Biznesowe aspekty wykorzystania możliwości PSD2 oraz open banking w sektorze usług finansowych

BIZNESOWE ASPEKTY WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PSD2 oraz
OPEN BANKING W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH

6 MARCA 2019 r., WARSZAWA

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

PROGRAM SZKOLENIA :

 1. Biznesowe konsekwencje pakietu regulacyjnego wspólnego rynku cyfrowego – ramy dla cyfrowej identyfikacji i komunikacji „eIDAS, PSD2, GDPR&Co”, transformacja cyfrowa
 2. Nowe usługi PSD2 – usługi oparte na dostępie do rachunku płatniczego –XS2A (access to account) – schematy i zasady działania, praktyczne konsekwencje i biznesowe możliwości wykorzystania i monetyzacji: CAF (Confirmation on the availability of funds), PIS (Payment Initiation Service), AIS (Account Information Service), SCA (Strong Customer Authentication).
 3. Role i podmioty w ramach schematów PSD2, wpływ regulacji na procesy realizacji transakcji płatniczych: TPP (Third Party Providers), ASPSP(Account Servicing Payment Service Provider), PSP (Payment Service Provider), PISP (Payment Initiation Service Provider), AISP (Account Information Service Provider) – intermediacje i dezintermediacje, reorientacja rynku
 4. Małe instytucje płatnicza, dostawy usług płatniczych, instytucje płatnicze – opcje i trendy
 5. Otwarta bankowość (open banking) – warstwa technologiczna, regulacyjna, biznesowa
 6. Konsekwencje bankowości otwartej dla modeli biznesowych sektora usług finansowych
 7. Platformizacja – poziomy rozwoju i integracji
 8. API Economy – nowa wizja działania świata czy jednak świat którego jeszcze nie znamy, komodyzacja, sektor FinTech, wpływ IoT, robotyzacja i automatyzacja, FAANG
 9. Dopasowanie biznesu i IT – Agile, model SAMM, ciągła inżynieria oprogramowania – CSE (continuous software engineering), BizDev (business and development), DevOps (development and operations)
 10. Modele kosztów realizacji projektów informatycznych
 11. Market place – wzrost roli i znaczenia, opcja czy konieczność, wyzwania, podejście
 12. Porównywarki internetowe a ograniczona racjonalność klienta – szansa czy zagrożenie
 13. Usługi wartości dodanych (Value Added Services), wybrane zagadnienia marketingu cyfrowego SEO, SEM, SMM, cykl życia klienta, wybrane model cenowe
 14. Biznesowe aspekty wykorzystania Polish API, wykorzystanie nowych usług KIR (MojeID, Hub PSD2, podpis elektroniczny)
 15. Omnikanałowość – jednolite doświadczenie klienta
 16. Analiza wybranych modeli biznesowych share economy, opcje wykorzystania blockchain
 17. Wybrane metody badań cenowych – freemium oraz sprzedaż wiązana (bundling) – opcje dyferencjacji

Rozkład zajęć:
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
11.00 przerwa na kawę
12.30 – 13.00 Obiad
14.00 przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Piotr Cirin

Manager Produktu w Departamencie Klientów Małych Średnich Przedsiębiorstw w PKO Bank Polski S.A.

Specjalizuje się w modelu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach bankowych grup kapitałowych. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK SA oraz w spółkach leasingowych. Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe, uczestniczył we wdrażaniu i optymalizacji licznych produktów, usług i procesów bankowych – posiada certyfikaty PRINCE 2 Foundation i Practitioner. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia Executive MBA w Oxford Brooks University, dyplom MBA „with distinction” oraz w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu przy zgłoszeniu się:
do dnia 19 lutego 2019 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 20 lutego 2019 – 1195 PLN + 23% VAT

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

W cenę szkolenia wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Wyżywienie podczas szkolenia
– Materiały szkoleniowe

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.:  08  1440  1387  0000 0000  1495  2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.


© 2018 Certified Global Education Sp. z o.o.
Ważne: w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.