Obowiązki instytucji obowiązanych w świetle ustawy ppp/ft z dn. 1.03.2018

Obowiązki instytucji obowiązanych w świetle ustawy  ppp/ft z dn. 1.03.2018
PRAKTYKA BIZNESOWA

24 MAJA 2019 r., WARSZAWA

PROGRAM SZKOLENIA
1.
Zagadnienia ogólne/definicje
2.
Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta
3.
Środki bezpieczeństwa finansowego
– identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta
– identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
– ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych,
– nienawiązywanie relacji i wypowiadanie umowy
4. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
– Klient PEP w kontekście obowiązków instytucji obowiązanej,
– bankowość korespondencyjna w świetle ustawy ppp/ft
– relacje z podmiotami z krajów wysokiego ryzyka
– transakcje nietypowe
5. Beneficjent rzeczywisty a PEP
6.
Raportowanie transakcji
– przekazywanie i gromadzenie informacji,
– transakcje podejrzane
7. Pytania
Prowadzenie: Monika Błaszczyk, Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka PPP, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Santander Bank Polska S.A.

Rozkład zajęć:
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
11.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.00 Obiad
14.30 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY KURS
Monika Błaszczyk – Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka AML – Santander Bank Polska S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem realizacji projektów biznesowych, mających na celu dostosowanie procesów do wymogów ustawy AML. Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ukończyła liczne szkolenia organizowane przez GIIF, KNF i inne podmioty zewnętrzne. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z oceną ryzyka klienta, stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, bankowością korespondencyjną, weryfikacją klientów/komunikatów płatniczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi programami sankcyjnymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 9 maja 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 10 maja 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.