Umowy na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego

UMOWY NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
WARSZTATY

11  KWIETNIA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 501 165 652, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Dzięki tym warsztatom:
– otrzymasz konkretną wiedzę na temat umowy utrzymaniowo-rozwojowej,
– poznasz specyfikę konstrukcji prawnych „zaszytych” w tego typu kontraktach,
– zrozumiesz i będziesz w stanie wychwycić kluczowe ryzyka prawne i biznesowe w umowie utrzymaniowo-rozwojowej, zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy,
– dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach w tworzeniu, negocjacjach i realizacji umowy utrzymaniowo-rozwojowej, w tym w zakresie SLA,
– nie dasz się oszukać sprytnemu dostawcy, będziesz w stanie dyskutować na argumenty z kompetentnym zamawiającym, by wreszcie wynegocjować uczciwy i prowadzący do powodzenia projektu kontrakt,
– poznasz specyfikę umów zawieranych w ramach branży IT, popartą wieloletnią praktyką trenera w tym obszarze.
W ramach „zadania domowego” uczestnicy szkolenia będą mieli za zadanie odnaleźć na „żywym” dokumencie SLA ryzyka zamawiającego / dostawcy (wedle wyboru) oraz zaproponować wyjście / zmianę odpowiednią w danej sytuacji a następnie… prowadzący szkolenie zweryfikuje te prace oraz zdalnie przekaże swój feedback.
Metody prowadzenia warsztatów:
– Wykład obejmujący praktyczne aspekty umów utrzymaniowych i rozwojowych, w tym najważniejsze zagadnienia prawne w tym zakresie
– Omówienie case studies
– Praca domowa na „żywym” kontrakcie wraz ze zdalnym feedbackiem prowadzącego
Warsztaty skierowane są w szczególności do:
– osób biorących udział w przygotowaniu, negocjacjach lub realizacji kontraktów IT,
– przedstawicieli dostawców IT,
– koordynatorów serwisu IT,
– prawników wewnętrznych (in-house lawyers),
– szefów działów IT,
– wszystkich zainteresowanych tematyką utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

 PROGRAM WARSZTATÓW

8.50-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-10.00 Wprowadzenie
1.    Umowa utrzymaniowa – ogólna charakterystyka.
2.    Zjawisko „szufladingu”. Po co Nam dobrze napisana umowa?
3.    Przedmiot umowy utrzymaniowo-rozwojowej.
4.    Podstawy prawne, dżungla przepisów.
10.00-12.00 Prawa własności intelektualnej
1.    Programy komputerowe a prawo autorskie.
2.    Ryzyka zamawiających i dostawców.
12.00-12.30 Przerwa lunchowa
12.30-15.00 Usługi utrzymania
1.    Zakres świadczeń utrzymaniowych – oczekiwania vs rzeczywistość.
2.    Maintenance licencji a utrzymanie systemu.
3.    SLA – modele, definicje, procedury; garść dobrych praktyk.
4.    Personel, eskalacja, zmiany.
5.    Odpowiedzialność, kary umowne – raz kijem, raz marchewką.
6.    Czas trwania umowy, wyjście z umowy, skutki wyjścia, ryzyka w tym zakresie.
7.    Exit plan.
15.00-16.30 Usługi rozwoju
1.    Rozwój – zagadnienia ogólne, backround prawny.
2.    Zamawianie usług rozwoju.
3.    Przebieg projektu IT – od zamówienia po odbiór końcowy usługi IT.
4.    Rozwój vs utrzymanie – ryzyka prawne i biznesowe.
16.30-17.00 Omówienie pracy domowej
Sesja pytań i odpowiedzi

PROWADZĄCY WARSZTATY

Maciej Zackiewicz, Szef Zespołu ds. obsługi Dostawców IT (Vendor Desk) w Kancelarii MARUTA WACHTA. Wcześniej Szef Zespołu ds. Kontraktów.
Maciej specjalizuje się w kontraktach IT, ich przygotowywaniu, negocjowaniu i wsparciu w ich realizacji. Ma za sobą lata doświadczeń w obsłudze projektów IT po stronie dostawców. Uczestniczył w realizacji ponad 100 projektów IT, w tym prowadzonych metodyką zwinną (Agile / SCRUM). Maciej rozumie interesy dostawców i wie jak je zabezpieczyć; zna rozwiązania „już” wystarczające [dla dostawców] i „jeszcze” akceptowalne [dla zamawiających]. Posiada certyfikat ITIL® Foundation.
Kancelaria MARUTA WACHTA skupia się nie tylko na prawnych aspektach podpisywanych umów, lecz przede wszystkim na ich biznesowych konsekwencjach. Jesteśmy zaangażowani od początku do końca w projekty naszych Klientów, co daje szeroki pogląd na cały proces związany z wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 27 marca 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 28 marca 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.