Postępowanie sądowo-administracyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
12 – 13 grudnia  2019, WARSZAWA

SZKOLENIE DLA JST

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

CEL SZKOLENIA: Praktyczna znajomość przepisów normujących postępowanie sądowo-administracyjne.

FORMA PROWADZENIE SZKOLENIA: z uczestnikami szkolenia zostaną dokładnie omówione poszczególne etapy postępowania przed sądami administracyjnymi. Formuła zajęć zostanie dodatkowo wzbogacona rozwiązywaniem kazusów, na tle których w ciekawy i przystępny sposób zostaną przedstawione najczęściej pojawiające się błędy oraz  problemy w procesie stosowania prawa, z uwzględnieniem dorobku judykatury. Uczestnicy szkolenia mogą też w jego trakcie jak i po zakończeniu zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami  i wątpliwościami. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne prowadzącego zajęcia, zdobyte w trakcie pracy w urzędach, sądach oraz w samorządowych kolegach odwoławczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Model sądowej kontroli administracji publicznej i przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego.
 2. Kontrola prawnych form działania administracji publicznej przez sądy administracyjne.
 3. Środki prawne inicjujące sądową kontrolę działalności administracji publicznej – skarga, sprzeciw, wniosek.
 4. Procesowa pozycja, uprawnienia i obowiązki organu administracji publicznej w  postępowaniu sadowoadministracyjnym.
 5. Formułowanie stanowiska organu wobec zarzutów wniesionych przez stronę na orzeczenie administracyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 6. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.
 7. Rodzaje rozstrzygnięć sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 8. Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych.
 9. Zbieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
 10. Wnioski dodatkowe.
 11. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – omówienie najnowszych zmian.
 12. Sposoby formułowania skargi oraz skargi kasacyjnej – zagadnienia praktyczne.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9:00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10: 30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 Przerwa kawowa
16:00 Zakończenie szkolenia I i II dnia

PROWADZĄCY:
Praktyk – sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,  wcześniej  radca prawny i członek  Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, asystent sędziego NSA i WSA w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 22 listopada 2019 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 23 listopada 2019 – 1 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.