Ochrona własności intelektualnej w projektach innowacyjnych

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PROJEKTACH INNOWACYJNYCH

PARTNER MERYTORYCZNY
RKKW_logo_full

5 KWIETNIA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kapitał intelektualny organizacji a ochrona własności intelektualnej i podstawy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
  2. Powstawanie własności intelektualnej oraz procedura uzyskiwania ochrony dóbr niematerialnych
  3. Zasady pozyskiwania praw własności intelektualnej przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem przykładowych klauzul umownych zawieranych z pracownikami / współpracownikami
  4. Charakterystyka zdolności ochronnej wynalazków, wzorów, znaków towarowych
    i utworów
  5. Istota praw wyłącznych
  6. Planowane nowelizacje dotyczące prawa własności przemysłowej
  7. Zakres i rola informacji patentowej – badania i analizy patentowe
  8. Główne zasady dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia roszczeń

Rozkład zajęć:
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
11.00 przerwa na kawę
12.30 – 13.00 Obiad
14.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aneta Pankowska, radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej (Uniwersytet Warszawski) oraz Psychologii Biznesu dla Menedżerów (Akademia Leona Koźmińskiego). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych jak również w procesach gospodarczych, w tym z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Laureatka  International Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach (m.in. OIRP w Warszawie), autorka publikacji dot. prawa gospodarczego. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „IP PROCESOWO” (www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Aleksandra Modzelewska,  aplikant adwokacki w Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii. Uczestniczka studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2016-2017 członek Zespołu Monitoringu Legislacji przy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa IT. Zainteresowania skupia wokół nowych technologii, w tym AI (sztuczna inteligencja), IoT, Big Data oraz Blockchain. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, cyberbezpieczeństwa. Współprowadzi bloga „IP PROCESOWO” (www.pankowska.com).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 21 marca 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 22 marca 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.