Nowe zasady wynagradzania w spółkach JST i Skarbu Państwa

ZASADY WYNAGRADZANIA W SPÓŁKACH JST i SP
PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA JST, SPÓŁEK KOMUNALNYCH i SPÓŁEK SP

14 LUTEGO 20019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75,  604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Do kogo adresowane jest to praktyczne szkolenie:
Przedstawicieli JST, spółek z udziałem JST oraz spółek SP, w szczególności:
Członków Zarządu
– Członków Rad Nadzorczych
– Przedstawicieli Nadzoru Właścicielskiego
– Pracowników Działów Organizacyjno-Prawnych
– Pracowników Biura Zarządu
– Pracowników Działów HR ds. Płac i Polityki Wynagradzania

PROGRAM SZKOLENIA
Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – wprowadzenie do zmian w zasadach wynagradzania członków organów w spółkach z udziałem skarbu państwa i jednostki samorządu terytorialnego
Kluczowe założenia systemu wynagradzania w spółkach JST i SP
– Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami a tzw. ustawa „kominowa”
– Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
– Zakres zmian wprowadzanych w innych ustawach
– Problemy interpretacyjne związane z praktycznym wdrażaniem ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Zasady dotyczące wynagradzania osób kierujących spółkami
Umowy z członkami zarządów – forma i treść
– Świadczenia dodatkowe dla kadry zarządzającej
– Zakres świadczeń dodatkowych
– Odprawa
– Umowa o zakazie konkurencji
Zasady dotyczące członków organu zarządzającego spółki
Wymagania dotyczące członków organu zarządzającego spółki
– Zasady dotyczące wynagrodzeń – ustalanie części stałej i zmiennej wynagrodzenia
– Skala działalności spółki a wynagrodzenie członków organu zarządzającego spółki
– Cele zarządcze, ich wagi, kryteria oceny realizacji oraz ich wpływ na wynagrodzenie
Zasady dotyczące członków organu nadzorczego spółki
Wymagania dotyczące członków organu nadzorczego spółki
– Zasady określania wynagrodzeń dla członków organu nadzorczego spółki
Praktyczne aspekty wdrażania nowych zasad w spółce
Uchwalanie nowych zasad wynagradzania – wymogi ustawowe
– Rola Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników/Rad Nadzorczych w przygotowywaniu i zatwierdzaniu zasad wynagradzania
– Rola nadzoru właścicielskiego we wdrażaniu zasad wynagradzania
Unifikacja zasad wynagradzania w grupie kapitałowej oraz spółkach zależnych
Jawność zasad wynagradzania
Obowiązki informacyjne w zakresie jawności wynagrodzeń
Odpowiedzialność i ryzyka związane z wdrażaniem wymogów ustawowych i wewnętrznych aktów prawnych spółek

Rozkład zajęć:
9.30 Rozpoczęcie  szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.00 Obiad
15.00 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Radca Prawny
, ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Urzędu m.st. Warszawy wcześniej Ministerstwa Skarbu Państwa, zajmujący się m.in. nadzorem właścicielskim, prywatyzacją oraz obsługą prawną. Członek szeregu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz JST. Wieloletni wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek komisji egzaminów państwowych organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
do dnia 31 stycznia 2019 – 795 PLN netto Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 1 lutego 2019 – 995 PLN netto

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.