Zarządzanie innowacjami

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

19  – 20 marca  2018, WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
Mariusz Kowalski
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: mariusz.kowalski@certge.pl

O SZKOLENIU:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zawodowo zajmują się (lub zaczynają) zarządzaniem innowacjami. Szkolenie dedykowane jest w szczególności dla osób zarządzających procesami pozyskiwania innowacji zarówno ze środowiska wewnątrz firmy jak i innowacji zewnętrznych. Kluczowe zagadnienia omawiane podczas szkoleń to: budowa systemów pozyskiwania innowacji w firmach oraz tworzenie relacji z otoczeniem zewnętrznym firmy w zakresie wczesnego pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań oraz współpracy ze środowiskiem naukowym.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat aktualnych narzędzi stosowanych przez korporacje oraz mniejsze firmy w celu wytworzenia przepływu innowacji produktowych i organizacyjnych. Przedstawione zostaną również konkretne przykłady działań podejmowanych przez firmy oraz zagadnienia z zakresu oceny i wdrażania innowacji. Ważnym elementem szkolenia będzie też budowanie świadomości uczestników w zakresie źródeł innowacji oraz wskazanie na korzyści wynikające z budowania współpracy ze środowiskiem naukowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy poznają metody pozyskiwania innowacji stosowane przez firmy oraz zasadnicze elementy procesu zarządzania innowacją w firmie. Na podstawie omawianych przypadków uczestnicy posiądą umiejętność tworzenia i wdrażania procesów zarządzania innowacjami.

FORMA REALIZACJI SZKOLENIA:
Szkolenie zostało zaprojektowane jako połączenie części wykładowej oraz warsztatowej, w trakcie której uczestnicy utrwalą zdobytą wiedzę i nabędą umiejętności praktyczne. Uczestnicy szkolenia będą pracowali zarówno zespołowo jak i indywidualnie, a treści rozwiązywanych problemów będą w miarę możliwości dostosowywane do środowiska organizacji reprezentowanych przez uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I
Moduł 1.  Innowacja a zarządzanie zmianą

Zmiana jako nieodłączny element rozwoju organizacji oraz podstawowa obawa jej pracowników. Jak przeciwdziałać hamowaniu innowacji w organizacji. Czy struktura danej organizacji sprzyja zmianie.
Moduł 2. Podstawy wdrażania zmian w organizacji
Czy każda zmiana musi być trudna. Jak przeciwdziałać odrzuceniu zmiany w organizacji i jak można zaplanować jej wdrożenie.
Moduł 3. Inicjowanie myślenia innowacyjnego
W jaki sposób wynagradzać pracowników za innowacje i jak budować kulturę organizacji innowacyjnej.
Moduł 4. Wprowadzenie do procesu zarządzania innowacjami
Narzędzia oceny innowacji oraz sposoby ochrony innowacyjnych pomysłów jako filary procesu zarządzania innowacją.
Dzień II
Moduł 5. Metody pozyskiwania innowacji z wewnątrz organizacji

W jaki sposób nowoczesna organizacja może pozyskiwać innowacje od własnych pracowników, czy budowa systemu zachęt dla pracowników wystarczy aby przynieść szansę na skok rozwojowy firmy.
Moduł 6. Metody pozyskiwania innowacji spoza własnej organizacji
Dlaczego niektóre problemy nigdy nie zostaną rozwiązane przez ludzi, którzy je zidentyfikowali. Czy każda organizacja powinna szukać rozwiązań na zewnątrz. Jakie narzędzia może rozwinąć firma, aby skutecznie pozyskiwać innowacje z zewnątrz.
Moduł 7. Korzyści ze współpracy ze środowiskiem naukowym
Współpraca ze środowiskiem naukowym nigdy nie będzie łatwa, jednak przy odpowiedniej wiedzy i poprawnych założeniach co do możliwych efektów często przekracza wstępne oczekiwania obu stron oraz daje możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój.
Moduł 8. Realizacja zysków z rozwoju innowacji
W jaki sposób należy analizować zyski z wdrożonej innowacji.  Czy liczy się tylko zysk finansowy dla firmy. Dlaczego i w jaki sposób często opłaca się własne innowacje sprzedawać innym.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie I dnia szkolenia
9:00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10:30 przerwa na kawę
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 przerwa na kawę
17:00 Zakończenie I dnia szkolenia
16:00 Zakończenie II dnia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Marek Kuźbicki
specjalizuje się w doradztwie z zakresu komercjalizacji oraz pozyskania technologii. Z wykształcenia magister biotechnologii, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania, prawa oraz oceny technologii medycznych. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobył zarządzając podmiotami z branży consultingowej, biotechnologii, informatyki, konferencji i szkoleń. Pracował dla podmiotów publicznych, w tym urzędów, uczelni, parków naukowo-technologicznych, dla których realizował szkolenia oraz złożone projekty doradcze. W dostępnym czasie dzieli się wiedzą, doświadczeniem i spełnia się jako trener. Prowadzi też zajęcia dla doktorantów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”. Obecnie związany z Fundacją Synergy, dla której rozwija projekt Innovation Sourcing, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz funduszem inwestycyjnym Platinum Alfa, w którym podjął się odpowiedzialności za pozyskanie projektów do inwestycji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 4 marca 2018 – 1595 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 5 marca 2018 – 1895 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.