Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
7 – 8 listopada  2019, WARSZAWA

SZKOLENIE DLA JST

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

CEL SZKOLENIA: Praktyczna znajomość przepisów normujących postępowanie administracyjne.

FORMA PROWADZENIE SZKOLENIA: Z uczestnikami szkolenia zostaną dokładnie omówione poszczególne etapy postępowania administracyjnego. Formuła zajęć zostanie dodatkowo wzbogacona rozwiązywaniem kazusów, na tle których w ciekawy i przystępny sposób zostaną przedstawione najczęściej pojawiające się błędy oraz  problemy w procesie stosowania prawa, z uwzględnieniem dorobku judykatury.
Uczestnicy szkolenia mogą też w jego trakcie jak i po zakończeniu zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami  i  wątpliwościami. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne prowadzącego zajęcia, zdobyte w trakcie pracy w urzędach, sądach oraz w samorządowych kolegach odwoławczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zagadnienia podstawowe.
 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 3. Organy prowadzące postępowanie administracyjne.
 4. Strona i podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
 5. Uczestnicy postępowania administracyjnego.
 6. Czynności procesowe postępowania administracyjnego.
 7. Postępowanie wyjaśniające.
 8. Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym.
 9. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych.
 10.  Postępowanie administracyjne w trybach nadzwyczajnych.
 11.  Uproszczone postępowania administracyjne.
 12.  Administracyjne kary pieniężne.
 13.  Europejska współpraca administracyjna.
 14.  Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – zagadnienia  praktyczne, uzasadnienie potrzeb i celu nowych regulacji.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:
9:30 Rozpoczęcie szkolenia I dnia
9:00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia
10: 30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 Przerwa kawowa
16:00 Zakończenie szkolenia I i II dnia

PROWADZĄCY:
Praktyk – sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,  wcześniej  radca prawny i członek  Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, asystent sędziego NSA i WSA w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 23 października 2019 – 1495 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN
od dnia 24 października 2019 – 1 795 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.