 Foundation i Practitioner. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia Executive MBA w Oxford Brooks University, dyplom MBA „with distinction” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 5 kwietnia 2018 – 1595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 6 kwietnia 2018 – 1895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.